Kaip galiu savimi pasitikėti po to, kai patikėjau puolusių būtybių melais

Klausimas: Kai suvokiame, kad prisiėmėme karmą, patikėdami puolusių būtybių melais, ar tiesiog to pripažinimas ir naudojimasis šaukiniais energijai išvalyti mus išlaisvins? Kaip mums iš tiesų paleisti ne tik kaltę ir gėdą, bet ir baimę vėl sau pameluoti? Deja, nuoširdžiai nežinau, kaip galėčiau leisti savasčiai mirti. Pastoviai atkrintu į ją.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2023 m. Amerikai skirtame vebinare.

Na, kad galėtumėte leisti savasčiai mirti, turite pamatyti tą savastį. Jeigu pastoviai atkrintate į savastį, taip yra dėl to, kad jūs dar jos nepamatėte. Turėtumėte daryti viską, ką galite, naudodamiesi mūsų perduotais įrankiais, kad ją pamatytumėte. Galite pamatyti savasties aspektą arba galite pamatyti vieną savastį, kuri buvo sukurta po jūsų pirmykštės savasties. Galite jausti, kad darote kažkokį progresą ir kažką išrišote, tačiau iš tiesų dar neprisikasėte iki problemos šerdies. Kalbant apie patikėjimą puolusių būtybių melais ir baimę, kad galite dar kartą atkristi į šią situaciją, kurioje nematėte to, ką turėjote sugebėti pamatyti, nematėte, kad jos jumis manipuliavo, nenorėjote patikėti tuo, ką jos iš tiesų daro; galiu tik pasakyti, kad mums visiems teko su tuo susidurti. Mes visi buvome šioje proto būsenoje, būdami į Žemę atėjusiais avatarais. Mes visi bendravome su puolusiomis būtybėmis. Mes visi jas sutikome su tyra, nekalta proto būsena, norėdami įžvelgti tik tai, kas yra geriausia žmonėse. Ir todėl mes visi susidūrėme su šia situacija, kurioje norėjome būti ištikimi tam tikram asmeniui. Norėjome mėginti padėti tam žmogui. Norėjome tikėti, kad šis žmogus turi geriausias intencijas, ir galbūt prireikė ganėtinai dramatiško įvyko, kad pamatytume, jog mūsų pasitikėjimas buvo klaidingas, ta prasme, jog žmogus arba mumis manipuliavo, arba darė šiuos siaubingus dalykus, kurių nenorėjome matyti.

Tai yra labai dažna tema tarp avatarų. Tai, žinoma, jūsų nepaguos ir jums nepadės, bet galbūt padės ta prasme, kad jums reikia čia pripažinti, kuo skiriasi buvimas natūralioje planetoje nuo buvimo Žemėje? Natūralioje planetoje jūs eksperimentuojate su savo bendrakūrybiniais gebėjimais. Na ir dabar, jūs ne visada darote tai, ką daryti yra geriausia. Vienintelis skirtumas tas, kad natūralioje planetoje, kad ir ką darytumėte, jūs to nelaikote kažkokia epine nepataisoma klaida, kuri niekada negalėtų būti ištaisyta ir nuo kurios niekada negalėtumėte išsilaisvinti. Ir taip yra dėl to, kad natūralioje planetoje nėra puolusios sąmonės.

Jūs ateinate iš natūralios planetos su šiuo mąstymu, kad galite padaryti dalykus Žemėje ir galite nuo to išsilaisvinti. Bet tuomet susiduriate su puolusiomis būtybėmis, kurios yra tikri manipuliavimo ekspertai, ir jos jus įstumia į tam tikrą situaciją, kurioje fizinės pasekmės to, ką jūs padarėte ar ką leidote kitiems žmonėms padaryti, ar ką padarė jūsų palaikomi žmonės, yra labai rimtos, daug rimtesnės už bet kokius dalykus, kuriuos kada nors galėjote įsivaizduoti natūralioje planetoje. O tuomet, ant viso šito, jos ant jūsų projektuoja, kaip daug kartų anksčiau sakėme, kad dabar padarėte pasirinkimą, nuo kurio niekada negalėsite išsilaisvinti. Ir būtent dėl to jūs jaučiate šią gėdą, šį praradimo jausmą, šį jausmą, kad buvo padaryta kažkokia nepataisoma žala, kad dabar esate amžinai susitepę ir niekada nebegalėsite būti tyri. Tačiau jūs galite būti tyri, kai paimate mokymus, kuriuos perdavėme apie puolusias būtybes. Galite pamatyti, kad tai neturi jokios realybės už puolusio mąstymo ribų. Tai neturi jokios realybės Kristuje. Nėra nieko, iš ko negalėtumėte būti atpirkti, Kristuje ir Kristaus.

Todėl šis jausmas, kurį jūs turite, nėra paremtas tikrove. Tai yra atskiroji savastis. Vėlgi, mes visi susikūrėme šias savastis, mes visi šitaip jautėmės. Yra suprantama, kad mes tai darome. Tačiau jūs galite pamatyti, kad tai tiesiog nėra tikra Kristaus prote. Nėra būtina priimti šį mąstymą. Tai yra puolusių būtybių manipuliacija, kurios sąmoningai mėgina jus sunaikinti. Ir kai šitai pamatote, galite pasiekti tam tikrą pasiryžimą savyje neleisti joms su tuo išsisukti. Tiesiog palikite visą šį mąstymą. Paleiskite tas savastis. Kodėl galite susiderinti su šiuo pasiryžimu? Nes jūs nesate vidutinis bendrakūrėjas. Jūs nebūtumėte pasisiūlę ateiti į nenatūralią planetą, jeigu nebūtumėte turėję stipraus pasiryžimo augti, transcenduoti save, tapti daugiau, materializuoti aukščiausią įmanomą Kristiškumo lygį.

Ir kai su tuo susiderinate, suvokiate, kad bet koks patyrimas, kurį patiriate Žemėje, gali tapti pagrindu jums palypėti į aukštesnį Kristiškumo lygmenį. Tiesą sakant, kuo žemesnis gali atrodyti patyrimas, tuo daugiau pasieksite Kristiškumo jį transcenduodami, jį įveikdami, pamatydami, jog nepaisant to, kaip rimtai tai gali atrodyti ar ką kiti žmonės Žemėje gali ant jūsų projektuoti, jog tai esą labai rimta, jūs vis tiek galite tai transcenduoti, susiderindami su Kristaus protu. Ir kai su tuo dirbsite, turėsite atrasti būdą susiderinti su tuo, kas tiksliai jumyse paskatino jus priimti, jog padarėte šią klaidą ir nebegalite daugiau savimi pasitikėti, ir kad galite vėl sau pameluoti ateityje. Ar kad ir kas tai jums būtų individualiai. Mes visi patyrėme savo individualią reakciją į tai, suformuluodami kažkokį įsitikinimą. Jeigu nenustosite to ieškoti, naudodamiesi visais įmanomais įrankiais, netgi lankydamiesi pas psichologus ar kad ir ką jums būtų realistiška daryti, galite pasiekti tą tašką, kuriame tai pamatysite.

Ir kai jau tai pamatysite, kai pamatysite savo priimtą sprendimą ir to sprendimo iliuziją, na, paleisite tą savastį. Nes kai pamatote iliuziją, kuria yra paremta savastis, kaip tuomet galite toliau kabintis į tą savastį? Galite suvokti, kad tai yra viena iš tų situacijų, kuriose turite daugiau nei vieną savastį. Turite savastį, kuri jus privertė reaguoti į tą situaciją ir jausti, kad padarėte kažką blogo, o tuomet turite kitą savastį, kuri reaguoja į situaciją projektuodama, jog tas faktas, kad jūs padarėte šią vieną klaidą, reiškia, jog galėtumėte tai pakartoti, ir todėl iš tiesų negalite savimi pasitikėti.

Tačiau jos abi yra savastys. Na ir kas, jeigu dar kartą pakartosite tą pačią klaidą? Kristaus prote tai nėra problema. Galite tą pačią klaidą daryti daug kartų, kol tai įsisąmoninsite, kol išmoksite pamoką ir palypėsite į tą aukštesnį Kristiškumo lygmenį. Ir yra visiškai nesvarbu, kiek kartų padarysite klaidą, jei tik išmoksite pamoką. Vėlgi, galite pradėti ieškoti šių savasčių. Galite pradėti žiūrėti į samprotavimus, ant kurių jos yra paremtos. Galite pamatyti, kad šie samprotavimai yra riboti. Jie yra dualistiniai. Jie yra vienpusiški. Jie žiūri į problemą iš vieno konkretaus požiūrio taško, nes savasčiai tai yra vienintelis būdas į tai žiūrėti. Tačiau kai susiderinate su Kristaus protu, galite matyti, kad egzistuoja ir kiti būdai į tai žiūrėti. Tiesą sakant, yra įmanoma atsitraukti nuo viso to mąstymo ir pamatyti, kad niekas materijoje iš tiesų nėra svarbu.

Žemė yra realybės simuliatorius. Čia nieko iš tiesų nėra amžino. Jokia klaida, kurią kada nors galėtumėte padaryti, nėra amžina, nėra nepataisoma. Jūs galite įveikti viską, ką padarėte. Tačiau, kad tai įveiktumėte, turite paleisti savastį, kurią susikūrėte reaguodami į situaciją. Ir niekas jums netrukdo to padaryti kaip tik kažkokia kita savastis, o tiksliau, galiausiai, Sąmoningojo AŠ sprendimas. Ateina momentas, kai Sąmoningasis AŠ turi priimti sprendimą ir pasakyti: „Ar man dar nebuvo gana save kaltinti ir jausti gėdą? Kas gi tai iš tiesų yra, ši sąmonės būsena, kurią jaučiu, ši našta, kurią pernelyg ilgai su savimi nešiojausi? Kas tai yra?“ Na, tai yra patirtis. Tai yra viena iš patirčių, kurią galite patirti nenatūralioje planetoje, kurios negalėtumėte patirti natūralioje planetoje. „Ar man jau gana šios patirties?“ Ir jeigu jaučiate, kad jums jau yra gana, jeigu padarėte tokią išvadą, kaip tuomet galite pakeisti šią patirtį? Tiesiog nueidami nuo viso šio mąstymo, nueidami nuo savasčių. Yra savasčių, kurias turite išrišti, tačiau ateina toks momentas, kai Sąmoningasis AŠ turi priimti sprendimą ir tarti: „Gana šios patirties. Aš daugiau nebenoriu šios patirties. Gana! Aš nebesu toks žmogus. Nesu nepilnavertis. Nesu žmogus, kuris negali savimi pasitikėti. Negaliu pasitikėti savo išoriniu aš, bet galiu pasitikėti savo Kristaus AŠ, savo AŠ ESU Esatimi. Galiu pasitikėti Sąmoninguoju AŠ, nes kai suvokiu, kas aš esu kaip grynoji sąmonė, nebesu įstrigęs nė vienoje iš šių savasčių. Niekas Žemėje manęs neapibrėžia. Galiu pasitikėti, jog kad ir kokią padaryčiau klaidą, galėsiu ją transcenduoti. Štai kuo galiu pasitikėti.“

Nebent, žinoma, norėtumėte patirties, kad jumis negalima pasitikėti, kad esate neatperkami. Ir jeigu jums to dar nebuvo gana, na, turite laisvą valią tai pasirinkti. Aš tiesiog sakau, kad tai yra pasirinkimas, kurį jūs darote, ir bet koks pasirinkimas, koks kada nors buvo padarytas, gali būti panaikintas, transcenduotas, padarius sąmoningesnį pasirinkimą

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2023 Kim Michaels