Dangus

Situacija Korėjoje praėjus 2,5 metų po prezidento rinkimų

Klausimas: Tai yra klausimas Korėjai. Ar Korėja yra teisingame kelyje ir juda link Aukso Amžiaus po prezidentės Park apkaltos 2017 metų kovą? Žmonės išrinko naują prezidentą Moon. Po dviejų su puse metų su naujuoju prezidentu kai kuriose srityse buvo padarytas geras progresas, tačiau kitose srityse progreso nebuvo padaryta arba šis progresas yra labai nedidelis, ypač teisinėje sistemoje. Pastaruoju metu Korėjoje vyksta didelė kova tarp dviejų žmonių grupių dėl valstybinės prokuratūros reformavimo ir aukščiausio lygmens korupcijos tyrimų skyriaus sukūrimo. Daugelis korėjiečių tiki, kad valstybinė prokuratūra turi per daug galios, nes ji turi galią tiek vykdyti tyrimus, tiek vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už nusikaltimus. Pastaruoju metu, maždaug du mėnesius, gatvėse taikiose demonstracijose dalyvavo milijonai žmonių kaip ir prieš trejus metus Korėjoje. Tuo tarpu panašūs skaičiai priešingų grupių labai stipriai priešinasi šiems dalykams ir jie taip pat ėjo į demonstracijas. Kaip pakylėtieji mokytojai žiūri į dabartinę situaciją Korėjoje? Ką pakylėtųjų mokytojų mokiniai gali šiuo metu padaryti? Korėjos mokiniai planuoja dirbti su invokacijomis dėl tiesioginės demokratijos ir aukso amžiaus teisinės sistemos iš naujos knygos „Priimkite Sen Žermeno Aukso Amžių“.

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Vašingtone, JAV.

Na, turėtumėte suprasti, kad aukso amžius yra procesas, o ne galutinis rezultatas. Nebus tokio momento, kaip anksčiau sakiau, kai sakysime, kad dabar jau turime aukso amžių, o iki tol neturėjome, ir dabar jis liks toks pat iki šių 2000 metų periodo pabaigos. Tai yra procesas, kuris tęsis per ateinančius 2000 metų. Žvelgiant iš šios perspektyvos, iš tiesų nėra reikalo klausti, ar Korėja yra teisingame kelyje. Būtų žymiai konstruktyviau klausti, ar Korėja daro tokį didelį progresą, kokį galėtų šiuo metu daryti. Ir atsakymas į šį klausimą iš tiesų būtų taip, su tam tikromis išlygomis.

Žinoma, egzistuoja pasipriešinimas pokyčiams, kaip matote šiose demonstracijose. Tačiau iš tiesų to buvo galima tikėtis, kadangi dabartiniame lygmenyje, kuriame yra Žemė ir kuriame yra Korėja, visuomenė vis dar tebėra susiskaldžiusi į dualistines stovyklas, tad tai tiesiog yra tai, ko galima tikėtis, kad susidursite su tam tikru pasipriešinimu. Ir visada atsiras tokių, kurie priešinsis pokyčiams, kadangi jie norės išsaugoti status quo.

Ir tai yra tie, kurie yra patekę valdžios elito įtakon, norinčiame išsaugoti status quo, nes jis nenori prarasti savo valdžios. Būtent dėl to jie nenorėjo paleisti buvusios prezidentės, kuri buvo kaip tik tokia prezidentė, kokios jie norėjo, kadangi ji buvo korumpuota ir jie galėjo ja manipuliuoti. Matote, kad yra akivaizdu, jog mes norime reformų visose visuomenės srityse, laipsniškų reformų, ir norime reformuoti teisinę sistemą Korėjoje ir daugumoje kitų šalių.

Jūs galite daryti tiksliai tai, ką darote, išsakyti prašymus, naudoti šiuos prašymus specifiškai teisinei sistemai. Bet taip pat galite išsakyti ir kitus prašymus, kuriuos perdavėme Korėjai, kadangi jie visi daro poveikį, padėdami kelti kolektyvinę sąmonę. Ir dalykas, kuris čia iš tiesų turi įvykti, pagrinde yra ne tiek teisinės sistemos reforma, kiek kolektyvinės sąmonės pakėlimas. Kitaip tariant, turite suvokti, kad norint reformuoti teisinę sistemą, turite pakelti kolektyvinę sąmonę, kad žmonės galėtų priimti, jog yra būtina tai reformuoti ir priimti naują sistemą. Ir jūs jau iš tiesų darote geriausia, ką yra galima daryti, atsižvelgiant į situaciją, atsižvelgiant į jūsų skaičių, ir noriu pagirti jus už jūsų pastangas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels