Dangus

Kazachstanas ir Kinijos plėtra

Klausimas: Ar turėtų Kazachstanas ir/ar kitos Centrinės Azijos šalys nerimauti dėl Kinijos plėtros į Kazachstaną ir į šias kitas šalis?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Kazachstane 2018 metais.

Kinija šiuo metu yra neprognozuojama šalis, kadangi masinė sąmonė – kolektyvinė Kinijos žmonių sąmonė šiuo metu yra tokiame taške, kuriame jiems yra sunku apsispręsti, kuria kryptimi iš tiesų norėtų eiti. Matėte paskutinius įvykius, kaip prezidentas prisiėmė daugiau galių nei bet kuris kitas prezidentas nuo Mao Dzedungo laikų. Tai yra nerimą keliantis ženklas, ta prasme, kad tai padaro situaciją mažiau nuspėjamą. Tad artimiausioms Kinijos kaimynėms iš tiesų reikėtų atidžiai sekti, kas vyksta Kinijoje. Tai nereiškia, kad sakau, jog jums reikėtų dėl to nerimauti. Kazachstane jūs tradiciškai turite stipresnį aljansą su Rusija, kuris atbaidytų Kiniją nuo noro plėstis į Kazachstaną. Galite išsakyti su tuo susijusius prašymus, jeigu jaučiate poreikį tai daryti iš vidaus. Nėra taip, kad matytume kažkokį artimiausioje ateityje gręsiantį Kinijos invazijos pavojų, nes tai iš tiesų būtų žalinga ilgalaikei Kinijos strategijai plėsti savo įtaką pasaulyje ekonominėmis priemonėmis.

Tiesiog noriu pasakyti, kad kuo šalis turi stipriau centralizuotą valdžios struktūrą, kurioje sprendimus priiminėja vienas žmogus, tuo sunkiau tampa prognozuoti, ką šis žmogus pasirinks daryti, įvykus krizinei situacijai, kurioje jis staiga pradės jausti, kad jo pozicijai ar ilgalaikei šalies strategijai iškilo grėsmė.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels