Dangus

Bazinės pajamos Korėjoje

Klausimas: Kiek kainuoja minimalus pragyvenimas žmonėms, kad jie galėtų palaikyti minimalų žmogiško gyvenimo lygį? Jeigu valstybė priimtų bazinių pajamų politiką, žmonės galėtų siekti savirealizacijos, užuot visą savo gyvenimą dirbę tik dėl pinigų. Per savo asmeninį vystymąsi jie galėtų atvesti visuomenę į ekonominę ir dvasinę pusiausvyrą. Ką pakylėtieji mokytojai galvoja apie sistemą, kuri aprūpintų Korėjos žmones bazinėmis pajamomis?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Seule, Korėjoje 2017 metais:

Mes jau anksčiau kalbėjome apie bazinių pajamų koncepciją. Sen Žermenas perdavė apie tai mokymus, o aš čia noriu specifiškai pakalbėti apie situaciją Korėjoje. Mes apskritai manome, kad tai yra dalykas, su kuriuo turėtų būti eksperimentuojama labiau išsivysčiusiose šalyse, pasiekusiose tam tikrą klestėjimo lygį, kuriame jos gali sau leisti tai daryti. Ar Korėja jau yra pasiekusi šį lygį? Į tai nėra aiškaus „taip arba ne“ atsakymo, kadangi egzistuoja tam tikri sprendimai, kurie turės būti priimti Korėjos visuomenėje, kad taptumėte pasirengę tai daryti.

Norėtume pamatyti didesnį daugelio dalykų įsisąmoninimą, į kuriuos atkreipėme jūsų dėmesį per savo konferencijas. Kitaip tariant, privalo atsirasti suvokimas, kad egzistuoja alternatyva tradiciniam gyvenimo būdui. Tiek daug žmonių nuo vaikystės buvo diegiama galvoti, kad pagrindinis jų gyvenimo tikslas yra lankyti mokyklą, studijuoti, daryti karjerą ir dirbti. Jiems būtų labai sunku išmintingai pasinaudoti laisvu laiku, kurį įgytų, pradėję gauti bazines pajamas.

Būtų geriau, jeigu vyktų didesnis sąmoningumo augimas, idant daugiau žmonių išsilaisvintų nuo šių tradicinių vaidmenų ir šio tradicinio programavimo. Užuot savo laisvą laiką skyrę pasilinksminimams, jie sugebėtų jį skirti dvasinio augimo siekimui arba kokiai nors labdaringai veiklai, ar kitiems dalykams, kurie veda į asmenybės vystymąsi. Tad tai šiuo metu nėra mūsų aukščiausias prioritetas, kad tai būtų įgyvendinta Korėjoje, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje yra akivaizdu, kad tiek Korėja, tiek kitos klestinčios šalys, ypač Vakaruose, turi su tuo eksperimentuoti ir žiūrėti, kokį poveikį tai turės jų šaliai.

Daugeliu atvejų tai atves prie augimo. Tačiau privalau pasakyti, kad tai nėra automatiškas dalykas, jog galite suteikti žmonėms bazines pajamas ir tai tuomet savaime atves prie ekonomikos augimo. Tai iš tiesų priklausys nuo to, kaip žmonės tuo naudosis. Ar jie tuo naudosis savo sąmonės lygiui kelti, kuomet sulauks padauginimo iš pakylėtosios karalijos, kuris paskatins tos šalies ekonomikos augimą. Jeigu jie tuo nepasinaudos savo sąmonei kelti, tuomet mes nieko negalėsime padauginti, ir sistema palaipsniui užpelkės, ir tai iš tiesų atves prie ekonomikos nuosmukio, kuomet šalys supras nebegalinčios toliau sau leisti tęsti šios programos.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels