Dangus

Klausimas apie bendravimą su vidinėmis dvasiomis

Klausimas: Šis klausimas būtų apie bendravimą su dvasiomis. Mums reikalingi keturi žemesnieji kūnai, kad galėtume inkarnuotis materialioje visatoje ir augti. Žinau, kad tuose keturiuose žemesniuosiuose kūnuose kai kurios vidinės dvasios taip pat yra sukuriamos tam, kad galėtume augti ir viską patirti įsikūnijime. Ar tam tikrame savo dvasinio augimo etape mes pradedame komunikuoti su šiomis vidinėmis dvasiomis kažkokiais signalais, pavyzdžiui, kalba arba jausmais specifinėje situacijoje? Ir ar yra įmanoma komunikuoti su vidinėmis dvasiomis, kurios buvo sukurtos kaip reakcija į tam tikras situacijas, kurias patiriame įsikūnijime? Ir ar įmanoma panašiu būdu komunikuoti su savo AŠ ESU Esatimi?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Korėjoje.

Na, klausimas yra paremtas tam tikru klaidingu supratimu. Tai, ką mes pavadinome jūsų vidinėmis dvasiomis, nebuvo sukurtos prisidėti prie jūsų dvasinio augimo. Jos buvo sukurtos kaip atsakas į neharmoningas, nesubalansuotas situacijas, su kuriomis susiduriate Žemėje. Egzistuoja labai didelis panašumas tarp mūsų taip pavadintų vidinių dvasių ir atskirųjų savasčių. Tad yra visiškai nekonstruktyvu mėginti komunikuoti su šiomis vidinėmis dvasiomis, nes jos tiesiog laikys jus užimtus, siekdamos gauti jūsų energiją, ir laikys jūsų dėmesį prikaustytą prie savęs, vietoj to, kad savo dėmesį sutelktumėte į šių vidinių dvasių išrišimą.

Jeigu mėginsite su jomis komunikuoti, tikėtina, kad susisaistysite su panašiomis dvasiomis, kurios egzistuoja astralinėje plotmėje arba mentalinėje karalijoje ar netgi žemesnėje identiteto karalijoje, ir galite čia ilgam įstrigti, manydami, kad bendraujate su kažkokia geranoriška būtybe, tačiau ji tiesiog atitraukia jūsų dėmesį nuo to, kas iš tiesų leistų jums pasiekti dvasinį augimą, o tai yra dvasių išrišimas, atskirųjų savasčių išrišimas.

Tad bendravimo su jūsų AŠ ESU Esatimi procesas nėra toks pat. Tačiau yra žmonių, kaip jau anksčiau apie tai kalbėjome, kurie manė, kad jų AŠ ESU Esatis yra išorinė būtybė, su kuria jie gali bendrauti, kaip tą jūs darote, pavyzdžiui, telefonu. Galvojate, kad jūsų AŠ ESU Esatis yra kažkur tenai, ir turite surasti savo AŠ ESU Esaties telefono numerį, surinkti tą numerį ir pakalbėti su Esatimi per atstumą. Tačiau, kaip sakėme, jeigu AŠ ESU Esatis tai padarytų, ji tik sustiprintų jūsų atskirties nuo Esaties jausmą. Ir todėl jūs nekomunikuojate su savo AŠ ESU Esatimi tokiu būdu.

Ir, žinoma, mes nė vieno neskatiname komunikuoti su dvasiomis trijose žemesnėse karalijose: emocinėje, mentalinėje ir identiteto karalijose, kadangi jos nėra pasiekusios pakylėtojo mokytojo statuso ir todėl nėra laisvos nuo savanaudiškų interesų. Jos gali būti reliatyviai geranoriškos ir gali nebūti piktavališkos, ir vis dėlto jos lengvai gali jus atvesti į aklavietę. Ir taip pat yra akivaizdu, kad ir tos dvasios, kurias turite savo keturiuose žemesniuosiuose kūnuose, taip pat nėra pakilusios. Ir todėl jos yra susaistytos su kitomis dvasiomis, kurios yra už jūsų sąmonės ribų, kolektyvinėje sąmonėje – astralinėje plotmėje.

Ir tai, vėlgi, tiesiog tampa aklaviete, kuri gali įtraukti jūsų dėmesį ir jūsų energijas neribotą laiko tarpą, kol nuspręsite, kad jums jau gana ir jūs norite tikro dvasinio augimo, išrišdami dvasias – išrišdami savastis. Tačiau tam turite priimti sprendimą, kad ryšitės dėti pastangas, ryšitės su tuo dirbti, užuot darę tai, kas gali pasirodyti kaip lengviausias kelias – komunikuoti tuo būdu, kaip esate įpratę.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels