Kada būsiu pasiruošęs papasakoti savo istoriją?

Klausimas: Pakylėtieji mokytojai jau prieš kurį laiką sakė, kad metas mums papasakoti savo istoriją. Manyčiau, kad šiame etape daugelis mūsų esame labiau priartėję prie to nei anksčiau. Koks būtų pakylėtųjų mokytojų požiūris į tai? Ir ar dabar jie norėtų dar kažką pasakyti šiuo klausimu?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų vebinare „Ideologijų eros pabaiga“.

Kai kurie iš jūsų esate arčiau, kai kurie ne. Tai yra individualu. Tai iš tiesų priklauso nuo psichologijos išrišimo, kada pajausite, jog esate pasirengę tai daryti. Pasakydami jums kažką panašaus į tai, visada balansuojame ant plono lyno. Tam tikra prasme, šitai sakydami, ir mes tai sakėme jau ne vieną kartą, stumiame jus tai daryti. Ir tai turi poveikį, kad kai kurie žmonės pradeda tai daryti iš tiesų nebūdami tam pasirengę. Kitaip tariant, jie dar nėra išrišę blokų savo psichologijoje. Tačiau net ir tai gali būti naudinga, nes tai jus tuomet priverčia pažvelgti į tuos blokus ir kažką dėl jų daryti.

Tai yra individualu, kada būsite pasiekę šį psichologijos išrišimą, kuris yra būtinas, kuomet jausitės galintys papasakoti savo istoriją ir jausti ramybę tai darydami. Žinoma, maloniausią patyrimą galėsite gauti, jeigu galėtumėte tai šitaip pavadinti, kai būsite išsprendę pakankamai psichologijos, kad galėsite papasakoti savo istoriją nebūdami trikdomi ar žeidžiami žmonių reakcijos ar reakcijų nebuvimo.

Šis pasiuntinys galėjo pasakyti savo pasiuntinystės pradžioje: „Na, aš netapsiu pasiuntiniu tol, kol nebūsiu pakankamai išsprendęs savo psichologijos, kad nereaguočiau į tai, ką žmonės dėl to daro ar ką apie tai sako“. Tačiau tai būtų reiškę, kad savo pasiuntinystę jis būtų pradėjęs vos prieš pora metų. Tai reiškia, kad daugybė mokymų, kurie buvo perduoti per tuos ankstesnius metus, nebūtų buvę perduoti, nes kai jis jau būtų pakilęs į aukštesnį sąmonės lygį, nebūtų atnešęs ankstesnių mokymų, kurie buvo perduoti per tą sąmonės lygį, kurį jis tuo metu turėjo.

Galite į tai žiūrėti iš dviejų perspektyvų. Galite sakyti: „Aš nesu pasirengęs, man reikia dirbti su savo psichologija. Noriu pasiekti didesnį psichologijos išsprendimą prieš pradėdamas tai daryti.“ Nesakau, kad neturėtumėte šito daryti, tai yra vienas iš galimų kelių. Tačiau jūs taip pat galite sakyti: „Jaučiu, kad esu pasirengęs dabar tai pradėti. Ir tuomet tiesiog mokysiuosi tirdamas savo reakciją, kuri kyla manyje į grįžtamąjį ryšį.“ Abu šie keliai yra geri.

Skirtingi žmonės gali eiti skirtingais keliais. Nėra taip, kad vienas jų būtų geresnis už kitą. Vienas iš tiesų veda į greitesnį augimą nei kitas, ta prasme, kad jeigu iš tiesų dabar imsite kalbėti ir ryšitės pažvelgti į savo reakciją, galėsite greičiau augti, nei tuomet, jeigu atidėtumėte savo pasidalinimus vėlesniam laikui, kai jausitės išsprendę daugiau savo psichologijos.

Tai nereiškia, kad negalite progresuoti dirbdami su savo psichologija, jūs galite tai daryti. Tačiau kartais pasiekiate limitą, kiek progreso galite padaryti, gyvendami tik savo gyvenimą. Ir būtent dėl to bendravimas su pasauliu ir su kitais žmonėmis gali būti labai naudingas, nes gali jums padėti atskleisti šiuos jūsų turimus reakcinius šablonus.

Iš tiesų, mes jums nesakome, ką daryti. Tačiau kartais pastumiame jus, kad yra kažkas, ką galite daryti. Tačiau tai visada yra individualu, kaip pritaikysite mokymą. Jums visada gali būti naudinga pažvelgti: „Kokie man kyla jausmai, mąstant apie tai, ką mokytojai sako man daryti? Ar jaučiu savyje kylantį pasipriešinimą? Ar jaučiu, kad yra kažkokia savastis, kurią galiu atpažinti, kuri į šitai reaguoja?“ Ir tuomet galite dirbti su tuo, naudodamiesi mūsų perduotais įrankiais, kol pajausite, kad „galiu bent pradėti šitai daryti“.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels