Kaip elgtis su melagienomis ir konspiracijos teorijomis

Klausimas: Šiandien per alternatyvią žiniasklaidą yra atskleidžiama daug dalykų. Daugelis jų iš tiesų yra draskantys širdį ir baisūs. Žinau, kad ne visi tie dalykai yra tiesa. Turime naudotis – turime savo širdyje pajausti, kas yra tikra, o kas ne. Ką daryti, jeigu širdyje jaučiame, kad kai kurie iš šių dalykų yra tikri? Ką daryti emociškai? Kaip elgtis ir kaip pakelti visus tuos siaubingus dalykus, kurie yra atskleidžiami apie elitą, tuos dalykus, kuriuos jie daro už uždarų durų? Ne tik politiškai, bet ir virtualiai šie dalykai iškyla. Kaip visa tai pakelti emociškai subalansuotu būdu, kad pernelyg neįniktume į tuos dalykus? O taip pat, tai būtų klausimas liečiantis tuos iš mūsų, kurie studijuojame pakylėtųjų mokytojų mokymus. Kaip mums su tuo elgtis? Bet taip pat yra ir kiti žmonės, kurie nestudijuoja pakylėtųjų mokytojų mokymų, ir kaip jiems reikėtų su tuo elgtis? Ir ką turėtume daryti su visais tais dalykais, kurie šiuo metu iškyla?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Olandijoje 2017 metais.

Mano mylimieji, aš jus truputį paprovokuosiu. Ar žinote, jūs visi, kad yra šalių, kuriose gyvenantys vaikai badauja? Ar tai labai jus trikdo, ar negalite naktį dėl to miegoti ir turite apie tai visą laiką skaityti internete? Tuomet užduokite sau klausimą, kodėl taip stipriai esate trikdomi šių melagienų arba konspiracijos teorijų, kurios yra skleidžiamos internete? Mėginu jums parodyti, truputį paprovokuodama, kad čia iš tiesų slypi pozityvi pamoka. Mėginu jums parodyti, kad yra daug, daug šioje planetoje vykstančių dalykų, kurie nėra idealūs. Tačiau esmė yra tokia, kad, nors kai kurie iš šių dalykų vyksta, jūs atradote būdą gyventi ganėtinai subalansuotą gyvenimą. Tad jeigu sugebate atrasti būdą gyventi subalansuotą gyvenimą, žinodami, kad vaikai Afrikoje badauja, kodėl negalite atrasti būdo gyventi subalansuotą gyvenimą, žinodami, kad egzistuoja tam tikros konspiracijos? Kodėl jaučiatės taip, tarsi jus kažkas stumtų tai studijuoti, gerti šią informaciją, įsileisti ją į savo sąmonę ir atiduoti tam savo energiją?

Tad suvokiate, apie ką čia kalbu. Jūs gyvenate labai sunkioje planetoje, labai žemoje planetoje, planetoje, kurioje yra daug pasireiškimų, kurie nėra idealūs, kurie turi būti pakeisti, kurie bus pakeisti laikui bėgant. Negalite sau leisti koncentruotis į visas tas sąlygas, nes nesugebėsite šiuo būdu gyventi subalansuoto gyvenimo. Ir todėl priežastis, dėl kurios jus provokuoju, yra ta, kad vienintelis būdas tai įveikti yra priimti sprendimą nekreipti dėmesio į tam tikrus dalykus, nes jeigu save pastebėsite, yra daug tokių svetainių, kurios specialiai buvo sukurtos, kad kuo labiau jus trikdytų ir keltų jumyse stiprią emocinę reakciją, beveik sukurdamos situaciją, kurioje jums nuo šių naujienų išsivysto priklausomybė. Ir taip, jose gali būti pateikiami tam tikri faktais paremti dalykai, tačiau daugelis jų taip pat skleidžia daug dalykų, kurie nėra paremti jokiais faktais, nes vienas iš būdų, kuriuo jie pritraukia žmonių dėmesį ir energiją, yra būtent pristatyti tas melagienas tarsi tai būtų tiesa, šitaip sukuriant tą emocinę reakciją. Tad turite suprasti, kad kai kurios iš šių svetainių iš tiesų yra keliančios priklausomybę, nes jos jums gali sukelti emocinę reakciją, priversdamos jus apie tai galvoti, kuomet negalite tiesiog to palikti. Negalite to paleisti. Turite grįžti ir dar daugiau paskaityti. Ir kuo daugiau skaitote, tuo didesnė jumyse kyla reakcija, ir galite galvoti, kad sužinojote kažką daugiau, tačiau realybėje, daugeliu atvejų, tiesiog vis labiau susipainiojate. Jūsų dėmesys vis labiau išsibarsto.

Tad sprendimas čia yra suprasti kai ką, apie ką jau anksčiau kalbėjome. Mes jūsų neprašome asmeniškai, kiekvieno iš jūsų, pažvelgti į Žemę ir į visas joje egzistuojančias problemas, ir tuomet dirbti su visomis šiomis problemomis. Mes kiekvieno iš jūsų prašome išsirinkti tam tikrą problemą, tam tikrą temą, kuri yra artima jūsų širdžiai. Sutelkite į tai savo dėmesį. Išsakykite prašymus pakylėtiesiems mokytojams, kad jie galėtų į tai įsikišti. Studijuokite tą klausimą, kad galėtumėte išsakyti vis tikslesnius prašymus mums įsikišti į tą sritį, ir tuomet, mano mylimieji, kai pasirinksite, kad tai yra jūsų dėmesio centras – tai gali būti daugiau nei vienas dalykas, tačiau tai bus ribotas dalykų skaičius – tuomet tiesiog priimkite sprendimą visa kita ignoruoti. Privalote suprasti, kad visada turite ieškoti pusiausvyros.

Sąmonei kylant aukštyn, puolusios būtybės visada mėgins daryti tiksliai tai, ką jos daro šiame amžiuje. Kaip jau anksčiau sakėme, joms būtų buvęs didelis džiaugsmas, jeigu joms būtų pavykę sutrukdyti atsirasti internetui. Tačiau jos nesugebėjo tam sutrukdyti, tad žino, kad gali būti skleidžiama tikra informacija. Tad jos siekia pasinaudoti internetu klaidingai informacijai skleisti, kad žmones atvestų prie tokio taško, kuriame jie būtų taip stipriai susipainioję, kad nebežinotų, kas yra tikra, o kas netikra, ir būtų patyrę šią emocinę reakciją, šį tampymą aukštyn žemyn, šį trikdymą, būdami įtraukti į tai tiek daug kartų, kad tiesiog nebenorėtų su tuo turėti reikalų.

Tad mes mėginame jums perduoti informaciją, kuri, visų pirma, yra teisinga, kuri, visų pirma, yra reali. Tačiau mes taip pat mėginame jums perduoti informaciją apie dalykus, dėl kurių kažką galėtumėte padaryti, galėtumėte išsakyti prašymus, kurie padarys poveikį, padarys postūmį. Na ir dabar, jūs ką tik sukalbėjote invokaciją apie smulkmeniškas problemas, sukurtą pagal mano praėjusiais metais perduotą diktavimą. Ir yra daug šių melagienų ir šių konspiracijos teorijų, kurios, žvelgiant iš tų dalykų, kurie atneš Aukso Amžių, perspektyvos yra paprasčiausios smulkmeniškos problemos. Jos yra nereikšmingos. Jos gali turėti tam tikrą pagrindą realybėje. Tačiau daugelis jų neturi jokios realybės. Ir jos niekuo neprisideda prie Aukso Amžiaus atnešimo. Tad, vėlgi, jeigu esate pakylėtųjų mokytojų mokinys, pripažįstantis pakylėtųjų mokytojų mokymus, tuomet imkitės tų problemų, į kurias atkreipėme jūsų dėmesį. Susikoncentruokite į jas. Švieskitės. Išsakykite prašymus, o visa kita ignoruokite. Jūs čia nesate tam, kad išspręstumėte kiekvieną problemą. Tai nėra jūsų atsakomybė asmeniškai išspręsti, įveikti ar netgi žinoti apie kiekvieną Žemėje egzistuojančią problemą. Turite atrasti savo asmeninę pusiausvyrą. Ir tai nėra taip sunku padaryti, kai turite pakylėtųjų mokytojų mokymus. Tiems žmonėms, kurie neturi pakylėtųjų mokytojų mokymų, dažnai nėra nieko, ką galėtumėte padaryti, kad jiems padėtumėte. Jie tiesiog turės pereiti šį ciklą, kol jiems bus gana tos patirties ir jie tiesiog sustos. Nes tam nėra jokio realaus sprendimo, kaip tik atitraukti nuo viso to savo dėmesį ir neleisti sau įsitraukti į šią stiprią emocinę reakciją.

Mes jums galime perduoti tam tikrus mokymus, tačiau iš patirties žinome, kad, kai perduodame šiuos mokymus tokiu būdu, kaip juos perduodame, tai paprastai nesukuria tokios stiprios emocinės reakcijos žmonėse. Nes mes, žinoma, nenorime sukurti šios reakcijos, kadangi mums nėra jokio reikalo vogti jūsų energiją. Mes turime visą energiją, kiek tik mums reikia, galėdami ją gauti tiesiogiai iš šaltinio. Tad kai perskaitote kažkokią naujieną arba jaučiate įsitraukiantys į šią stiprią emocinę reakciją – dažnai tai vyksta saulės rezginio čakroje, nes ji yra sutrikdoma ir pradeda greičiau suktis, arba pradeda suktis ne į tą pusę – tuomet žinote, kad tai ateina ne iš geranoriško šaltinio. Ir jums tuomet tiesiog reikia nuspręsti į tai neįsitraukti, susikoncentruojant į tas problemas, apie kurias mes jums kalbėjome, nes koks gi būtų sprendimas visoms toms konspiracijoms ir puolusiųjų manipuliacijoms, kurias jie vykdo šioje planetoje? Na, tai yra, kad kritinė žmonių masė pakeltų savo sąmonę iki Kristiškumo lygmens, ir tai mums tuomet leistų pašalinti tam tikras puolusias būtybes iš planetos; ir tai taip pat yra tai, kad jūs galite tarnauti pionieriais, padedančiais patraukti aukštyn kolektyvinę sąmonę, kad, vėlgi, puolusios būtybės galėtų būti paimtos iš šios planetos. Tad užuot koncentravęsi į visas tas konspiracijų teorijas ir melagienas, koncentruokitės į Kristiškumą, koncentruokitės į savo sąmonės kėlimą ir koncentruokitės į tai, ką mes jums duodame. Mokymas, kurį mes jums perdavėme apie puolusias būtybes per šį pasiuntinį yra pati didžiausia konspiracijos teorija, tačiau tai taip pat yra konstruktyvios žinios, kuriomis naudodamiesi galite išsakyti prašymus, galite išsilaisvinti nuo sąmonės, kurioje būdami leidžiatės manipuliuojami, ir todėl naudodamiesi šiais mokymais galite labai paaugti.

Kai tuo tarpu daugelis konspiracijos teorijų neturi tikslo išlaisvinti žmonių. Jų tikslas yra įtraukti juos į šią emocinę reakciją, kuri sukelia priklausomybę, o ilgalaikėje perspektyvoje paskatina juos jaustis bejėgiais, nors jie tariamai žino visus tuos dalykus, kurių nežino paprasti žmonės. Daugelis šių žmonių pasiduoda dvasinei puikybei, nes jie mano žinantys visus tuos dalykus, kurių nežino kiti žmonės, ir todėl jie yra tokie gudrūs, kad gali viską teisti ir vertinti, ką perskaito kitose naujienose, ir tai tampa dar vienu priklausomybę keliančiu sūkuriu, vedančiu į niekur.

Tad jums yra labai svarbu suvokti, kad, kai esate Žemėje ir einate dvasiniu keliu; jums reikia pereiti atsirinkimo procesą, per kurį atsirinktumėte ir tartumėte: „Aš į tai nekoncentruosiu savo dėmesio. Tai nėra svarbu tam, kas aš esu ir mano keliui. Sąmoningai renkuosi.“ Nėra taip, kad neigiate. Jūs nenusileidžiate į neigimą. Jūs netgi to neignoruojate. Jūs tiesiog sąmoningai pasirenkate nekoncentruoti į tai savo dėmesio, nes kaip sakė Sen Žermenas: „Kur teka jūsų dėmesys, ten teka ir jūsų energija“, ir tai iš paskos trauks jūsų keturis žemesniuosius kūnus, ir todėl turėsite sekti iš paskos. Tad jūs pasirenkate, kas jums yra svarbu, ir tuomet ignoruojate, arba atsirenkate, atitraukiate savo dėmesį nuo visų tų daugybės kitų temų.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels