Feminisčių judėjimas Korėjoje

Klausimas: Šis klausimas yra apie feminizmą. Šiuo metu lyčių konfliktas yra rimta problema Korėjos visuomenėje, ypač tarp jaunesnės kartos, ir plėsdamas moterų teises bei gerindamas jų statusą darbo vietoje feminizmas atrodo toks judėjimas, kuriame tiek vyrai, tiek moterys sukuria pusiausvyrą tarp savo vyriškumo ir moteriškumo, sukurdami dvasinei karalijai artimesnę viziją. Tačiau šios feminizmo aktyvistės išsako teiginius, kuriais kursto socialinius konfliktus, pavyzdžiui, stipriai palaikydamos abortų įstatymų panaikinimą ir primygtinai mėgindamos prastumti moterų kvotas aukšto rango postuose. Kai į visa tai žiūriu, man atrodo, kad jos yra susisiejusios su puolusia sąmone, kuri skatina šiuos konfliktus tarp lyčių. Kaip turėtume suprasti feminizmą Korėjoje iš dvasinės perspektyvos, ir kaip šis judėjimas veikia Korėjos visuomenę?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Korėjoje.

Jeigu pažvelgsite į tai, kas įvyko Vakarų demokratijose ankstesniais dešimtmečiais, galėsite pamatyti, kad tos tendencijos, kurios šiuo metu vyksta Korėjoje, turi tam tikrų panašumų, ta prasme, kad norėdami įveikti senąją patriarchalinę kultūrą, kurioje moterys buvo pavergtos ir tiktai vyrai buvo laikomi vertais ar vertingais, turite tam tikru laipsniu išardyti senuosius šablonus.

Ir daugumoje Vakarų šalių matėte, kad egzistavo feminisčių judėjimai, kuriuose, žvelgiant iš dvasinės perspektyvos, akivaizdžiai nebuvo pusiausvyros. Akivaizdu, kad kai kurios labiau ekstremistinės feministės turi sąsajų su puolusiomis būtybėmis. Puolusios būtybės mėgina pasinaudoti šiuo feminizmo judėjimu konfliktams ir susiskaldymui visuomenėje kurti. Netgi yra puolusių būtybių, kurios, užuot norėjusios sukurti lygybę tarp lyčių, nori sukeisti vaidmenis vietomis ir įtvirtinti moterų pranašumą, kaip tai buvo įvykę kai kuriose ankstesnėse civilizacijose, kurios nėra žinomos šiuolaikinei istorijai.

Tad egzistuoja tam tikra tendencija, kad puolusios būtybės mėgina naudotis bet kokiais pokyčiais visuomenėje tiesiog tam, kad sukurtų chaosą ir konfliktus arba nuvestų visuomenę priešinga kryptimi, kurioje ji būtų tokia pat išsibalansavusi kaip ir anksčiau.

Tačiau mes taip pat sakėme, ir Jėzus perdavė svarbų mokymą apie tai, kad yra situacijų, kuriose situacija ilgą laiką buvo užrakinta. O kadangi ji buvo taip ilgai užrakinta, buvo sukurti tam tikri galingi demonai, kurie nenori keistis, ir egzistuoja tam tikri šablonai kolektyvinėje sąmonėje, kurie siekia stabdyti pokyčius. Tad kad pokyčiai galėtų įvykti, šie senieji šablonai turi būti išardyti, idant žmonės galėtų būti išlaisvinti nuo šio įsisenėjusio mąstymo ir galėtų pradėti mąstyti naujai. Tai reiškia, kad tai, ką jie daro, yra akivaizdžiai nesubalansuota. Tačiau tai vis tiek gali padaryti poveikį trumpalaikėje perspektyvoje, kuomet senosios matricos bus išardytos ir žmonės bus laisvi pažvelgti į problemą nauju būdu. Ir būtent tai šiuo metu vyksta su feminisčių judėjimu Korėjoje, kaip tai vyko Vakarų šalyse ankstesniais dešimtmečiais.

Tad jūs, dvasingi žmonės, iš tiesų galite pasistengti neįsitraukti į šiuos labiau ekstremistinius judėjimus. Jūs galite, jeigu jaučiate tokį norą, dirbti dėl labiau subalansuotos perspektyvos. Tačiau jūs taip pat galite, kas yra labai svarbu, išsakyti prašymus dėl labiau subalansuoto požiūrio į problemą. Kaip matote, jau egzistuoja tam tikra pusiausvyra Korėjos visuomenėje, nes daug žmonių jau suvokė, kad esmė čia yra išardyti senąją matricą ir sukurti tikrą lygybę tarp vyrų ir moterų.

Tačiau tai nereiškia, kad vyrai ir moterys yra tokie patys. Akivaizdu, kad vyrai ir moterys skiriasi ir todėl jie turės skirtingus vaidmenis. Tačiau juos vis tiek galima laikyti vienodai vertingais ir vienodai svarbiais. Yra akivaizdu, kaip jau anksčiau sakėme, jog šiuo metu tokia yra biologinė būtinybė, kad vaikai yra sukuriami tokiu būdu, kokiu yra sukuriami, ir viena iš lyčių privalo gimdyti vaikus. Ir taip jau nutiko, kad šia lytimi tapo moterys. Tai nereiškia, kad kažkas su tuo yra ne taip. Tai nereiškia, kad moterys turėtų pradėti prieš tai maištauti. Žmonėms reikia suvokti, kad nesate visam laikui įkalinti moters kūne. Jūs keičiate kūnus tarp skirtingų gyvenimų. Jūs galėsite, jeigu toks bus jūsų noras, būti vyriškame kūne ateities gyvenime.

Tad jums nėra būtina jausti, kad įvyko kažkokia kosminė neteisybė, jog šiame gyvenime gimėte moters kūne. Ir todėl jums teko ši našta gimdyti vaikus ir taip toliau. Tai pradės nykti, kai visuomenės pradės įtvirtinti tikrą lygybę tarp lyčių. Jūs jau galite tai matyti kai kuriose Vakarų šalyse, tokiose kaip Skandinavijos šalys, kuriose žmonės įgijo daug labiau subalansuotą požiūrį į šią problemą ir radikalusis feminizmas didžiąja dalimi išnyko. Ir tas pats, laikui bėgant, įvyks ir Korėjoje. Tačiau tam, žinoma, taip pat gali padėti ir jūsų prašymai.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels