Karščiavimasis ir keikimasis kalbantis su kitais

Klausimas: Kai pasisakome prieš neteisybę, žinau, kad neturėtume emociškai įsitraukti į tas problemas, tačiau, kai pasisakome prieš neteisybę, kartais tai darome su tam tikru įkarščiu. Kartais žmonės keikiasi tai darydami. Ir tai yra ta riba, kai kartais kažką žinome ir norime šį žinojimą perduoti kitiems, išvengdami emocinio įsitraukimo. Vis dar su tuo eksperimentuoju, ir jeigu kalbėtume konkrečiau, čia turiu omenyje Izraelio/Palestinos situaciją.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Olandijoje 2017 metais.

Mes savo mokyme kalbėjome, ir jūs savo vakarykštėse diskusijose palietėte šį klausimą apie tai, kaip kalbėti iš širdies, kuomet, kai kalbate iš širdies, esate užsidegę, kaip dauguma žmonių tai pavadintų, tačiau tai nėra baime grįstas užsidegimas. Tai nėra iš žemesnių čakrų ateinantis užsidegimas, ypač ne iš saulės rezginio čakros, ir jūs neturite jokios intencijos įtikinti kitų žmonių. Kai pasiekiate tam tikrą tašką kelyje, puikiai sugebate savyje pajausti, kai jumyse sukyla baime grįsta emocinė reakcija, o kai tiesiog esate užsidegę ir labai norite kažkuo pasidalinti.

Galite išmokti atpažinti šį skirtumą, ir tai neperžengia daugumos jūsų gebėjimų ribų, kad galėtumėte kalbėti su tvirtu tikėjimu ir užsidegimu, kuomet jūsų žodžiai būtų užpildyti iš jūsų AŠ ESU Esaties ateinančia energija; ir būtent ši energija gali būti tas veiksnys, kuris padės žmonėms atverti savo protą ir jį pakeisti. Ir būtent tai mes vadiname meile, nes tai yra meilės aspektas, kai padedate pakeisti kitų žmonių protus. Tačiau negalėsite padėti pakeisti kitų žmonių protų, jeigu darysite tai iš baime grįstos reakcijos. Todėl jums reikia ryžtis pažvelgti į save, pažvelgti, ar esate baimėje, o gal turite kažkokį prisirišimą prie tam tikro sprendimo.

Kaip jau anksčiau sakėme, gerbkite tai, kad kiti žmonės turi savo laisvą valią, ir gerbkite tai, kad nėra taip svarbu pasiekti konkretų išorinį rezultatą. Tikrasis pakylėtųjų mokytojų tikslas yra atlikti pokytį sąmonėje, tad jeigu kalbate, turėdami šį tikslą, kad norite pakeisti žmonių sąmonę, norite padėti jiems kažką pamatyti, ko jie anksčiau nematė, palikdami jiems laisvę nuspręsti, ar jie paklausys jūsų žodžių, palikdami jiems laisvę nuspręsti, kokių veiksmų jie imsis ar nesiims, išgirdę jūsų žodžius, tuomet tai bus užsidegimas, aukštesnis užsidegimas, meile grįstas užsidegimas; tačiau, kai turite prisirišimą prie tam tikro rezultato, o ypač kai norite, kad žmonės reaguotų tam tikru būdu, tuomet tai ateina iš baimės, ir nors jūs tuomet galite keiktis ar kalbėti tam tikru pakitusiu balsu, tai nebus dvasios tekėjimas, bent jau ne Šventosios Dvasios.

Tai gali būti kokios nors žemesnės dvasios tekėjimas, kuriai atsivėrėte, kuomet matote, kad didelė dalis bendravimo tarp žmonių – ypač kai jie mėgina įtikinti kitus – ateina iš žemesnių dvasių, nes yra daug žmonių pasaulyje, kurie norėdami padaryti įtaką kitiems žmonėms arba norėdami būti pripažinti ekspertais ar dar kažkuo, ryžtasi atsiverti žemesnei dvasiai, kuri jiems tuomet suteikia tam tikrą galią, tuo pačiu, žinoma, paimdama jų energiją.

Ir, pavyzdžiui, galite matyti politinėje arenoje, galite iš tiesų išmokti atskirti, kai du žmonės ginčijasi būdami sudirgusioje proto būsenoje, ir jie abu kalba vienas kitam, galbūt netgi šaukia vienas ant kito; ir čia iš tiesų galite matyti, kad tai šios dvi dvasios ginčijasi per šiuos žmones. Ir, žinoma, tai netarnauja jokiam konstruktyviam tikslui. Tikslas dažnai būna tiesiog įtraukti auditoriją į emocinę reakciją, kad dvasios galėtų pavogti jų energiją.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels