Ne visos psichologinės problemos yra tikros?

Klausimas: Kai žiūriu į savo psichiką, ar gali būti taip, kad kai kuriais atvejais nėra nieko, ką turėčiau pamatyti, ir tiesiog verčiu save kažką matyti, ir todėl tik pats kažką įsivaizduoju ir prasimanau?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Olandijoje 2017 metais.

Iš tiesų yra stebėtina, ką žmogiškasis ego ir išorinis protas gali padaryti, ir turite tai suprasti; jūsų išorinis protas neims ir nemirs vien dėl to, kad atradote pakylėtųjų mokytojų mokymą ir pradėjote dirbti su savo psichologija. Tai yra kuo tikriausia tiesa, kad kai pradedate šį savęs tyrimo procesą, kai pradedate žiūrėti į savo psichologiją, darote tikrą progresą, pamatydami iš tiesų egzistuojančias problemas, tačiau jūsų ego, galbūt netgi kai kurios tamsos jėgos, mėgins suprojektuoti į jūsų protą, kad problemų yra dar daugiau. Tiesą sakant, kaip šis pasiuntinys prieš keletą metų suprato, egzistuoja tam tikras mentalinio kūno, išorinio proto aspektas, kurį galėtume pavadinti problemų sprendėju.

Galite į tai žiūrėti kaip į jūsų pasąmonės kompiuteryje, ar jūsų fiziniame kompiuteryje, esančią programą; tokią programą, kuri buvo sukurta su vieninteliu tikslu – spręsti problemas. Problema su problemų sprendėju yra ta, kad jis yra tapęs toks gudrus, jog suvokia, kad jums einant dvasiniu keliu ir sprendžiant savo psichologinius dalykus, ateis toks momentas, kai jam nebeliks darbo, o jis nenori likti be darbo, tad užuot tiesiog sprendęs problemas, jis dabar aktyviai pradeda kurti problemas, projektuodamas, kad tai yra tikros problemos, kurias jums reikia išspręsti.

Ir, žinoma, egzistuoja kelio lygmuo, kuriame jums nereikia dėl to jaudintis, nes turite tikrų problemų ir dalykų iš ankstesnių gyvenimų, kuriuos turite išspręsti, ir turite išspręsti šiuos dalykus ir su jais dirbti. Tačiau tai yra tikra tiesa, kad ateina toks momentas kelyje į Kristiškumą, kuomet jums reikia pakilti į aukštesnį įžvalgumo lygmenį, kuriame galite suvokti, jog egzistuoja jūsų proto aspektas, kuris projektuoja, kad turite problemą. O kodėl jis tai daro? Na, kaip anksčiau sakėme, perdavėme jums dvasinio kelio koncepciją, tačiau ateina toks momentas, kai ši koncepcija gali tapti kliūtimi jūsų augimui, nes kas slypi po šia dvasinio kelio koncepcija?

Na, po ja slypi tai, kad esate tam tikrame lygmenyje ir jums reikia pakilti į aukštesnį lygmenį; tad egzistuoja atstumas tarp ten, kur jūs šiuo metu esate, ir kur idealiu atveju turėtumėte būti, ir tol, kol galvosite, kad egzistuoja atstumas, atstumas iš tiesų egzistuos. Nebūsite atvykę, tačiau gali ateiti toks momentas kelyje į Kristiškumą, ir, tiesą sakant, yra daug tokių momentų, kuomet jums reikia sąmoningai pripažinti, kad pasiekėte tam tikrą Kristiškumo lygmenį, nes jums reikia sąmoningai priimti sprendimą paleisti iliuziją, kad vis dar tebeegzistuoja atstumas tarp ten, kur jūs esate, ir kur turėtumėte būti.

Tai nereiškia, kad pasiekėte pilną Kristiškumą, tačiau jums yra svarbu turėti šiuos žingsnius kelyje, kuomet pripažintumėte, jog pasiekėte tam tikrą lygmenį, ir štai čia yra tam tikra problema, į kurią jūs nebekoncentruojate savo dėmesio. O problemų sprendėjas jūsų prote su malonumu projektuos, kad jūs dar neatvykote, kad štai čia yra dar viena problema, kurią turite išspręsti, dar vienas dalykas, kurį turite išspręsti, štai čia yra dar vienas labai, labai tolimas ankstesnis gyvenimas, kuriame patyrėte šią traumuojančią patirtį, ir turite dabar tai įveikti.

Tad tai yra labai geras pastebėjimas, tai yra labai gera mintis, kurią galite suvokti, tačiau kai apie tai duodu mokymą, žinau, kad visada bus tam tikra žmonių grupė, kurie tai girdės pirmą kartą, ir jie visada jaudinsis: „Tai kaip dabar man atskirti tikras psichologines problemas nuo netikrų, nes kol kas jaučiausi saugus manydamas, kad viskas, kas iškyla mano psichikoje, yra tikra problema, kurią turiu įveikti, o dabar girdžiu, kad yra ir netikrų problemų, tai ką man dabar daryti?“ Ir realybė yra tokia, kad jeigu skaitote arba girdite šį mokymą, ir tai neatėjo jums iš vidaus, tuomet nekreipkite į tai dėmesio. Toliau dirbkite su prielaida, kad kiekviena jums iškilusi problema yra kažkas, ką jums reikia įveikti. Kai pajausite, kad tai ateina jums iš vidaus, šis suvokimas, kad galbūt tai nėra tikra problema, tuomet pradėkite prašyti mūsų pagalbos įžvalgumui, ir mes padėsime jums tiek, kiek galėsime.

Tai mums yra nuolatinis iššūkis dvasiniame kelyje, kad mėginame mokyti mokinius labai plačiame sąmonės spektre, tad turime duoti tam tikrus mokymus tam tikrame sąmonės lygyje esantiems žmonėms, tačiau taip pat perduodame mokymus aukštesniame lygyje esantiems žmonėms; ir jie, žinoma, taip pat galios ir tiems, kurie yra žemesniame lygyje, kai jie pakils į tą aukštesnį lygį. Tačiau kartais žmonės žemesniuose lygmenyse paima mokymą, kuris iš tiesų nėra skirtas jų lygmeniui, ir jie labai stipriai į jį susikoncentruoja savo išoriniu protu, ir kartais taip yra dėl to, kad jie nori būti toliau pažengę negu yra, ir tai jiems sukelia didelę painiavą galvose. Tad kai sakau, kad ateina toks momentas kelyje, kai turite iš esmės ignoruoti kelio koncepciją ir leisti sau priimti, kad jau atvykote, na, tai daugumai žmonių nereikia dėl to jaudintis. Tačiau tai yra teisingas mokymas, ir kažkuriuo metu, jeigu apie tai nežinosite, galite ir toliau projektuoti, kad esate ne ten, kur jums reikia būti, ir todėl netgi nedrįsite išreikšti savo Kristiškumo tam tikrame lygmenyje, nes manysite, kad dar neatvykote. Kaip jau anksčiau pasakojome jums apie didį filosofą, kuris sakė, kad pirmiausia turite atvykti prie kelio pusiaukelės, o tuomet prie pusiaukelės tarp šio taško ir galutinio atvykimo taško, ir todėl niekada neatvykstate, nes visada galite padalinti šią distanciją į vis mažesnius segmentus; ir būtent tai mėgins daryti ego, jums pasiekus tam tikrą kelio lygmenį, kuomet nebeturėsite šių problemų, kuriomis naudodamasis jis galėtų jumis manipuliuoti.

Ir tuomet jis mėgins projektuoti į jūsų protą, kad egzistuoja dar daugiau problemų, dar daugiau subtilių problemų, kurias turite išspręsti; ir iš tiesų ateina toks momentas, kai turite sąmoningai pažvelgti į tam tikrą problemą ir tarti: „Ne, ne. Aš tam neskirsiu savo dėmesio.“ Ar tai yra subtilu, mano mylimieji, nuspręsti, ar kažkas yra tikra ar ne? Taip, tai yra subtilu. Ar kelias darosi vis subtilesnis, kuo aukščiau pakylate? Taip, iš tiesų taip, tačiau jūs taip pat padidinate savo gebėjimą atskirti ir padidinate savo gebėjimą pajausti, kai iš kažkurios jūsų esybės dalies ateina žemesnė intencija. Padidinate savo gebėjimą pajausti, kai jumyse nebelieka jokių ego grįstų intencijų, kai nelieka ego grįstų reakcijų. Tiesiog jaučiate, kad yra kažkas, kas traukia jūsų dėmesį, ir kai tai nutinka, žinote, jog tai yra tikra. Kai jaučiate ego grįstus mėginimus jumis manipuliuoti ir sukelti jumyse stiprią reakciją, galite tai paleisti ir tarti: „Pasitrauk nuo manęs, Šėtone“, nes jis mėgina jus įtraukti į kažkokią reakciją.

Tačiau, vėlgi, tai yra mokymas aukštesniems kelio lygmenims, tačiau tai yra svarbus mokymas ir svarbus supratimas, kad ne visos psichologinės problemos yra tikros. Na ir dabar, turime prie to pridurti, kad taip pat ateina momentas aukštesniuose kelio lygmenyse, kai jūs nebesprendžiate savo turimų asmeninių problemų, jūs sprendžiate problemas iš kolektyvinės sąmonės, o galbūt iš žmonių grupės, ir dabar prisiimate problemą, ir problema yra tikra, ir jūs ją turite išspręsti, tačiau galite išmokti atskirti, kad tai iš tiesų nėra jūsų asmeninė turima problema. Tai yra kažkas, ką jūs prisiėmėte, ir todėl galite nepriimti jos asmeniškai, galite nežiūrėti į ją taip rimtai; tačiau ši problema yra tikra ir negalite tiesiog numoti į ją ranka. Na, galite tai padaryti, tačiau tai nėra aukščiausia reakcija, nes jūs padedate kažką išspręsti kolektyvinei sąmonei ir kitiems žmonėms.

Žinau, mano mylimieji, kad, vėlgi, kai kurie iš jūsų į tai sureaguosite pasijusdami dar labiau susipainioję, ir todėl prašau jūsų būti labai brandžiais tame, kaip jūs į tai žiūrite, ir galbūt galėtumėte priimti kitokį požiūrį į mūsų mokymus, kuomet suvoktumėte, kaip sakėme, kad yra tiek daug problemų pasaulyje, jog negalite jų visų aprėpti. Ir taip pat pradėtumėte suvokti, kad mes perdavėme labai daug mokymų, net ir per šį pasiuntinį, tačiau taip pat ir per kitus pasiuntinius, ir bet kuriam žmogui būtų per daug viską aprėpti. Todėl jums reikia išsiugdyti tam tikrą sugebėjimą atsirinkti, kuomet susiderintumėte su savo širdimi ir pajaustumėte, kas jums šiuo metu yra svarbu. Ir tuomet sutelkite į tai savo dėmesį ir nesikoncentruokite į kitus dalykus. Tai nereiškia, kad turėtumėte juos neigti ar ignoruoti, tiesiog esate atviri faktui, kad gali ateiti momentas, kai staiga savyje pajausite, kad dabar atėjo laikas susikoncentruoti į kažką kitą, ir tuomet tai ir padarote.

Tačiau neįstumiate savęs į proto būseną, kurioje taip karštai norite būti geru mokiniu, kad jaučiate privalantys perskaityti kiekvieną knygą, sukalbėti kiekvieną invokaciją, žinoti apie kiekvieną problemą, į kurią atkreipiame jūsų dėmesį, nes visų pirma turite pripažinti, kad mes dažnai kalbame kolektyvinei sąmonei, tačiau taip pat turime didelį mokinių ratą, ir numatome, kad šis mokinių ratas dar labiau išsiplės ateityje. Tad mes perduodame mokymus daugeliui skirtingų žmonių grupių, daugeliui skirtingų sąmonės lygmenų, ir todėl jums reikia susiderinti su tuo, kur jūs esate, kas jums yra svarbu. Ir tuomet sutelkite į tai savo dėmesį ir nesijauskite blogai, kad ne viską pajėgiate padaryti, kad jums neišeina į viską koncentruotis, viską išstudijuoti. Tiesiog džiaugiatės atradę pakylėtųjų mokytojų kelią. Džiaugiatės būdami tame lygmenyje, kuriame esate, darydami tai, kas jums tame lygmenyje yra svarbu.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels