Ar emocijos yra fizinio kūno reakcija į mintis?

Klausimas: Kai kurie dvasiniai mokytojai, Eckhart Tolle ir kiti, apibrėžia emocijas kaip fizinio kūno reakciją į mintis. Ir mes žinome, kad emociniame kūne procesai įvyksta pirmiau už fiziniame kūne įvykstančius procesus. Ar galėtų pakylėtieji mokytojai tai pakomentuoti?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2024 m. Naujųjų Metų vebinare.

Na, mes apie tai perdavėme daug mokymų ir sakėme, kad turite keturis žemesniuosius kūnus: fizinį, emocinį, mentalinį ir identiteto. Ir kai energija teka natūraliai, tai reiškia, kad iš pradžių energija įteka į identiteto kūną, prisiima tenai tam tikras formas ir matricas, tuomet pereina į mentalinį kūną, tada į emocinį ir galiausiai į fizinį. Ir mes sakėme, kad šablonai, kuriuos įspaudžia identiteto kūnas, nustato parametrus tam, ką gali daryti mentalinis kūnas. Lygiai taip pat, šablonai, kurie yra įspaudžiami identiteto ir mentalinio kūnų, nustato parametrus emocijoms.

Tai yra tikra tiesa, kad emocijas dideliu laipsniu lemia tai, kas vyksta mentalinėje ir identiteto karalijose. Tačiau čia taip pat reikėtų suprasti, kad dabartinėje situacijoje Žemėje yra daug sumaišties emociniame kūne, kolektyviniame emociniame kūne. Žemesnėse planetos emocinio kūno karalijose egzistuoja mūsų taip vadinama astralinė plotmė. Ir tenai yra būtybių, kurios atrado būdus įsmeigti kablius į žmonių emocinį kūną ir jį atverti. Iš tiesų yra daug žmonių, apie kuriuos galėtume sakyti, kad tikrai ne viskas, kas vyksta šių žmonių emociniame kūne, yra tiesioginė pasekmė to, kas vyksta jų mentaliniame ir identiteto kūnuose. Taip yra dėl to, kad šių žmonių emociniai kūnai tapo atviri šioms įtakoms ir jie dažnai yra įtraukiami į reakciją, kurioje jų protai yra užvaldomi šių žemesniųjų jėgų. Būtent tai dažnai paskatina žmones vykdyti smurtinius nusikaltimus, teroristinius išpuolius, kitus žiaurumus. Galime, žinoma, sakyti, kad asmens emocinis kūnas tapo atviras šių žemesniųjų jėgų įsiveržimui dėl jo mentaliniame ir identiteto kūne egzistuojančių šablonų.

Ir visgi kai kurių žmonių emocinis kūnas gyvena beveik savo savarankišką gyvenimą, nepaklusdamas mentalinio ir identiteto kūnų kontrolei, kaip tai būna esant natūraliam tekėjimui. Emocijų apibrėžimas kaip fizinio kūno reakcija į mintis iš tiesų nėra tai, ko mes mokome. Kaip sakiau, mes mokome, kad egzistuoja tekėjimas iš identiteto, į mentalinį, į emocinį ir į fizinį kūnus. Ir taip pat, žinoma, egzistuoja grįžtamasis srautas. Kai padarote fizinį veiksmą ir patiriate tai fiziniame lygmenyje, atsiranda grįžtamasis srautas, kuris kyla aukštyn per emocinį, mentalinį ir identiteto kūnus, ir jums tenka su juo susidurti. Tačiau ką jūs su tuo darote, priklauso nuo šablonų, įtvirtintų šiuose trijuose aukštesniuosiuose kūnuose. Nebūtų teisinga sakyti, kad emocijas sukelia fizinio kūno reakcijos į mintis. Fizinis kūnas pagrinde reaguoja į fizines sąlygas pasaulyje, į tai, kas jums nutinka jūsų kūno išorėje, ar netgi reaguoja į fizines sąlygas kūno viduje.

Ir galėtumėte sakyti, kad fizinis kūnas tiesiogiai nesąveikauja su emociniu, mentaliniu ir identiteto kūnais. Emocinis, mentalinis ir identiteto kūnai sąveikauja su fiziniu kūnu, ir būtent jie reaguoja į fizines situacijas. Tad iš tiesų ne jūsų fizinis kūnas reaguoja mentaliniu būdu į išorines situacijas. Jis reaguoja fiziniu būdu. Ir kaip paaiškinome, jūs galite turėti tą žemesnįjį smegenų aspektą, reptilijų smegenis, kaip Sen Žermenas minėjo savo diktavime, kuriose yra įdiegtos programos reaguoti į tam tikras situacijas. Tačiau jos tiesiog reaguoja, neturėdamos jokių jausmų ar minčių apie tai. Jos nemąsto, kaip reaguoti. Jos tiesiog reaguoja. Reakcija emociniame, mentaliniame lygmenyje vyksta aukštesniuosiuose kūnuose. Daugelį emocijų, žinoma, iššaukia dalykai, kurie įvyksta fiziniame lygmenyje, tačiau emocijas sukelia ne vien šie dalykai.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2024 Kim Michaels