Pietų Korėja po 2022 prezidento rinkimų

Klausimas: Mielas Sen Žermenai, mano klausimas būtų apie Korėją. 2022 kovą vyko prezidento rinkimai, o 2022 birželį vyko vietiniai rinkimai. Per šiuos du rinkimus valdžia Korėjoje perėjo konservatyviai partijai, Žmonių Galios partijai, ji valdžią perėmė iš progresyvios partijos, Demokratinės Korėjos partijos. Nacionalinė asamblėjos valdžia vis dar išlieka Demokratinės Korėjos partijos rankose. Yoon Suk-yeol buvo išrinktas Pietų Korėjos prezidentu. Yoon Suk-yeol, buvęs generalinis prokuroras ir politinis neofitas, buvo išrinktas Pietų Korėjos lyderiu kovo 9-ąją dieną 2022 metais, rinkimuose, kuriuose skirtumas tarp kandidatų buvo vienas mažiausių šalies istorijoje. Po labai įtemptų varžybų, Yoon laimėjo nedideliu skirtumu. Yoon ir jo partija gavo 48,56% balsų, 0,73% daugiau nei valdančiosios partijos kandidatas Lee Jae-myeong, kuris gavo 47,83%. Nors stengėmės pasiekti valdžios elito įtakos sumažėjimą, atrodo, kad kolektyvinė Korėjos sąmonė norėjo pakeisti egzistuojančią vadovybę. Per rinkimus paaiškėjo daug problemų su kandidatais. Pastebėjau, kad vyresnioji karta (virš 60 ir 70 metų) daugiausia balsavo už konservatyvią partiją (tarp 65-70%), susidarydami savo požiūrį iš savo ribotų žiniasklaidos kanalų. Tačiau mes labai nerimaujame dėl naujo prezidento vadovavimo, kadangi jis turi šiek tiek diktatoriškų tendencijų per savo prokurorus ir santykius su Šiaurės Korėja. Šiaurės Korėja mėgina pasiekti savo, pastoviai leisdama raketas ir testuodama branduolinius ginklus.

Kaip jūs žiūrite į dabartinę situaciją Korėjoje? Ir ką gali padaryti Korėjos mokiniai?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2022 m. vebinare „Demokratija ir Kristiškumas“.

Galite matyti, kad daugelyje demokratinių šalių jau kurį laiką egzistuoja ši tendencija susiformuoti dviem politinėms partijoms, kurios yra viena kitos opozicijoje. Matote, kad dažnai egzistuoja ši tendencija, kai viena politinė partija yra išrenkama ir ateina į valdžią, o tuomet per kitus rinkimus praranda valdžią ir valdžią perima kita politinė partija. Egzistuoja šis supimasis pirmyn ir atgal, ir taip iš tiesų yra dėl to, kad šios šalys pasiekė tašką, kuriame yra pasirengusios pakilti į aukštesnį lygmenį, tačiau to dar nepadarė. Jos vis dar tebėra įstrigusios senajame požiūryje į politiką, kuri sukuria šiuos pasidalinimus į dvi stovyklas ar du blokus, net jeigu yra daugiau politinių partijų, vis tiek gali egzistuoti du blokai. Tad čia iš tiesų matote, kad šalis dar neatliko lemtingo perėjimo, ir būtent dėl to vyksta šis svyravimas pirmyn ir atgal.

Tai nėra kažkas, dėl ko jums, pakylėtųjų mokytojų mokiniams, reikėtų pernelyg nerimauti. Nėra jokio epinio skirtumo, ta ar ana partija yra išrenkama daugumoje šalių. Jums, mokiniams Pietų Korėjoje, tiesiog reikia toliau daryti tą gerą darbą, kurį iki šiol darėte, kalbėdami invokacijas ir šaukinius, užsiimdami visa ta savo veikla, rengdami susitikimus, ir palaipsniui jūs pakelsite kolektyvinę sąmonę, kuomet galės įvykti pokytis. Jūs, žinoma, suvokiate, kad nustatėme jums tam tikrus tikslus Korėjoje, vienas iš jų galimai yra Korėjos susivienijimas, tačiau tai, žinoma, nebūtinai įvyks trumpalaikėje perspektyvoje. Tai potencialiai gali įvykti, tačiau yra labiau tikėtina, kad tam prireiks daugiau laiko.

Turite priimti labiau ilgalaikę perspektyvą ir taip labai nesijaudinti dėl to, kad valdo ta ar ana partija, tas ar kitas žmogus yra prezidentas. Net jeigu savo prezidentu turite reliatyviai nepatyrusį žmogų, tai vis tiek yra galimybė žmonėms pamatyti: ar tai iš tiesų veikia? Ar tokių lyderių mes norime?

Turite suprasti, kad turite didelę mokinių grupę Korėjoje, susikūrėte labai gerą momentumą ir tai daro poveikį, galbūt tai gali nedaryti tokio išorinio poveikio, kurį norėtumėte matyti trumpalaikėje perspektyvoje, tačiau tai daro poveikį, tai keičia kolektyvinę sąmonę, ir jums tiesiog reikia džiaugtis dėl savo dedamų pastangų ir toliau tai daryti, pernelyg nesirūpinant dėl to, ar bus įkūnytas tas ar anas išorinis rezultatas.

Tas pats, žinoma, galioja mokiniams ir kitose šalyse. Turite priimti ilgalaikę perspektyvą ir suvokti, kad egzistuoja tam tikras atstumas tarp ten, kur pasaulis yra šiuo metu, ir kur jis bus aukso amžiuje. Vyks tam tikras procesas, taip pat turės įvykti ganėtinai dramatiški pokyčiai, tačiau jūs žiūrite į ilgalaikę perspektyvą ir dirbate, idealioje situacijoje, dėl laipsniškos evoliucijos, kuri palaipsniui veda šalį į priekį, nepatiriant pernelyg daug dramatiškų revoliucinių įvykių. Kartais yra būtina atlikti labiau revoliucinį šuolį, tačiau jūs nesate prisirišę, įvyks tai ar ne.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2022 Kim Michaels