Dangus

Ar Kinija yra grėsmė pasauliui?

Klausimas: Kaip matome, Kinija auga ir vis stiprėja ekonominiuose ir politiniuose aspektuose, jos sąmonė auga. Turime svarbių žmonių iš Kinijos visame pasaulyje, mėgaujamės kinietiškomis prekėmis. Ar Kinijoje egzistuoja stiprus valdžios elitas ir ar Kinijos žmonės turi pakankamai aukštą sąmonės lygį, o taip pat, ar Kinijos plėtra kelia grėsmę mums ir visam likusiam pasauliui?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo MOR per Kim Michaels:

Kinija yra potenciali grėsmė pasaulinei taikai, dėl to nėra jokių abejonių. Tačiau nenorėčiau to vaizduoti kaip pasaulio pabaigos scenarijaus. Kinija, žinoma, turi labai stiprų valdžios elitą, išaugusį iš komunistinės eros, o galbūt turėtume sakyti, iš labiau tradicinės komunistinės eros. Nes, žinoma, šiuo metu negalite iš tiesų sakyti, kad Kinija yra grynai komunistinėje fazėje. Kinija yra pereinamajame procese, ir Kinijoje iš tiesų yra daug žmonių, kurie yra pasiekę tam tikrą Kristaus sąmonės lygį, nors jie, žinoma, sąmoningai to taip neįvardintų, kadangi neturi šio supratimo.

Ir vis dėlto, Kinijoje yra žmonių, galinčių laikyti tam tikrą dvasinę pusiausvyrą savo šaliai. Būtent dėl to matote, kad Kinija kol kas reliatyviai taikiai perėjo iš labiau tradicinio komunizmo fazės į tai, ką galėtume pavadinti hibridine komunistine-kapitalistine faze. Ar Kinija šiandien yra komunistinė visuomenė? Na, kaip gi galėtumėte vadinti ją komunistine, jeigu leidžiate kapitalistines veiklas, kurios šiandien joje yra vykdomos? Kaip galite būti tradiciškai komunistine šalimi, jeigu Kinijoje gaminamas prekes importuoja visos pasaulio šalys?

Tačiau nebūkite akli faktui, jog tai, kad šalis eksportuoja savo prekes, visada reiškia dvikryptį eismą. Atgal grįžta ne tik pinigai; atgal taip pat grįžta ir sąmonės srautas. Todėl Kinija transformuojasi ne tik iš vidaus; ją taip pat transformuoja grįžtantis sąmonės srautas, atitekantis iš visų tų šalių, kurios importuoja kinietiškas prekes, arba kitais būdais palaiko verslo ryšius su Kinija.

Todėl egzistuoja realistiškas potencialas, kad Kinija netaps karine grėsme, ir, tiesą sakant, netaps ir ekonomine grėsme, bet transformuosis į atviresnę, o laikui bėgant, net ir į labiau demokratinę sistemą, leisiančią Kinijai užimti savo vietą šalių šeimoje. Tam, žinoma, dar reikės įveikti daug kliūčių. Jums gali būti verta išstudijuoti diktavimus, perduotus Kinijoje praėjusiais metais, kurie jums pateiks gilesnį supratimą apie iššūkių, su kuriais susiduria Kinija, dvasinius aspektus.

Apie tai galima pasakyti daug daugiau. Ir tikiuosi, kad daugiau ir bus pasakyta, kai tą padaryti leis laikas ir ciklai. Tačiau kol kas tiesiog noriu pasakyti: Laikykitės vizijos apie laipsniškai vykstantį taikų perėjimą. Iš tiesų, norint, kad perėjimas būtų taikus, jis privalo vykti laipsniškai. Todėl priimkite ilgalaikės perspektyvos požiūrį į Kiniją ir laikykitės laipsniško perėjimo vizijos.

Tiesą sakant, laikykitės vizijos apie perėjimą, kuris būtų toks laipsniškas, kad valdžios elitas Kinijoje nesuvoktų, kas vyksta, ir kokie gilūs yra jau prasidėję pokyčiai. Laikykitės vizijos, kad jie nesuvoks, jog jau per vėlu mėginti sustabdyti pokyčius, ir todėl jie nepradės mėginti, genami panikos, panaikinti pokyčių, neišvengiamai vedančių Kiniją link didesnio atvirumo ir laisvės.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels