Dangus

Kaip įvertinti, ar žmogus yra tinkamas užimti valstybės tarnautojo postą

Klausimas: Mes greitai galime turėti naują Aukščiausiojo Teismo teisėją, kuris trijų moterų buvo apkaltintas seksualiniu priekabiavimu, kurį šis vykdė apsvaigęs nuo alkoholio savo jaunystėje. Tad mano klausimas būtų apie Kristaus sąmonę ir atleidimą. Viena vertus, matau, kad jeigu aš būčiau toje pozicijoje, kadangi tai yra aukščiausia teismo pozicija šalyje, tai būtų mano pareiga iškelti tam tikrus dalykus savo praeities poelgiuose, kurie gali paveikti šio teisėjo sprendimus ir gali padaryti poveikį ištisoms kartoms. Kita vertus, mano Kristaus įžvalgumas gali man sakyti, kad šis nederamas elgesys įvyko praeityje, ir nesvarbu, ar tai tiesa ar ne, mano pozicija būtų atleisti ir paleisti. Tad mėginu nuspręsti, ką šioje pozicijoje darytų moteris, turinti Kristaus sąmonę. Kokias turime pareigas visumai, ir kada yra teisinga tiesiog atleisti ir paleisti?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Albuquerque (JAV) 2018 metais.

Svarbus klausimas, mano mylimieji. Įvertinimo, kurį turite padaryti, esmė nėra kažkam atleisti už tai, ką jie padarė praeityje, esmė yra įvertinti – kaip daug kartų sakėme, – kad žmogus tai padarė dėl to, jog buvo tam tikroje sąmonės būsenoje.

Ar žmogus dabar jau transcendavo šią sąmonės būseną? Tuo atveju esmė čia nėra atleisti – esmė yra priimti, kad žmogus pajudėjo toliau, kad jis nebėra tas pats asmuo, kuris tai padarė. Tačiau, jeigu žmogus nepasikeitė, tuomet esmė čia taip pat nėra atleidime. Esmė yra priimti, kad šis žmogus nėra tinkamas užimti šias pareigas.

Turite suprasti, kad dabartinėje Amerikos situacijoje – ir tai siejasi su mano ankstesniu atsakymu, kad žmonės buvo auginami be jokio tikslo, kad jie neturi nė menkiausio supratimo apie ilgalaikes pasekmes, ir neturi dvasinio kelio, kuriuo galėtų eiti – tad dabartinėje Amerikos situacijoje turite priimti paprastą faktą: jeigu į valstybės tarnautojo postus rinktumėte tik tuos žmones, kurie niekada nebuvo iškrėtę kvailysčių praeityje, Senatas, Kongresas ir Baltieji Rūmai stovėtų tušti.

Tokia tiesiog yra realybė, ir būtent dėl to turite pažvelgti į tai, ką mes jums apie jus sakėme – turite nesmerkti savęs dėl to, ką padarėte praeityje, bet tiesiog ryžkitės pažvelgti į save ir pakilkite virš tos sąmonės būsenos. Tačiau, žinoma, šis suvokimas nėra plačiai paplitęs Jungtinėse Valstijose, tad neturite kultūros, kurioje žmonės pažvelgtų į savo praeities klaidas ir siektų pakilti virš jų savo sąmonėje.

Vietoj to turite situaciją, kurioje daugelis žmonių nori nuslėpti savo praeities klaidas, kaip matėte tai vykstant su visa šia Holivudo režisierių situacija. Jie nori tai nuslėpti, o tuomet, kai viskas pradeda kilti prieš visuomenės akis, jie nori ir toliau tai slėpti, o jeigu nesugeba to nuslėpti, kaip tą daryti iš tiesų darosi vis sunkiau kai kuriems iš šių žmonių, jie nori sukurti įspūdį, kad pasikeitė, kad tai jau yra praeitis.

Tuščios kalbos be darbų nepadaro jūsų tinkamais užimti vienos iš aukščiausių pareigybių šalyje, tačiau kaip galite aiškiai matyti, tiek šiuose praėjusiuose rinkimuose, tiek kituose rinkimuose, tai nesutrukdo jums būti išrinktiems į tam tikras pareigas. Tad tai yra viena iš dilemų, su kuria šiuo metu susiduria Amerikos šalis. Ją iš tiesų galima išspręsti tiktai pakeliant Kristaus įžvalgumą – o tai, žinoma, jums nepadės išsirinkti šio aukščiausio teismo teisėjo ar kitų pareigūnų, nes negalite tikėtis, kad didžioji Amerikos žmonių dalis atliks šį šuolį, tačiau jūs patys galite išsitreniruoti pažvelgti į žmogų, pažvelgti už išorinės regimybės ir galite nuskaityti šio žmogaus vibraciją.

Ar iš tiesų šis žmogus paliko tą sąmonę, paskatinusią jį praeityje taip nederamai elgtis – galite nuskaityti tai kaip vibraciją. Jeigu taip ir yra, tuomet, žinoma, šiam žmogui neturėtų būti trukdoma užimti tų pareigų, nes geriausiai valstybės tarnautojų pareigas atlieka tie, kurie buvo kaip paprasti žmones ir žino, ką patiria paprasti žmonės ir todėl gali juos atjausti.

Jūs turite seną valdančiojo elito sistemą, kurio nariai gimė į elito pozicijas ir niekada nebuvo tarp paprastų žmonių ir, žinoma, jie nesugebėtų valdyti demokratinės šalies idealiu būdu. Tad negalite taikyti šito, kaip kartais matote tai Amerikos krikščioniuose, kurie turi šį labai juodai baltą teisimą, kad kiekvienam, padariusiam nors menkiausią nusižengimą praeityje, turėtų automatiškai būti neleidžiama užimti tų pareigų. Ironija, žinoma, čia yra tokia, kad daugelis krikščionių pamokslautojų buvo apnuoginti darę nederamus dalykus – ne tik katalikų dvasininkai, bet taip pat ir kai kurie aukšto rango protestantų pamokslautojai, kuomet buvo apnuoginta, kad jie užsiėmė nederamu seksualiniu elgesiu ar kitomis nederamo elgesio formomis.

Tiesą sakant, bet kuris krikščionių pamokslautojas, sukūręs bažnyčią ir iš jos susikrovęs turtus, tapdamas milijonieriumi, demonstruoja nederamą elgesį. Galite pažvelgti į kai kuriuos šių mega-bažnyčių lyderius ir matyti, kad Jėzus visiškai ne tai sakė daryti savo mokiniams, tad didesniame paveiksle čia iš tiesų nėra jokio trumpalaikės perspektyvos sprendimo. Vienintelis sprendimas, vėlgi, yra daryti viską, ką galite, kad padidintumėte savo Kristaus įžvalgumą ir patrauktumėte aukštyn kolektyvinę sąmonę. Žinoma, ateis toks metas, kai asmenų parinkimo į šiuos aukštus postus procesas bus visiškai kitoks, nes tai darys tikrą Kristaus įžvalgumą turintys žmonės.

Na o dabar šiose rinkimo komisijose turite žmones, kurie, dauguma jų, ir patys užsiėmė nederamu elgesiu, ir jie, žinoma, siekia tai nuslėpti, tuo pat metu siekdami tai apnuoginti kituose – tad čia iš tiesų kalbame apie krūvą veidmainių, kurie, daugeliu atvejų, vertina kitą veidmainį, siekiantį nuslėpti savo elgesį. Tad čia nėra jokio trumpalaikio sprendimo, tačiau ilgalaikis sprendimas yra pakelti sąmonę, bet tai neateis iš aukštai – negalite tikėtis, kad lyderiai tai padarys. Turi įvykti kolektyvinės sąmonės pakilimas, kuomet pakankamai žmonių, kritinė jų masė, apie kurią mes visą laiką kalbame, pareikalautų aukštesnės lyderystės formos nei tai. Tuo pat metu, jie ne tik to reikalautų, jie taip pat turėtų Kristaus įžvalgumą, leidžiantį jiems įvertinti, kada jie tai gauna, o kada ne.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels