Dangus

Reikalingas forumas, kuriame žmonės galėtų laisvai kalbėtis

Klausimas: Regis studentų miesteliai turėtų būti ideali vieta vykti viešiems visuomenės debatams, tačiau universitetuose šiuo metu tvyranti laiko dvasia yra tokia, kad jie toleruoja tik labai siaurą įsitikinimų spektrą. Kaip galėtume tai pakeisti?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Albuguerqe (JAV).

Bet kurioje aplinkoje, kurioje yra varžomi laisvi debatai, atsiras žmonių, kurie atsisakys dalyvauti šiuose debatuose, nes jaus negalintys išsakyti to, ką nori išsakyti. Tai reiškia, kad kuo labiau yra suvaržyti debatai, tuo didesnis atsiranda poreikis kai kuriems žmonėms turėti forumą, kuriame jie galėtų laisvai save išreikšti ir dalintis viskuo, kuo nori. Tad tokia galimybė turėtų egzistuoti ne tik studentų miesteliuose, bet iš tiesų visur, sukuriant aplinką su tikslu kalbėti apie temas, apie kurias paprastai nėra kalbama.

Pavyzdžiui, galite įsivaizduoti tam tikrą organizaciją arba grupę, pasišventusią sukurti forumą, kuriame žmonės galėtų laisvai kalbėti apie religinius ir dvasinius įsitikinimus, nejausdami, kad kas nors mėgina juos atversti, nejausdami, kad kas nors juos teisia, nejausdami, kad yra tik vienas teisingas tikėjimas, o visi kiti yra klaidingi. Jeigu galėtumėte sukurti tokią saugią aplinką, kurioje žmonės galėtų laisvai diskutuoti dvasiniais ir religiniais klausimais, pamatytumėte, kad kai kuriems žmonėms tai labai padėtų.

Patys esate patyrę, kad galėjote užaugti tam tikroje religijoje, arba galbūt galėjote užaugti ateistiniuose namuose, ir nebuvo nė vieno žmogaus, su kuriuo būtumėte galėję pasikalbėti apie savo dvasinius klausimus ir įsitikinimus. Tad argi jums nebūtų buvęs didelis palengvėjimas ir galimybė turėti tokią saugią aplinką?

Žinoma, tam reikalingi žmonės, kurie imtųsi iniciatyvos ir taip pat galėtų moderuoti tokias sesijas, neleisdami joms įsisukti į ginčus ar netgi neleisdami, kad kažkurie žmonės imtų reklamuoti tam tikrą religinę organizaciją arba tikėjimo sistemą. Tai siejasi su tuo, apie ką kalbėjo Sen Žermenas, mes iš tiesų jūsų neprašome eiti ir reklamuoti tam tikrų pakylėtųjų mokytojų mokymų aspektų ar netgi apskritai pakylėtųjų mokytojų mokymų.

Mes jūsų neprašome kurti organizacijos, kuri save išskirtų iš kitų; daug geriau būtų sukurti forumą, kuriame žmonės galėtų laisvai kalbėti apie šiuos dalykus ir kalbėtų apie būdus kelti savo sąmonę, tuo būdu suteikiant galimybę žmonėms įgyti kitokią perspektyvą į religiją, ir tai būtų didelis pasitarnavimas. Žinoma, galite kalbėti ir kitomis temomis. Galėtumėte turėti forumą, kuriame žmonės galėtų kalbėti, kaip kai kuriais atvejais tai jau ir vyksta, apie moterų problemas arba lyčių problemas, arba skirtingų žmonių kartų problemas ir taip toliau.

Visada egzistavo tendencija, kad žmonės stengėsi reklamuoti tam tikrą organizaciją, tam tikrą idėjų rinkinį. Tad būtų didelis pasitarnavimas sukurti forumą – ir jūs, žinoma, taip pat galite tai padaryti ir internete, nors suprantu, jog yra sunku atsiriboti nuo negatyvių žmonių – tačiau galite sukurti aplinką, kurioje žmonės galėtų jaustis laisvi, kurioje jie nesijaustų teisiami. Iš esmės, tokią pačią aplinką, kokią turite šioje konferencijoje, kurioje esate laisvi dalintis vieni su kitais.

Na ir dabar, aš tiesiog pasiunčiu šią idėją; nesakau, kad jums visiems specifiškai reikėtų tai daryti. Jeigu jaučiate tokį norą iš vidaus, tuomet, žinoma, galite to imtis, tačiau iš tiesų turiu vis labiau organizuotų pastangų viziją, kuomet kai kurie žmonės pamatys, jog yra vertinga sukurti šią saugią aplinką, kurioje žmonės galėtų laisvai save išreikšti. Tai galėtų tapti netgi valstybės lygmeniu remiama organizacija, ar netgi pasaulinio lygmens organizacija, kuri nemėgintų reklamuoti tam tikros idėjos, bet tiesiog mėgintų suteikti žmonėms forumą, kuriame jie galėtų laisvai kalbėtis.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels