Kodėl turime tokį sunkų gyvenimą šiame įsikūnijime

Klausimas: Motina Marija, viename iš savo diktavimų tu užsiminei, kad daugelis mūsų šioje grupėje turėjome labai sunkų gyvenimą šiame įsikūnijime. Ar galėtum plačiau paaiškinti, dėl kokių priežasčių taip yra? Ar taip yra dėl to, kad turėtume prisiminti užmegzti ryšį su savo AŠ ESU Esatimi ar pakylėtaisiais mokytojais, kad jie galėtų mus vesti ir padėtų mums prisiminti savo dangiškąjį planą? Taip pat užsiminei, kad daugelis mūsų įsikūnijome kartu su tais, kurie sukėlė mūsų gimimo traumą. Ar galėtum ir apie tai truputį daugiau pakalbėti?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2022 m. vebinare „Demokratija ir Kristiškumas“.

Na, pagrindinė priežastis iš tiesų yra ta, kad daugelis jūsų norėjote, kad tai būtų arba jūsų paskutinis įsikūnijimas, arba vienas iš paskutinių įsikūnijimų. Nusprendėte, kad norite padaryti kaip įmanoma didesnį progresą. Tai reiškia, jog nusprendėte, kad nebėgsite nuo sunkumų, nesieksite turėti patogaus, lengvo gyvenimo, nes norite maksimaliai paaugti. Tai reiškia, be visų kitų dalykų, kad įsikūnijate su žmonėmis, su kuriais galite turėti karmą arba kurie gali turėti psichologiją, susikertančia su jūsiške, ir šitaip gaunate galimybę pažvelgti į savo psichologiją. Taip pat gali būti taip, kad norite padėti tam tikriems žmonėms – suteikti jiems dar vieną galimybę.

Daugelis jūsų taip pat įstūmėte save į tam tikras situacijas, kad priverstumėte save tvarkytis su savo psichologija. Kitaip tariant, galite matyti, kai kuriatės savo dangiškąjį planą, jūs galite pažvelgti į savo ankstesnius gyvenimus ir matyti tam tikras pamokas, kurių neišmokote. O priežastis, dėl kurios neišmokote tų pamokų, yra ta, kad prieš ateidami į įsikūnijimą galite turėti geriausias intencijas ir įdėti tai į savo dangiškąjį planą, kad norite įveikti šį savo psichologijos aspektą. Tačiau kai nusileidžiate į keturių žemesniųjų kūnų fizinėje oktavoje tankumą, jūs tai pamirštate. Turite tendenciją atsisakyti žiūrėti į šią psichologiją, turite tendenciją bėgti nuo bet kokių konfrontacijų su ja ir mėginate turėti patogų gyvenimą.

Tačiau šį kartą nusprendėte, kad norite save įstumti į tokią situaciją, kuri būtų tokia sunki, kad negalėtumėte ignoruoti šios reakcijos savyje. Negalėtumėte ignoruoti būtinybės pažvelgti į savo reakcinius šablonus ir juos įveikti. Tad jūs čia galite paimti mūsų knygas, Išsigydykite savo dvasines traumas ir kitas, net ir knygą Mano gyvenimai, ir galite pažvelgti į savo psichologiją, galite pažvelgti į savo reakcijas šiame gyvenime ir tarti: „Ką gi aš norėjau išspręsti savo psichologijoje šiame gyvenime, kas mane vertė susidurti su tomis pačiomis situacijomis vėl ir vėl? Greičiausiai taip yra dėl to, kad neišmokau pamokos. Kitaip šių situacijų nebeprisitraukčiau. Tad dabar noriu žinoti, ir ketinu pasinaudoti šiais įrankiais, studijuoti šias knygas, kol gausiu vedimą iš vidaus.“ Jūs, žinoma, galite paprašyti manęs ar kito pakylėtojo mokytojo, kuris jums yra artimas, pagalbos, bet naudokitės knygomis, studijuokite jas. Laukite šios vidinės epifanijos, naudokitės invokacijomis. Tačiau pirmiausia ryžkitės pažvelgti į save ir į savo reakcinius šablonus.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2022 Kim Michaels