Kaip transcenduoti labai logišką protą ir teisiantį požiūrį

Klausimas: Aš turiu logišką protą ir labai dažnai pastebiu nenuoseklumus ir samprotavimų trūkumą kitų žmonių žodžiuose, kas mane skatina jausti jiems panieką ir juos ignoruoti. Ypač didelį pasibjaurėjimą man kelia populistinių politikų veidmainiškumas, kadangi jie manyje išprovokuoja stiprų paniekos jausmą. Skaičiau iš pasiuntinio asmeninio pasakojimo, kad išsilaisvinimas iš dvirankės proto skalės (Kimo komentaras: „dvirankė“, spėju čia reiškia „dualistinė“ arba „padalinta“) jam kėlė nemenką iššūkį, net ir išrišus daugelį savo atskirųjų savasčių. Pripažįstu būtinybę įveikti šią tendenciją teisti ir jausti panieką kitiems, kad galėčiau pasiekti pakylėjimą. Kaip galiu transcenduoti šį teisiantį požiūrį ir būti neutralus, priimdamas kitus tokius, kokie jie yra? Labai vertinčiau bet kokias įžvalgas.

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2024 m. Velykų vebinare.

Na, kai buvau įsikūnijime, aš taip pat turėjau labai logišką, racionalų, aiškiai mąstantį protą. Ir tai gali būti, kaip yra populiariai sakoma, tiek palaiminimas, tiek prakeiksmas. Palaiminimas tai yra, nes padeda jums pamatyti nenuoseklumus ir veidmainiškumą. Štai kodėl matėte mane dažnai metant iššūkį rašto aiškintojams ir fariziejams, kurie, taip sakant, buvo mano laikų populistai. Daugelis dvasingų žmonių, kurie eina dvasiniu keliu, turi šį racionalų, logišką protą, kuris visą laiką ieško nenuoseklumų. Štai kodėl jūs pamatėte tradicinių religijų nenuoseklumus ir veidmainiškumą, ir atvėrėte savo protą aukštesniam dvasiniam mokymui.

Na ir dabar, kai kuriems iš jūsų yra sunku išjungti šį linijišką protą, kaip mes dažnai jį vadiname. Jūs jį pritaikote mokymams, ir iš tam tikros perspektyvos matote nenuoseklumus net ir mokymuose. Nesakau, kad turėtumėte išjungti protą, tačiau būdas virš to pakilti yra suvokti, kad egzistuoja proto lygmuo, mentalinio proto, kuris yra labai linijiškas, tai reiškia, kad jis visą laiką lygina kažką su kažkuo kitu. Šis lyginantis protas yra vertingas įrankis, tačiau jis turi savo limitus, nes kaip jūs lyginate? Turite turėti kažką, su kuo galėtumėte lyginti, ir tas kažkas turi būti kažkas, ką linijiškas protas gali suvokti, o linijiškas protas negali suvokti Kristaus sąmonės.

Štai ką aš mėginau paaiškinti pirmame savo šios konferencijos diktavime ir ką mėgino paaiškinti Maitrėja. Konceptualus protas negali suvokti Kristaus sąmonės, nes jis mėgins konceptualizuoti Kristų.

Linijiškas protas, tam tikra prasme, yra neutralus, jis tiesiog lygina. Tačiau kai viskas, ką turite savo pasąmonės duomenų bazėje, kyla iš linijiško proto ar netgi galimai kyla iš kažkokios ideologinės sistemos, tokios kaip mokslinis materializmas ar filosofinė logika, ar netgi kažkokia religija, tuomet jeigu tai, su kuo jūs lyginate, yra ribota, jūsų išvada visada bus ribota. Neperžengsite tam tikro lygmens, ir būtent dėl to, tiktai Kristaus protas gali jus virš šito išvesti.

Linijiškas protas gali tapti spąstais, kuriuose jūs galite suktis ir suktis, ir suktis ratu. Jūs galite, kaip Maitrėja paaiškino, kurtis vis sofistiškesnį savasties jausmą, nes taip gerai sugebate matyti nenuoseklumus kituose. Tačiau tai nekelia jūsų sąmonės, nes jūs nepasiekiate vis didesnės vienovės su Kristumi. Yra viena tai suprasti.

Ir yra antra pažvelgti į šį faktą, kad sakiau: „neteiskite, kad nebūtumėte teisiami“, neteiskite pagal regimybes. Kai turite linijišką protą, kuris teisia kitus žmones, kaip galite teisti kitus žmones? Todėl, kad jau nuteisėte save. Tas linijiškas protas, kuris pastoviai mato nenuoseklumus kituose žmonėse, taip pat žiūri ir į save. Blogiausias dalykas, kuris jums galėtų nutikti, kai esate tame įstrigę, būtų tuomet, jeigu pamatytumėte nenuoseklumus savyje, nes tuomet turėtumėte save nuteisti taip pat griežtai, kaip teisiate kitus. Šis teisimas pagal regimybes, šis vertybinis vertinimas, geras ir blogas, teisingas ir klaidingas, ateina iš atskirosios savasties.

Jeigu norite iš to išsilaisvinti, turite suvokti, kad tai ateina iš atskirosios savasties, ir turite naudotis mokymais ir įrankiais, kuriuos mes perdavėme, kad iš tiesų tai pamatytumėte, atsiskirtumėte nuo to, ir tiesiog nuspręstumėte tai paleisti, nes matote, kad tai niekada jūsų neišves aukščiau tam tikro kelio lygmens.

Mes matėme daug, daug nuoširdžių mokinių, kurie atrado pakylėtųjų mokytojų mokymą, kurie labai nuoširdžiai taikė mokymą, valandų valandas kalbėdami šaukinius, studijuodami mokymus, ir jie kurį laiką augo. Bet tuomet atėjo momentas, kai jų augimas pradėjo stagnuoti, nes dabar jie naudojosi tuo teisiančiu protu, teisdami kitus žmones ir koncentruodamiesi į kitus žmones, tačiau, žinoma, pasąmoningai jie taip pat teisė save. Nepateksite į dangų naudodamiesi linijišku protu, kad ir koks pažangus jis taptų. Žinau, kad yra didelė pagunda manyti, jog Kristaus tiesa privalo būti aukščiausia logika, bet paimkite mūsų diktavimus, kuriuos perdaviau aš ir Maitrėja, ir pažiūrėkite, kaip mes visą laiką kartojame, jog nėra nieko absoliutaus Kristaus prote, nes viskas rodo į kitus lygmenis.

Galite turėti mokymą, kuris yra pagrįstas tam tikrame lygmenyje, tačiau egzistuoja kitas mokymas, kuris yra aukštesniame lygmenyje, ir dabar atrodo, kad čia egzistuoja nenuoseklumas ar prieštaravimas. Tačiau jeigu nepaliausite siekti Kristaus proto, galiausiai pakilsite virš to lygmens ir net nebemąstysite iš prieštaravimų ir nenuoseklumų lygmens, ir jūs tiesiog visada sieksite to Kristaus proto patyrimo. Negalite į tai išmąstyti savo kelio, nes savo kelionę pradedate ant konceptualaus proto pagrindo, kuris yra atskirtas nuo Kristaus. Negalite naudotis atskirojo proto logika, kad išmąstytumėte savo kelią į vienovę su Kristumi. Galite tik persijungti ir patirti vienovę su Kristumi.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2024 Kim Michaels