Dangus

2022 metų Pietų Korėjos prezidento rinkimai

Klausimas: Po šešių mėnesių įvyks Korėjos prezidento rinkimai. Mano nuomone, Korėjos politinėje sistemoje dominuoja dvi didžiulės partijos. Ir šios dvi partijos jau yra pavaldžios valdžios elitui ir dirba elitui. Jos yra laikomos jėgomis, kurios mėgina apgauti žmones, pasakodamos jiems, kad dirba dėl žmonių. Kaip lūžis šioje situacijoje, ar būtų įmanoma susiformuoti trečiai politinei jėgai į šių partijų vietą? Kas liečia kitais metais įvyksiančius prezidento rinkimus, kurie turi didelę svarbą Korėjos ateičiai, kaip žmonės gali išsirinkti lyderį, kuris tarnautų žmonėms ir nebūtų susijęs su tamsos jėgomis arba valdžios elitu?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 m. vebinare „Būkite atviromis durimis Žemės planetai“.

Na, paprasta realybė daugumoje šalių yra tokia, kad turite įsigalėjusį valdžios elitą, kuris daro įtaką politiniam procesui ir politiniam aparatui, tame tarpe ir egzistuojančioms politinėms partijoms. Visose šalyse būtų pageidautina turėti didesnę politinę įvairovę, turėti daugiau nei dvi politines partijas, kad galėtų būti išgirstas kitoks balsas.

Kai turite dvi partijas, kaip tai matote daugelyje šalių, jos yra linkusios poliarizuotis į du priešingus kraštutinumus, ar tai būtų liberalus ir konservatyvus sparnas, ar kad ir kaip norėtumėte tai vadinti. Visose šalyse yra pageidautina, kad būtų didesnis atvirumas ir didesnis įvairių partijų palaikymas, kurios galėtų parodyti kitokį balsą, dažnai labiau centristinį ir siekiantį didesnės pusiausvyros tarp ideologinių kraštutinumų.

Tačiau daugeliu atvejų turite priimti, kad nėra realistiška, jog tai įvyktų per iki rinkimų likusį laiką. Tai iš tiesų nėra realistiška, kad galėtų atsirasti nauja partija ir ši partija taptų dominuojančia jėga Korėjos politikoje. Jums tiesiog reikia priimti, kad kol kas bus tam tikra situacija, ir tuomet galite išsakyti prašymus šiuo klausimu būdami pakylėtuoju mokytojų mokiniu arba, jeigu jaučiate norą tai daryti, galite vienu ar kitu būdu dalyvauti politiniame procese. Turite būti labai atsargūs, kad neįpultumėte į spąstus, į kuriuos matome patenkant kai kuriuos savo mokinius, kai jie užima šias labai poliarizuotas politines pozicijas.

Negalite realistiškai sakyti, kad abi didžiosios partijos Korėjoje yra visiškai užvaldytos valdžios elito ir dirba vien valdžios elitui bei nedirba žmonių labui. Geranoriški ir sąmoningi žmonės egzistuoja visuose politinio proceso aspektuose, tiek Korėjoje, tiek kitose šalyse. Ir turite išsakyti prašymus, kad šie žmonės būtų įgalinti ir įgytų drąsos pasisakyti su didesnės pusiausvyros balsu. Jūs taip pat galite išsakyti prašymus, kaip apie tai yra kalbama mūsų perduotose invokacijose, apnuoginti verslo konglomeratus Korėjoje ir jų įtaką. Ir tai palaipsniui gali padaryti poveikį, kuomet vis daugiau ir daugiau žmonių pradės šitai įsisąmoninti ir pradės matyti naujo pobūdžio politinės partijos būtinybę. Bet galiausiai, ši naujo pobūdžio politinė partija negalės atsirasti tol, kol neatsiras kritinės masės žmonių, kurie bus tam pasirengę. Viskas, vėlgi, priklauso nuo laipsniško kolektyvinės sąmonės kėlimo.

Dažnai mes matome, kaip mūsų mokiniai paima mūsų mokymus ir samprotauja, kad dabar jie mato, kas yra blogai, o štai čia yra idealas, kas turėtų įvykti. Ir daugeliu atvejų, šis idealas, kurį šie mokiniai susikuria savo protuose, yra labai, labai aukštai virš dabartinės situacijos. Ir todėl galbūt jis niekada negalėtų būti realizuotas, arba galbūt prireiktų labai daug laiko jį realizuoti. Tad vietoj to jus raginame daryti tai, ką galite padaryti dabartinėje situacijoje: išsakykite prašymus, kuriuos galite išsakyti, dalyvaukite tame procese, kad ir kokiame lygmenyje jis būtų.

Suprantate, yra daug mokinių, skirtingose mūsų perduotose dispensacijose, kurie paėmė mūsų mokymus apie tamsos jėgas ir puolusias būtybes, ir tuomet pradėjo samprotauti, kad visa politinė sistema yra tokia korumpuota, jog nėra jokios prasmės į ją eiti ir mėginti ją kaip nors pagerinti. Bet būtent to puolusios būtybės ir nori. Nes jeigu pasitraukiate iš proceso, tuomet iš tiesų nėra nieko, ką būtų galima padaryti, kai tuo tarpu nežinote, ką būtų buvę galima padaryti, jeigu būtumėte dalyvavę procese. Nes galime sakyti, kad jeigu niekas nedalyvauja procese, tuomet tik valdžios elitas yra paliekamas valdyti. Ir jūs iš tiesų galite pamatyti daug pavyzdžių, kai žmonės paveikė politinį procesą, kai jie sugebėjo priversti valdžią pakeisti savo kursą. Ir būtent dėl to, kai turite demokratiją, privalote priimti, jog turite demokratiją, ir naudotis visomis prieinamomis priemonėmis, net jeigu jos nėra idealios, patobulinimams daryti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels