Dangus

Kaip pagerinti savo įžvalgumą

Klausimas: Šis klausimas būtų apie vidinį vedimą. Daug žmonių klauso savo vidinių balsų – intuicijos, įkvėpimo ar vedimo iš vidaus pavidalu. Norėčiau žinoti, ar šie vidiniai balsai iš tiesų ateina iš mano Kristaus AŠ ar mano AŠ ESU Esaties, ar pakylėtųjų mokytojų? Man regis, kad kartais balsai gali ateiti iš padarų ar kitų dvasinių būtybių, kurios mėgina mus kontroliuoti. Galiu klaidingai nuspręsti, kad šie pastarieji balsai ateina iš Kristaus AŠ arba AŠ ESU Esaties. Kokį turėtume žinoti standartą, kad nebūtume suklaidinti šių pakenkti norinčių būtybių, ir ar galėtumėte mums pasakyti, ką turėtume daryti savo įžvalgumui pagerinti?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Korėjoje.

Yra labai svarbu, jeigu norite turėti gerą vidinį vedimą, kalbėti invokacijas ir šaukinius dėl savo dvasinės apsaugos, išlaisvinimo nuo žemesniųjų jėgų, nes šitaip aplink save susikursite skydą, dėl kurio žemesnėms jėgoms taps sunkiau kažką projektuoti į jūsų energetinį lauką. Tačiau, kaip jau anksčiau sakėme, šaukiniai negali veikti prieš jūsų intenciją, tad galite prašyti Arkangelo Mykolo apsaugos, tačiau jeigu turite saitų su kažkokia žemesne jėga, tuomet apsauga negalės to paveikti, nes jūs – kažkuriuo metu, apie kurį nebūtinai sąmoningai žinote – pasirinkote sukurti tą atvirumą. Tad turite suvokti, jeigu norite pagerinti savo įžvalgumą, ar tai, ką gaunate iš vidaus, kalba jums tai, ką norite girdėti, ar priešingai – tai, ką jums reikia išgirsti.

Galite matyti, kad yra daug, daug žmonių, kurie prašo vidinio vedimo arba meldžia pagalbos, arba meldžia kažkokio vedimo iš aukščiau, tačiau jie iš tiesų nėra atviri atsakymui. Jie savo prote turi tam tikrą filtrą arba tam tikrą intenciją, kokį norėtų išgirsti atsakymą. Tad iš esmės galėtume sakyti, kad kuo atviresni būsite, kuo neutralesni būsite, tuo tikslesnis bus jūsų vidinis vedimas, ir tuo labiau pagerinsite galimybę gauti vedimą iš savo AŠ ESU Esaties, savo Kristaus AŠ arba savo pakylėtųjų mokytojų.

Na ir dabar, bendra taisyklė būtų tokia, kad mes, pakylėtieji mokytojai, turime visišką pagarbą laisvai valiai. Mes paprastai, ir tai yra bendra taisyklė, nesakome jums, ką daryti. Mes jums suteikiame atskaitos tašką geresniems pasirinkimams padaryti. Suprantate, jeigu pažvelgtumėte į tai istoriškai, pamatytumėte, kad ankstesnėse pakylėtųjų mokytojų dispensacijose egzistavo kitoks požiūris į tai.

Ir tai yra susiję su faktu, kad tuo metu kolektyvinė sąmonė buvo žemesnė ir tam tikros dispensacijos buvo perduotos pagrinde Žuvų amžiuje esantiems žmonėms, ir jos dar nebuvo tiek stipriai nukreiptos į Vandenio amžiaus žmones ir į Vandenio mąstymą. Tad šie žmonės buvo linkę į gyvenimą ir į kelią žiūrėti taip: egzistuoja tam tikri išoriniai žingsniai, kuriuos turiu padaryti, tam tikros išorinės iniciacijos, kurias turiu išlaikyti, ir egzistuoja tam tikras išorinis rezultatas, kurį turiu pasiekti.

Ir todėl daugelis žmonių turėjo šį mechanišką požiūrį, kad egzistuoja tam tikras kelias, kuris buvo jiems nutiestas, ir jie turi juo eiti, ir todėl jie prašė vedimo padėti jiems eiti tuo keliu beveik mechanišku būdu. Kitaip tariant, tai siejasi su tuo, kas buvo pasakyta vakar apie žmones, kurie nenorėjo prisiimti atsakomybės už save.

Tad yra žmonių, kurie eina dvasiniu keliu ir netgi studijuoja pakylėtųjų mokytojų mokymus, nenorėdami prisiimti atsakomybės priiminėti savarankiškus sprendimus. Tad jie nori turėti kažkokį vidinį vedimą, kuris jiems suteiktų aiškius nurodymus, ką daryti, ir šie nurodymai būtų neklystantys. Kitaip tariant, jie negalėtų padaryti klaidos sekdami šiais nurodymais, – šitaip jie galvoja. Tačiau, žinoma, mes, pakylėtieji mokytojai, dirbame ne taip.

Mes labai gerai suvokiame, kad mūsų tikslas nėra sugeneruoti specifinį išorinį rezultatą, ar kad jūs turite kažką padaryti išorėje, fizinėje plotmėje. Pagrindinis mūsų tikslas yra padėti jums pakelti savo sąmonę. Kaip jūs pakeliate savo sąmonę? Priiminėdami sprendimus, patirdami pasekmes, pakoreguodami savo mąstymą pagal tuos sprendimus. Štai taip jūs augate.

Tad jeigu mes jums pasakytume, ką daryti, kaip tai padėtų jums augti? Mes galime jums duoti tam tikrus nurodymus, tačiau dažniausiai esame linkę tiesiog suteikti jums atskaitos tašką.

Šis pasiuntinys suvokė, dar netgi būdamas vaikas, jis jautė, kad kažkokia dangiška dvasinė esybė visada yra šalia jo, tačiau ji jam nesakė, ką daryti. Ji tiesiog suteikė atskaitos tašką, nes jis turėjo šios dvasinės būtybės vibraciją ir galėjo palyginti tą vibraciją su bet kokiais dalykais, su kuriais susidurdavo materialiame pasaulyje, galėjo matyti, ar tai buvo aukštesnė vibracija, ar žemesnė vibracija.

Tad būtent taip esame linkę dirbti su žmonėmis. Gali būti atvejų, kai žmonės nėra tam atviri ir mes galime jiems duoti kažkokį vedimą, kurį jie gali išgirsti, tačiau jeigu darome tai ilgesnį laiką, tuomet vėl ir vėl matome, kad žmonės tampa priklausomi nuo vidinio vedimo. Jie nenori priiminėti sprendimų. Jie nori gauti vedimą.

Tad jūs taip pat galite matyti, jeigu pažvelgtumėte į ankstesnes pakylėtųjų mokytojų dispensacijas, kaip turėjote šią tam tikrą nesveiką kultūrą, kuri gali įslinkti, kuomet žmonės sugeba pateisinti bet kokius dalykus sakydami: „O, mano AŠ ESU Esatis man pasakė tai daryti.“ Arba, „El Morija man pasakė tai daryti.“ O tai, žinoma, vėlgi, ateina iš šio stipraus troškimo gauti patvirtinimą tam, ką žmonės mano, jog turėtų daryti, ką jie savo išoriniu protu nusprendė, jog turėtų daryti, ir tuomet jie siekia gauti tą patvirtinimą, ir jie gali susiderinti su kažkokiu mokytojų apsišaukėliu mentalinėje karalijoje ar netgi emocinėje karalijoje. Ir jie tuomet jaučia gavę vedimą iš pakylėtojo mokytojo, kuris patvirtina jų žmogiškus troškimus.

Jūs taip pat matėte nesveiką aspektą, kai žmonės, pavyzdžiui, prašydavo ankstesnės pasiuntinės pasakyti jiems, su kuo jie turėtų tuoktis. „Ar turėčiau tuoktis su šiuo žmogumi?“ Ir dabar jūs turite du žmones, kuriems pasiuntinė pasakė, kad jie gali tuoktis. Galbūt jiems netgi buvo pasakyta, kad jie yra liepsnos dvynės. Ir dabar jie mano, jog kadangi jiems buvo duotas vedimas iš mokytojų, su kuo jie turėtų tuoktis, jų gyvenimas turėtų būti kaip iš pasakos – „ilgai ir laimingai gyveno“. Tad jie mano, kad jų santykiai turėtų būti lengvi ir idiliški, o kai suvokia, kad jų santykiai yra kaip ir bet kurie kiti santykiai, kad su šiais santykiais reikia dirbti, kad reikia prisitaikyti, kad reikia pasiryžimo dirbti su savimi, jie tuomet nusivilia. Kartais jie supyksta ir kartais apkaltina pasiuntinį arba apkaltina mokytojus.

Taip pat matėte tendenciją, kad kai kurie žmonės turėjo troškimą daryti poveikį kitiems žmonėms. Tai galėjo vykti dėl neišspręstos psichologijos, kuri šiuos žmones skatino siekti valdžios. Tad galėjote matyti žmones, kurie ateidavo ir sakydavo: „Turiu tau žinią nuo El Morijos.“ Arba, „El Morija man pasakė tau šitai perduoti.“ Ir kas tuomet nutinka? Na, jeigu žmogus priima, kad jų draugas iš tiesų turi jam žinią nuo El Morijos, jis tampa priklausomas nuo savo draugo.

Tad galite matyti daug šių nesveikų tendencijų. Ir būtent dėl to, kaip sakiau, mūsų bendra taisyklė yra tokia, kad mes nesakome žmonėms, ką daryti. Mes neperdavinėjame žmonėms žinučių per kitus žmones. Ir mes taip pat, šioje dispensacijoje, nesakome žmonėms ką daryti per šį pasiuntinį.

Tad svarbiausias dalykas, apie kurį galite pamąstyti, norėdami pagerinti savo įžvalgumą, yra jūsų intencija. Ir tuo atžvilgiu yra labai svarbu, kad paimtumėte mokymus, kuriuos mes jums dabar perdavėme apie gimimo traumą, apie pirmykštę savastį ir visas kitas savastis, kurias išvystėte kaip šios gimimo traumos pasekmę. Nes visos šios savastys turi intenciją. Ir tai gali būti intencija jus apsaugoti, kažką kompensuoti, gauti kažkokį patvirtinimą ar kad ir kas tai galėtų būti. Ir kai esate stipriai veikiami tokios savasties, negalite gauti tikslaus vidinio vedimo, kadangi savastis atfiltruos vidinį vedimą arba jį iškraipys.

Tad tai, kas ateis per tą filtrą, netgi regimai patvirtins tą požiūrį, per kurį savastis žiūri į pasaulį, paremtą jos programavimu. Tad jeigu jūs, pavyzdžiui, turite savastį, kuri nori kompensuoti faktą, kad buvote pažeminti puolusių būtybių, ir nori tai daryti paskatindama jus jaustis ypatingais, na tai tuomet, daugumoje atvejų, nesugebėsite susiderinti su pakylėtaisiais mokytojais, tačiau galite gauti vedimą iš žemesnės karalijos, kuris patvirtins, kad jūs esate kažkokie ypatingi ar kad turite ypatingą misiją, ar kad esate geresni už kitus, ar kad turite pasakyti kitiems žmonėms, ką jie turėtų daryti. Tai gali įgyti daug individualių formų.

Tad svarbiausias dalykas, kurį čia galite padaryti, yra išrišti tas savastis, kad neturėtumėte jokio filtro, jokios intencijos, kurią uždedate ant savo vidinio vedimo. Taip pat turite suprasti, kaip mes iš tiesų jau anksčiau apie tai kalbėjome, ir kaip aprašė šis pasiuntinys, kad yra neišvengiama, jog kai mes jums perduodame pakylėtųjų mokytojų koncepciją, jūs į mus žiūrėsite kaip į išorėje esančias būtybes. Ir tai yra neišvengiama, kadangi jūs esate žemesnėje sąmonės būsenoje. Jūs esate tankioje fizinėje karalijoje. O vertingi mes jums esame būtent dėl to, kad nesame fizinėje karalijoje. Todėl galime jums duoti atskaitos tašką iš aukštesnės karalijos. Tad yra neišvengiama, kad jūs į save žiūrite kaip į esančius čia, fizinėje plotmėje, o į mus žiūrite kaip į esančius „ten aukštai“, pakylėtoje karalijoje.

Tam tikra prasme, mes jums perdavėme tą pačią koncepciją, kad jūsų AŠ ESU Esatis nėra fiziniame įsikūnijime, jūsų AŠ ESU Esatis yra „ten aukštai“. Tačiau turite suprasti, kad jūsų AŠ ESU Esatis esate jūs. Tai yra aukštesnė jūsų pačių esybės dalis. Galite girdėti kai kuriuos pakylėtųjų mokytojų mokinius sakant: „O, aš išgirdau savo AŠ ESU Esatį ir ji man pasakė daryti šitai…“ Kitaip tariant, jie mano, kad egzistuoja kažkokia išorinė būtybė, kuri jiems perdavė žinią iš išorės.

Bet matote, jeigu jūsų AŠ ESU Esatis tai padarytų, tai tik sustiprintų jūsų atskirties nuo AŠ ESU Esaties jausmą. Kai pakylate, Sąmoningasis AŠ įsilieja atgal į AŠ ESU Esatį. Tad jūs įveikiate atskirtį nuo savo AŠ ESU Esaties. O augdami savo sąmonėje jūs taip pat vis didesniu ir didesniu laipsniu įveikiate atskirties jausmą. Būtent taip tampate atviromis durimis Esačiai.

Tad jūsų AŠ ESU Esatis nekalba jums kaip išorinė būtybė. Jeigu jūs į ją žiūrėsite kaip į išorinę būtybę, tai nebus jūsų AŠ ESU Esatis, kuri su jumis kalbės. Tai bus kažkokia žemesnė būtybė. Nes jeigu AŠ ESU Esatis iš tiesų su jumis šitaip kalbėtų, tai sustiprintų atskirtį, o AŠ ESU Esatis visiškai nenori, kad sustiprintumėte savo atskirties jausmą nuo jos, nes tai užblokuotų jūsų dvasinį augimą.

Galėjote matyti kai kuriuos pakylėtųjų mokytojų mokinius, kurie pradėjo tikėti, jog viskas, ką jie išgirsta savo viduje, ateina iš jų AŠ ESU Esaties. Tačiau jie AŠ ESU Esatį įsivaizdavo kaip šią išorinę būtybę „tenai aukštai“, ir jie manė gaunantys vedimą iš savo AŠ ESU Esaties, nors iš tiesų jo negavo. Jie tai gavo iš kažkokios būtybės, paprastai egzistuojančios mentalinėje karalijoje, kuri apsimetinėjo jų AŠ ESU Esatimi.

Tad yra labai svarbu tirti savo intenciją, žiūrėti, ar turite atskirąją savastį, kuri turi tam tikrą troškimą, pavyzdžiui, kuri trokšta gauti patvirtinimą, arba trokšta jaustis ypatinga, ar kad ir kas tai galėtų būti. Nes tai užblokuos jūsų vidinį vedimą ir užblokuos jūsų įžvalgumą. O kai pradėsite išrišti šias savastis, o ypač kai išrišite tą pirmykštę savastį, gausite daug tikslesnį vidinį vedimą.

Tačiau tai nebeatrodys kaip vedimas, nes jūs tiesiog pajausite vibraciją, ir pajausdami vibracijų skirtumą iš savo AŠ ESU Esaties arba pakylėtojo mokytojo, palygindami tą vibraciją su situacija, su kuria susiduriate fizinėje plotmėje, žinosite, ką daryti. Turėsite tą atskaitos tašką, kuris jums leis priimti sąmoningesnį sprendimą. Nebus taip, kad jūs seksite tuo vedimu. Nebus taip, kad darysite tai, ką jums buvo pasakyta daryti. Jūs priimsite sprendimą, tačiau kadangi turėsite tą vibracijos atskaitos tašką, galėsite priimti sąmoningesnį sprendimą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels