Dangus

Tarp žmonių sąmonės ir uraganų egzistuojantis ryšys

Klausimas: Ar galėtų pakylėtieji mokytojai paaiškinti, kas yra kolektyvinėje Floridoje ar Amerikoje gyvenančių žmonių sąmonėje, kas leido susikurti uraganui Ianui?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2022 m. vebinare Amerikai „Demokratijos prikėlimas“.

Na, turite čia būti labai atsargūs. Turite suprasti, kad egzistuoja tam tikri oro reiškiniai arba tam tikri kiti gamtos reiškiniai, kurie vyksta specifinėse Žemės vietose, ir paprastai jie vyksta dėl geografinių priežasčių. Egzistuoja kažkas toje konkrečioje geografijoje. Jūs, pavyzdžiui, žinote, kad egzistuoja tam tikros vietos, kuriose susiduria tektoninės plokštės, jos spaudžia viena kitą ir tai sukelia didesnę žemės drebėjimų ir vulkanų išsiveržimų riziką. Lygiai taip pat, egzistuoja tam tikros zonos vandenyne, kuriose vandenyno vanduo įšyla ir suteikia pagrindą susidaryti taifūnams, uraganams, ar kad ir kaip juos vadintumėte. Tad nebūtinai būtų galima sakyti, kad egzistuoja vienas prie vieno atitikmuo tarp tam tikroje vietovėje vykstančio gamtos kataklizmo ir toje vietoje gyvenančių žmonių. Tai nėra vienas prie vieno atitikmuo.

Žinoma, yra akivaizdu, kad egzistuoja tam tikros tendencijos. Visada galite užduoti klausimą: kodėl žmonės pajautė trauką gyventi toje vietovėje, ar jie būtų tenai persikėlę ar būtų tenai gimę? Anksčiau esu davusi mokymus apie įvairius gamtos kataklizmus ir jų ryšį su dvasiniais nuodais, ir galite išstudijuoti šiuos mokymus ir jie vis dar gali jums būti naudingi, padėdami suvokti šį fenomeną.

Kas specifiškai liečia Floridą ir Jungtinių Valstijų pietinę dalį Golfo pakrantėje, čia matote žmones, kuriuos patraukė lengvas gyvenimo būdas. Jie nori gyventi ten, kur klimatas šiltas ir patogus, ypač žiemą, ir tai yra noro turėti tą lengvą gyvenimo būdą, kai jums nereikia pernelyg daug stengtis, išraiška. Floridoje taip pat turite šį fenomeną, kad daugelis valdžios elito narių, šiaurės rytų turtuolių, savo žiemos rezidencijas turi Floridoje, o tai, žinoma, yra tam tikra sąmonės būsena, kuri taip pat pritraukia šiuos gamtos kataklizmus. Tai, vėlgi, yra Skaudžių Smūgių Mokykla, tačiau turite būti atsargūs, kad pernelyg daug neišskaitytumėte iš šių dalykų, nes taip pat egzistuoja globalus uraganų, žemės drebėjimų ir vulkanų aspektas, ir juos sukelia ne vien toje vietoje, į kurią smogė gamtos kataklizmas, gyvenantys žmonės. Negalite sakyti, kad tik jie yra išskirtinai atsakingi už šiuos kataklizmus.

Jungtinėse Valstijose jūs apskritai turite šį jėga paremtą mąstymą, apie kurį kalbėjo Sen Žermenas ir Jėzus, ir, žinoma, tai pritraukia tam tikrą reakciją iš gamtos, iš elementalių, ir Amerikoje tai pasireiškia per uraganus, tornadus, tam tikru laipsniu, per žemės drebėjimus, ir netgi, retais atvejais, per vulkanų išsiveržimus, bet matote, tai tiesiog yra jėga paremtas mąstymas, kuris pritraukia jėga paremtą atsaką iš elementalių, nes jie negali pakelti visos tos energijos ir todėl privalo ją išlieti per šį gamtos šėlsmą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2022 Kim Michaels