144 sąmonės lygiai

Kim Michaels

Šio teksto tikslas yra pateikti trumpą mokymo, kurį pakylėtieji mokytojai pristatė knygoje „Motinos Žemės gydymas,“ santrauką.

Centrinė idėja yra ta, kad tiems iš mūsų, kurie esame įsikūnijime Žemėje, egzistuoja 144 skirtingi mums prieinami sąmonės lygiai. Tinkamai suprastas šis mokymas gali daug ką paaiškinti apie dvasinį kelią ir jūsų santykius su kitais žmonėmis.

Egzistuoja trys dideli padalijimai tarp 144 sąmonės lygių:

  • Žemiau 48 lygio.

  • Tarp 48 lygio ir 96 lygio.

  • Virš 96 lygio.

Kai gyvybės srautas pirmą kartą įsikūnija Žemėje, jis (paprastai) ateina į įsikūnijimą 48 sąmonės lygyje. Jis tuomet turi dvi galimybes:

  • Pradėti kelionę aukštyn, siekiant praeiti iniciacijas, vedančias į 49 lygį, ir tęsti šią kelionę iki 144 lygio, iš kurio jis galės pakilti atgal į dvasinę karaliją.

  • Atsisakyti kelio aukštyn iniciacijų ir pradėti kelionę žemyn, leidžiantis į 47 lygį ir žemiau.

48 lygyje

Kai pradedate kelionę 48 lygyje, turite dvi svarbias charakteristikas. Viena jų yra jausmas, kad esate susiję su kažkuo didesniu už save. Tas kažkas didesnis yra jūsų AŠ ESU Esatis, tačiau 48 lygyje, dar nesugebate aiškiai ir tiesiogiai patirti savo Esaties. Visgi jaučiate, kad egzistuoja aukštesnė tikrovė, ir taip pat jaučiatės visumos materialiame pasaulyje dalimi. Tai svarbu dėl to, kad jaučiate, jog jūsų veiksmai turės pasekmes jums ir kitiems žmonėms. Todėl 48 lygyje daugelio savanaudiškų veiksmų paprasčiausiai nesirinksite daryti.

Kita svarbi charakteristika yra ta, kad jaučiate, jog egzistuoja gilesnis gyvenimo ir tikrovės supratimas, nei šiuo metu žinote. Tai jus padaro atviru dvasiniam mokytojui arba mokymui, ir tai yra vienintelis būdas praeiti iniciacijas ir pakilti aukščiau.

Žinant, kad negalite stovėti vietoje, turite arba kilti aukštyn į 49 lygį arba leistis žemyn į 47 lygį. Jeigu pasirenkate leistis, tai padarote atsisakydami pereiti kilimo iniciacijas. Kitaip tariant, 47 lygis yra 49 lygio iškreipimas ir taip toliau, tai reiškia, jog žemiausias lygis yra 96 lygio iškreipimas. Dabar iš arčiau pažvelkime į šiuos padalijimus.

Žemiau 48 lygio

Kodėl gyvybės srautas pasirenka leistis žemiau 48 lygio? Yra dvi pagrindinės priežastys. Viena jų yra ta, kad jis stebi kitus žmones, esančius žemiau šio lygio, ir mato, kaip jie savanaudiškai elgiasi ir, regis, išvengia pasekmių už šį elgesį. Taigi, gyvybės srautas nusprendžia, kad ir jis nori patirti, ką reiškia būti atskira būtybe. Jis netgi gali būti suklaidintas antikristo logikos, sakančios, jog tai vienintelis būdas gyvybės srautui turėti visišką pasirinkimo laisvę.

Kita galimybė yra ta, kad gyvybės srautas ima laikyti žmones, veikiančius savanaudiškai, grėsme sau ar didesniajam tikslui, gal netgi Dievo pasaulio išganymo planui. Jis tuomet pradeda jausti, jog privalo mėginti arba išgelbėti šiuos žmones arba priversti juos nustoti darius tai, ką jie daro. Juos suklaidina melaginga logika, kad tikslas gali pateisinti priemones.

Esminis dalykas, kurį turite suprasti, yra tai, kad nusileisti žemiau 48 lygio galite TIKTAI neutralizavę savo vidinį jausmą, jog esate susijęs su savo dvasiniu aš ir visa gyvybe. Ir tam, kad tai padarytumėte, susikuriate žemesnįjį ego, kurio darbas yra pateisinti jūsų, kaip atskiros būtybės, pasirinkimus ir poelgius. Taigi, ego yra sukurtas iš antikristo logikos, kuri taip pat yra vadinama žaltiška logika. Tai nuoroda į Bibliją ir Ievos istoriją, kurioje žaltys ją sugundė paragauti uždraustojo vaisiaus.

Gilesnis šios istorijos simbolizmas yra tai, kad uždraustasis vaisius yra sąmonė, kurioje save matote kaip atskirą būtybę, ir ši sąmonė vadinama atskirties sąmone arba dualizmo sąmone. Iš tiesų ji nebuvo uždrausta, tačiau ji simbolizuoja labai ypatingą iniciaciją, nes kai įeinate į šią proto būseną, nebetenkate atspirties taško, kuris jums padėtų iš jos ištrūkti. Idealioje situacijoje, jums su tuo nereikėtų susidurti, kol nepasiekėte 96 lygio.

Į šią dualistinę sąmonę galite įeiti tiktai neutralizavę jausmą, jog esate susiję su didesne realybe, ir tai padarote patikėdami logika, jog turite teisę patys apibrėžti savo realybę. Tampate „lyg Dievai, pažįstantys gėrį ir blogį,“ ta prasme, kad patys apibrėžiate, kas yra gėris, o kas blogis, tai yra, jūs visada esate teisus, o tie, kurie jums prieštarauja, visada klysta.

Problema čia yra ta, kad, kai įeinate į šią sąmonės būseną, nebetenkate su realybe ryšio, kuriuo galėtumėte pasinaudoti, kad iš šios sąmonės būsenos ištrūktumėte. Ji tampa save pastiprinančia spirale, kurioje imate tikėti turintys sugebėjimą ir teisę apibrėžti, kas tikra, o kas netikra – nepaisydami jokių už jūsų atskirojo aš ribų egzistuojančių autoritetų. Kai kurie istorinių asmenybių, įstrigusių šioje mąstysenoje, pavyzdžiai yra diktatoriai, tikėję, jog galima puikiai pateisinti visų jiems prieštaraujančių žmonių nužudymą, netgi visos rasės išžudymą. Tačiau tarp kitų pavyzdžių atrasite religinius ar dvasinius lyderius, maniusius, jog jie yra vieninteliai Dievo atstovai Žemėje, ar netgi maniusius, jog jie yra išskirtinė Dievo inkarnacija.

Kai esate įstrigę šiame žemyn smengančiame sūkuryje, nebūsite atviri dvasiniam mokytojui iš pakylėtosios karalijos. Tačiau galite atgauti šį atvirumą, patirdami prabudimą arba „pasiekę dugną,“ kuomet pripažįstate sau, jog privalote keistis. Ir tuomet galite pradėti kopti spirale aukštyn, tačiau tai daryti bus žymiai sunkiau, nei 48 lygyje.

Dalykas tas, kad šis radikalus posūkis gali įvykti tik žmonėms išgyvenus fizinę patirtį, kuri į šipulius sudaužo jausmą, kad jie viską kontroliuoja ir yra visiškai nuo nieko nepriklausomi. Kad ištrūktumėte iš atskirojo aš kalėjimo, kažkas turi į šipulius sudaužyti – ar bent jau įskelti – atskirąjį aš. Akivaizdu, jog dažnai tai gali būti labai sunki ir skausminga patirtis.

Įvykus šiam radikaliam posūkiui, jums prieš akis tebėra sunkus kopimas atgal į 48 lygį ir virš jo. Taip yra dėl to, kad su savimi nešatės savo susikurtą ego. Pavyzdžiui, sakykime, kad nusileidote į žemiausią lygį. Tuo atveju, nenusikratysite kontroliuojančio ego pančių, kol nepraeisite 96 lygio iniciacijų. O jeigu atsisakysite praeiti šią iniciaciją, patirsite „nuopuolį“ ir nusirisite atgal, tiesiai į žemiausią lygį.

Tarp 48 ir 96 lygių

Jeigu savo kelionę pradėsite nuo 48 lygio ir kopsite aukštyn, eisite keliu per septynių dvasinių spindulių iniciacijas. Nuo 48 iki 54 lygio, jūsų pagrindinis, arba Alfa, spindulys yra 1 spindulys. Tačiau jūs taip pat turite ir antrąjį, arba Omega, spindulį. Štai kaip visa tai veikia.

48 lygyje jūsų Alfa yra 1 spindulys ir jūsų Omega yra 1 spindulys. 49 lygyje jūsų Alfa yra 1 spindulys, bet jūsų Omega yra 2 spindulys – ir taip toliau, iki pat 54 lygio, kuomet jūsų Alfa yra 1, o jūsų Omega yra 7 spindulys. 55 lygyje, jūsų Alfa yra antras spindulys, o jūsų Omega yra 1 spindulys ir taip toliau.

Tikslas yra, kad eidami šiuo keliu išmoksite naudotis septyniomis bazinėmis energijomis, kurias Elohimai panaudojo kurdami materialų pasaulį. Taip pat atrasite pusiausvyrą visuose septyniuose spinduliuose, ir galėsite jais naudotis nepuldami į kraštutinumus. Pavyzdžiui, 1 spindulys įkūnija valią ir galią, tačiau, žinoma, istorijoje pilna pavyzdžių, kaip žmonės naudojosi galia be pusiausvyros.

Kildami link 96 sąmonės lygio, vis labiau ir labiau įsisąmoninate – per vidinį pažinimą ir per tiesioginę patirtį – kad esate daugiau nei materiali būtybė. Pradedate priimti, kad materialus pasaulis neturi jokios galios jūsų Dvasiai.

Taip pat pradedate priimti, kad nesate atskirasis aš, kuris arba savarankiškas (jeigu yra žemiau 48 lygio) arba susijęs su kažkuo aukštesniu. Imate save laikyti savo AŠ ESU Esaties tąsa. Matote vertikalią vienovę su savo Esatimi ir horizontalią vienovę su visa gyvybe.

Esminis skirtumas čia yra tas, ar pradėsite pripažinti, kad, nors ir kopėte iki 96 lygio keldami savo – susietą, bet šiaip ar taip individualų – aš virš masinės sąmonės, virš 96 lygio galėsite kilti tiktai atidavę jausmą, kad keliate individualų aš, ir vietoj to visą dėmesį sutelkę kelti aukštyn visą gyvybę. Jeigu atskirojo aš neatiduosite, iš tiesų galite nupulti į patį žemiausią lygį (kaip galite nupulti į atitinkamą lygį kiekviename iš tarp 48 ir 96 lygių egzistuojančių laiptelių).

96 lygyje

96 lygis reprezentuoja lygį, kuriame pasirodo Kristus ir jūs pereinate nuo individualaus aš jausmo į universalų aš jausmą. Likusieji lygiai iki 144 lygio reprezentuoja Kristiškumo laipsnius, per kuriuos jūsų požiūris palaipsniui vis labiau ir labiau universalėja bei globalėja. Šio proceso metu įgyjate vis didesnį savarankiškumą, tai yra, pradedate vis mažiau kliautis išoriniais mokymais ir mokytojais, ir vietoj to imate gauti nurodymus iš savo AŠ ESU Esaties ir tiesiogiai iš pakylėtųjų mokytojų.

Tačiau tai ne tas pats, kaip iliuzinis savarankiškumo jausmas, kurį turite būdami žemiau 48 lygio. Jūs dabar jau paleidžiate individualų aš ir save tiesiog matote kaip atviras duris Esačiai, kaip paaiškinama mokyme apie Sąmoningąjį AŠ.

Apžvalga:

Mokymai ir įrankiai šioje svetainėje pagrinde yra skiriami žmonėms, einantiems keliu aukštyn ir esantiems tarp 48 ir 96 lygių. Tai yra septynių spindulių kelias, Transcendencijos Kelias.

Žinoma, šie mokymai taip pat gali būti vertingi žmonėms, esantiems žemiau 48 lygio, bet patyrusiems atsivertimą ir norintiems sukurti arba sustiprinti aukštyn kylančią spiralę. Nusileidžiate žemiau 48 lygio atsisakydami praeiti vieną iš septynių spindulių iniciacijų, todėl taip pat galite naudotis šiais mokymais ir įrankiais, kad praeitumėte šias iniciacijas.

Taip pat egzistuoja mokymai ir įrankiai, kuriuose kalbama apie 8-ąjį spindulį, kuris yra Integracijos spindulys, jame jūs turite integruoti visus septynis spindulius. Taip pat rasite mokymų, kuriuose kalbama apie ne-dualizmą, kuris yra pagrindinis iššūkis norintiems pakilti virš 96 lygio.

Asmeniniai rožiniai pagrinde yra skiriami žmonėms, esantiems žemiau 48 lygio, ir esantiems tarp 48 ir 96 lygių. Invokacijos ir šaukiniai Elohimams yra skirti žmonėms, esantiems tarp 48 ir 96 lygių, išskyrus sekančius, kurie skirti žmonėms, artėjantiems ar pradedantiems kilti virš 96 lygio:

INV12, INV13 ir nuo INV15 iki INV20.

Versta iš www.trancendencetoolbox.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels