Galia nuspręsti, kad „gana“

Komentaras: Turiu klausimą. Vakar Didysis Dieviškasis Vedlys savo diktavime minėjo, kad Jėzus galiausiai pasakė: „Viskas, gana.“ Ir tuomet jis galėjo veikti. Tad ar turime kreiptis į Jėzų, patvirtindami šią mintį, kad to yra gana? Nes Jėzus pasakė „viskas, gana“ konkrečioje situacijoje, ir tuomet Didysis Dieviškasis Vedlys galėjo tai pašalinti jo prašymu. Tad ar turime kreiptis į Jėzų, jeigu kažko yra gana, kad tai galėtų būti pašalinta?

Atsakymas iš Kim Michaels konferencijoje Olandijoje 2015 metais:

Kimas: Jeigu jums kažko buvo gana?

Klausimas: Ne, jeigu Jėzui yra gana.

Kimas: Ne, manau, kad mes individualiai turime nuspręsti, kada mums kažko yra gana Žemėje.

Komentaras: Bet Jėzus pasakė, kad gana.

Kimas: Taip. Bet jis taip pat pasakė, kad taip buvo dėl to, kad Jėzus buvo įsikūnijime Žemėje. Būtent dėl to jis turėjo teisę nuspręsti, kad to jau gana Žemėje su tomis puolusiomis būtybėmis ir jų galimybėmis.

Klausimas: Tad ar jis kalbėjo apie puolusias būtybes, kurias sutiko būdamas įsikūnijime, o ne apie tą konkretų momentą, kai mes kalbėjome šaukinius?

Kimas: Tiesiog buvo taip, kad Jėzus joms suteikė galimybę Žuvų Amžiuje, net ir galimybę vadovauti krikščioniškoms bažnyčioms. Tačiau jis dabar nusprendė, kadangi ciklai pasikeitė, kad šito jau yra gana, kad joms daugiau nebebus duodama galimybių, ir būtent dėl to jos galės būti paimtos.

Mes taip pat esame įsikūnijime ir manau, kad turime teisę pažvelgti į Žemę ir tarti: „Ši problema čionai – man jau jos gana. Man tiesiog gana ir reikalauju, kad šioms jėgoms būtų atneštas teismas: Ar jos pasirinks šviesą, ar rinksis toliau kabintis į tamsą?“ Ir jeigu jos pasirinks tamsą, tuomet privalės ateiti Arkangelas Mykolas ir jas paimti. Turiu omenyje, turime teisę to reikalauti. Manau, kad būtent tai jis mėgino pasakyti: Galime daryti tai, ką darė Jėzus. Neprivalome būti pakilę.

Komentaras: Aš tai supratau kitaip. Aš supratau, kad taip buvo dėl to, jog Jėzus suteikė Didžiajam Dieviškajam Vedliui įgaliojimus įsikišti. Štai kaip aš tai supratau.

Komentaras: Ir aš taip supratau.

Komentaras: Man patinka, kaip tu tai paaiškinai, nes ir aš taip supratau. Galvoju, kad Jėzui jau buvo gana, ir tai buvo viskas.

Kimas: Manau, kad jūs abu, tam tikra prasme, esate teisūs. Tiesiog yra skirtingi dalykai, į kuriuos koncentruojame savo dėmesį.

Komentaras: Aš galvoju, kad Jėzus pamanė, jog jam yra gana, ir būtent dėl to atėjo Didysis Dieviškasis Vedlys.

Komentaras: Tarsi mes suteikiame mokytojams įgaliojimus veikti savo išsakomais prašymais.

Kimas: Manau jūs abu esate teisūs. Galbūt tai, ką pasakiau, buvo daugiau nei tai, ką jis iš tiesų sakė, tačiau tiesiog jaučiu, kad jis nori, jog suprastume, kad mes taip pat turime teisę pasakyti: „Viskas gana.“ Tai yra planetinis dalykas.

Komentaras: Mes turime įgaliojimus, bet neturime galios.

Kimas: Taip. Tad iš tiesų turime tarti: „Ne, aš to nebetoleruosiu šioje planetoje.“

Komentaras: Bet tuomet turime turėti tam tikrą žmonių masę, kad tai turėtų poveikį.

Kimas: Aš manau, kad poveikis yra net ir tuomet, kai tai daro vienas žmogus. Tiesiog tai galbūt nepašalins visų puolusių būtybių, bet iš tiesų pašalins kai kurias iš jų. Ir pamažu tai pradės augti.

Komentaras: Man atrodo, kad šis Jėzaus pasakymas, jog jam gana, taip pat yra susijęs su tam tikru šiuo metu įsikūnijusių žmonių skaičiumi, kurie pasakė, kad jiems gana, ir jis šį momentą pasirinko ne atsitiktinai.

Kimas: Taip, nes pakankamai žmonių pradėjo busti. Tai nebuvo tik jo sprendimas. Tad čia turbūt ir yra tas ryšys: Kuo daugiau pabundame, tuo daugiau galime pašalinti.

Komentaras: Turime prisiminti, kad tai yra mokykla, ir kol tam tikros pamokos mums nėra aiškios, tamsos jėgos taip pat yra mūsų mokytojai.

Kimas: Taip, ir tikriausiai nesugebėsime pasakyti „gana“, kol nebūsime transcendavę tos sąmonės, nes kitaip mes ir toliau ją pateisinsime.

Komentaras: Mes iš tiesų turime tą galią.

Kimas: Taip, mes turime įgaliojimus jiems pasakyti kažką pašalinti.

Komentaras: Daugeliu atvejų galime pajausti ir pasakyti, kad turime teisę į kažką geresnio.

Kimas: Taip, ir būtent apie tai prieš tai kalbėjau, kalbėdamas apie meilę sau. Turite pasiekti tą apsisprendimo tašką, kuomet pasakytumėte: „Ne, man to gana. Aš daugiau to nebepriimsiu.“ Pagalvokite, kaip puikiai mes, žmonės, sugebame prisitaikyti. Tik pamąstykite, kaip nepaprastai gerai mes mokame prisitaikyti, ir galime taip stipriai prie kažko priprasti, kad net nebematome, jog to neturėtų čia būti. Tad turime pasiekti tašką, kuriame tartume: „Ne, ne, šis blogis tiesiog nėra teisingas. Man jis tiesiog nėra priimtinas.“ O kol to nepadarome, mes, tiesą sakant, tai priimame. Tylėjimas reiškia pritarimą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2015 Kim Michaels