Būkite kantrūs dėl Šiaurės Korėjos

Klausimas: Šių metų (2013) pradžioje, kovą, tarp Šiaurės ir Pietų Korėjų buvo kilusi didelė įtampa. Šiaurės Korėja susikūrė atominį ginklą, kuris gali nulemti Pietų Korėjos likimą, nors Šiaurės Korėja mano, kad jie gauna ginklus iš Amerikos. Kokia yra pakylėtųjų mokytojų vizija tiek apie Šiaurės, tiek ir apie Pietų Korėjos žmonių galimybes įveikti dualistinę sąmonę?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo MOR per Kim Michaels:

Yra daug, labai daug žmonių Pietų Korėjoje, kurie yra labai artimi mūsų širdžiai, kurie yra pasiekę aukštą dvasinio išsivystymo lygį ir turi tyras širdis bei tyras intencijas. Žinoma, tokių žmonių yra įsikūnijusių ir Šiaurės Korėjoje, bet jų ten yra daug mažiau, dėl ten egzistuojančių sąlygų ir atvirumo trūkumo. Tad iš tiesų būtų galima sakyti, kad žmonės Pietų Korėjoje palaiko dvasinę pusiausvyrą Šiaurės Korėjos žmonėms.

Be jokios abejonės, pakylėtųjų mokytojų turima vizija yra dviejų Korėjų susivienijimas, idant jos taptų viena suvienyta demokratiška šalimi, kaip tai matėte įvykstant su Vokietija. Tai, žinoma, bus didelė žmonių Pietuose auka, ir tai kuriam laikui sukurs ganėtinai didelę sumaištį ekonomikoje.

Kada tai tiksliai įvyks, aš nepranašausiu, nes tai priklauso nuo pernelyg daug veiksnių. Dalykas, kurį pasakysiu, yra toks: Didžioji dalis to, kas ateina iš Šiaurės Korėjos, yra tiesiog tušti grasinimai. Šiaurės Korėjos atominio ginklo programa nėra jau tokia pažengusi, kaip tuo tiki net ir patys Šiaurės Korėjos lyderiai. Ji nėra tokia pažengusi, kaip tą vaizduoja Amerikos žvalgybos tarnybos. Yra vienas dalykas sukurti tam tikrus ginklus, ir visai kitas dalykas, padaryti, kad jie iš tiesų veiktų.

Tad noriu patarti jums turėti kantrybės; tai bus geriausias jūsų sąjungininkas šiuo metu, dirbant dėl suvienytos Korėjos vizijos. Pačioje Šiaurės Korėjoje yra jėgų, kurios jau eina tuo keliu, kuriame jų lyderiai nesugebės sustabdyti sistemos griūties. Tai tiesa, kad daug žmonių miršta iš bado. Mes, pakylėtieji mokytojai, jaučiame užuojautą dėl to. Bet iš tiesų, jeigu įvyktų karinė konfrontacija, mirtų žymiai daugiau žmonių.

Todėl vėlgi, kartais yra būtina leisti laisvai valiai reikštis. Kadangi Šiaurės Korėjos žmonės dar nepasiekė pakankamo pasipriešinimo savo lyderiams laipsnio, nėra erdvės atnešti greitą išsprendimą šiai problemai.

Ir tai yra labai sunku, žinoma, tiek įsikūnijusioms būtybėms, tiek ir pakylėtosioms būtybėms, tiesiog stovėti ir stebėti šias besitęsiančias kančias. Tačiau, jeigu kalbėtume visiškai atvirai, argi to paties nematome daugybėje vietų visame pasaulyje? Mes, pakylėtieji mokytojai, netgi susiduriame su situacija, kurioje matome, kad visos žmogiškos kančios yra absoliučiai nebūtinos, ir todėl mes dažnai klausiame savęs, kiek ilgai dar žmonės visa tai tęs.

Kokį šios kančios turės pasiekti laipsnį, kol kas nors galiausiai pasieks tašką, kuomet tars, kaip sakė Sen Žermenas: „Laikas tai užbaigti.“ Turi susikaupti tam tikras skaičius žmonių Šiaurės Korėjoje, kurie pasiektų šį apsisprendimo tašką, ir drįstų išsakyti tai savo lyderiams, nenorintiems paleisti savo valdžios.

Duokite šiai situacijai laiko. Išsakykite prašymus, kalbėkite rožinius, laikykite viziją, bet būkite kantrūs. Nepanikuokite. Neįsivaizduokite, kad kitoms šalims, ar tai būtų Jungtinės Valstijos ar kokios kitos šalys, reikia kuo greičiau imtis karinių veiksmų, nes tai būtų visiškai neišmintinga.

Taip pat galite vizualizuoti, kad Kinija išsprendžia dalį savo vidinės impotencijos, susijusios su Šiaurės Korėjos problema. Nes iš tiesų, Kinija galėtų suvaidinti čia tam tikrą rolę. Bet visgi tai nebus Kinija, kuri išspręs šią problemą. Mes, žinoma, neturime vizijos, kad Šiaurės Korėja taptų Kinijos dalimi; mes turime viziją, kad ji taptų suvienytos Korėjos dalimi.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2013 Kim Michaels