Dangus

Ko reikės, kad Kinija taptų laisva?

Klausimas: Ko reikės, kad Kinija taptų laisva?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų vebinare „Ideologijų eros pabaiga“.

Na, aš pakomentuosiu šį klausimą. Tačiau pradėsiu pasakydamas, kad šis klausimas priklauso tiems klausimams, kurie yra tokie platūs, jog sunku duoti prasmingą atsakymą, kadangi yra tiek daug aspektų, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį. Ką tai tiksliai reiškia, Kinijos tapimas laisva? Kokia šalis yra iš tiesų laisva šalis, žvelgiant į tai iš esmės? Galite sakyti, ko reikia, kad Kinija išsilaisvintų nuo komunizmo, tačiau tam, žinoma, reikia, kad žlugtų komunizmas.

Tačiau vienas dalykas, kurį galime čia pasakyti, yra, kad pirmas žingsnis link laisvesnės Kinijos būtų, kad suvokimas, kuris jau pradėjo augti tarp daugelio žmonių, ypač tarp jaunesnių žmonių, turi būti akceleruotas. Ir šis suvokimas yra, kad komunizmas atgyveno savo tikslą. Kad ir ką žmonės Kinijoje manytų apie komunizmą, ir daugelis mano, kad tai buvo reikalinga fazė Kinijai, gali atsirasti šis plintantis suvokimas, jog Kinijai nebėra būtina būti komunistine valstybe. Tiesą sakant, yra veidmainiška, nenuoseklu ir netvaru Kinijai laikytis komunistinės ideologijos, kai tuo tarpu realybėje jos ekonomika yra kapitalistinė.

Tai nėra tvaru. Vienas arba kitas turės laimėti ilgalaikėje perspektyvoje, arba turės atsirasti kitokia ekonomikos forma nei grynai kapitalistinė ekonomika. Tačiau Kinija šiuo metu yra ideologiškai traukiama dviem kryptimis, ir prie šio traukimo taip pat prisideda pinigų darymo mašina, kuri pasiekė tokias proporcijas Kinijoje, kad tapo beveik pakankamai stipri įveikti ideologiją.

Tad turite šiuos du padarus, kurie kovoja dėl dominavimo Kinijoje. Ir sprendimas nėra Kinijai palikti komunizmą ir tapti visiškai kapitalistine, šitaip ji tiesiog peršoktų iš vienos nelaisvės formos į kitą nelaisvės formą. Sprendimas Kinijai iš tiesų yra transcenduoti tiek komunizmą, tiek kapitalizmą ir atrasti kitokį požiūrį į ekonomiką ir visuomenę.

Na ir tam, žinoma, reikės, kad dabartinis Kinijos lyderis netektų valdžios, ar tai įvyktų jam palikus įsikūnijimą ar Komunistų Partijai jį nukarūnavus. Tam taip pat reikės kad didžioji Komunistinės Partijos senosios gvardijos dalis išmirtų arba būtų pašalinti iš savo postų ir būtų pakeisti jaunesniais žmonėmis, turinčiais lankstesnį, atviresnio proto požiūrį.

Tam bus reikalinga laipsniškai pakelti kolektyvinę sąmonę. O tai, žinoma, Kinijoje vyksta ganėtinai lėtai, iš dalies dėl šalies dydžio. Taip pat iš dalies ir dėl to, kad daugelis Kinijos žmonių nenori priiminėti savarankiškų sprendimų, nenori prisiimti atsakomybės už save, o taip pat iš dalies dėl didžiulio pasipriešinimo iš partijos aparato ir už jo slypinčių demonų bei kolektyvinių padarų ir puolusių būtybių, kurios vis dar mėgina išsaugoti Kiniją kaip komunistinę šalį, mėgindamos išsaugoti kapitalistinės-komunistinės įtampos likučius.

Tad čia dalyvauja daug, daug veiksnių. Jeigu jums tai rūpi, iš tiesų galite dėl šio tikslo kalbėti invokacijas ir šaukinius. Tačiau prireiks daug laiko, kad nedidelė žmonių grupelė padarytų poveikį Kinijai. Vyksta kolektyvinės sąmonės kėlimo procesas, ji yra keliama – Kinijos sąmonę aukštyn traukia kitos šalys, tačiau yra sunku tiksliai prognozuoti, kada įvyks persilaužimas.

Ir klausimas šiuo metu yra toks, ar dabartinis lyderis turės mirti taip vadinama natūralia mirtimi, o gal jį nušalins progresyvesnės jėgos, kadangi jis aplink save nesusikūrė tokio stipraus asmenybės kulto, tačiau susikūrė labai stiprų asmeninės valdžios aparatą. Ir tai neleis vykti jokiems pokyčiams, nes šie pokyčiai atrodys keliantys grėsmę jo valdžiai.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels