Dangus

Vengimo mechanizmas ir pirmykštė savastis

Klausimas: Šis klausimas būtų apie vengimo mechanizmą. Dažnai mano vengimo mechanizmas pasireiškia, kai susiduriu su didelį iššūkį keliančia, tačiau labai svarbia užduotimi, pavyzdžiui, su akademinio darbo darymu. Tuo atveju mano protas nori neribotam laikui atsiriboti nuo darbo, netgi suprasdamas negatyvias darbo nepadarymo pasekmes. Ar galėtumėte ką nors patarti, kaip būtų galima įveikti šį vengimo mechanizmo elgesį, arba kaip būtų galima sustiprinti savidiscipliną?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Korėjoje.

Mano mylimieji, leiskite man paimti paskiausiai panaudotą žodį „savidisciplina“, kadangi tradiciškai šia koncepcija amžių bėgyje naudojosi religingi ir dvasingi žmonės, ir šia koncepcija dažnai buvo piktnaudžiaujama. Dažniausiai tai vyko dėl to, kad žmonės tiesiog nieko geriau nežinojo. Tokiu atveju kaip šis, esmė čia nėra savidisciplina, nes ką daro savidisciplina? Ji naudoja jėgą tam tikram proto aspektui nustelbti. Yra žmonių, kurie tokiu būdu gali pasiekti rezultatų. Tačiau iš esmės tai yra tai, ką Buda mėgino padaryti per tuos šešerius savo asketiško gyvenimo metus. Tad kai šiandien susiduriate su panašiais dalykais, galite naudotis mokymais, kuriuos mes jums perdavėme apie pirmykštę savastį ir visas tas kitas savastis.

Gali suprasti, kad turi tam tikrą savastį ir būtent ši savastis priešinasi tavo akademinio darbo darymui. Tad tau reikia naudotis įrankiais ir mokymais, kuriuos mes jums perdavėme, kad galėtumėte atrasti, kokia jums individualiai yra ši savastis. Kitaip tariant, daugeliu atvejų jūs turite savastį, kuri buvo sukurta tolimoje praeityje, kai buvote sužeisti tam tikroje situacijoje. Savastis jaučia riziką, kad ir vėl galite būti sužeisti atlikdami tam tikrą veiklą. Todėl, norėdama išvengti šios rizikos, savastis norėtų jus priversti pabėgti iš tos situacijos. Tai neprivalo būti akademinis darbas, tai gali būti bet koks kitas gyvenimo aspektas. Turite daryti darbą, kad atrastumėte, kas tai buvo praeityje, kokį jausmą tam jaučiate, kokia, jūsų manymu, yra viso to rizika? Koks pats blogiausias dalykas galėtų dėl viso to nutikti?

Turite atrasti, kodėl turite šį jums patiems kenkiantį įsitikinimą, kuris jus verčia – viena vertus, prievolę atlikti darbą, o kita vertus, norą pabėgti nuo šio darbo. Dažnai būna dvi savastys – viena, kuri jus kažką verčia daryti, ir kita, kuri tam priešinasi. Turite atrasti abi šias savastis, turite atrasti, kas jos tokios yra, ir pasiekti tą tašką, kuriame mūsų įrankių pagalba atsiskirtumėte nuo savasties.

Matote, egzistuoja viena atskiroji savastis, kuri tai daro arba tai sako, ir yra kita atskiroji savastis, kuri daro priešingai, tačiau jos abi tėra atskirosios savastys. Jos abi kyla iš iliuzijos, pamatinis savasties įsitikinimas yra iliuzija. Kai jums šitai paaiškėja, galite naudotis mūsų jums perduota formule, kad nesate savastis: tu nesi aš, aš nesu tu. Tu tiesiog esi savastis ir aš nebenoriu tavęs savo gyvenimo patyrime, ir leidžiu tau mirti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels