Avataro istorija: Yu Gwan-sun ir kovo 1-osios judėjimas

Klausimas: Turiu klausimą apie Yu Gwan-sun, korėjietę merginą ir protestuotoją už nepriklausomybę. 1919 metų kovo 1-osios judėjimas padarė didelį poveikį Pietų Korėjos nepriklausomybei, nes tuomet korėjiečiai, kurie buvo okupuoti japonų, pradėjo rengti nesmurtinius mitingus, nukreiptus prieš japonų valdymą. Užaugusi krikščionybės paveiktoje šeimoje, Yu Gwan-sun buvo suimta japonų detektyvų už tai, kad vadovavo kovo 1-osios judėjimui, ir yra sakoma, kad ji buvo mirtinai nukankinta kalėjime, nors jai tebuvo 17 metų. Kai skaitau Yu Gwan-sun istoriją, ji man primena Žanos D’ark iš Prancūzijos istoriją, ir norėčiau žinoti, ar ji yra avatarė. Kokia dvasinė būtybė buvo Yu Gwan-sun? Ką ji patyrė kalėjime, kas atvedė prie jos mirties? Ar ji tuo metu turėjo priėjimą prie pakylėtojo mokytojo? Kokį poveikį ji ir kovo 1-osios judėjimas padarė Korėjai, ir kur ji yra ir į ką ji dabar reinkarnavosi?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2023 m. Korėjos konferencijoje.

Yu Gwan-sun buvo avatarė (fone pasigirsta „vau“). Na, jums nereikia sakyti: „vau“, kadangi dauguma jūsų taip pat esate avatarai. Tačiau prieš tą įsikūnijimą ji iš tiesų buvo pasiekusi ganėtinai aukštą sąmonės lygį virš 96 lygmens, ir todėl ji turėjo labai stiprų ryšį, ypač su Motina Marija ir manimi. Būtent dėl to ji užaugo krikščioniškoje šeimoje.

Ji nereinkarnavosi Korėjoje. Ji reinkarnavosi, nes nors galėjo užsitarnauti savo pakylėjimą, nusprendė norinti prisidėti prie Sen Žermeno Aukso Amžiaus atnešimo. Ji reinkarnavosi, tačiau ne Korėjoje, ir jums nėra svarbu žinoti kur. Jums yra svarbiau suvokti, kad ji nebuvo pakilusi aukščiau to sąmonės lygmens, kurį kai kurie iš jūsų jau esate pasiekę, ir ji taip pat nebuvo aukščiau sąmonės lygmens, kurį dauguma jūsų galite pasiekti šiame gyvenime.

Tai nereiškia, kad jums reikia nugyventi tokį pat dramatišką gyvenimą, kokį turėjo ji. Tai nereiškia, kad turite būti įkalinti arba nukankinti. Tačiau jūs iš tiesų galite padaryti poveikį savo šaliai. Turėtumėte būti labai atsargūs, kai žiūrite į žmones, kurie padarė didelį poveikį istoriniame kontekste. Suvokiate, kad buvo daug įvykių praeityje, kuriuose buvo tam tikra dramatiška aplinkybių konfigūracija, ir todėl vienas žmogus tapo vedančia figūra, pokyčių atnešimo simboliu. Tačiau mums pereinant į šiuolaikinį amžių, ypač demokratinėse šalyse, daugiau nebėra būtinybės tokioms dramoms. Reikia tikėtis, kad Pietų Korėja daugiau niekada nebebus okupuota svetimos valdžios. Tad nebebus daugiau tokios būtinybės, tačiau vis dar, žinoma, išliks poreikis, kad atsirastų žmonių, kurie būtų pokyčių pionieriais. Tiesiog tai nebebus tokios dramatiškos aplinkybės, tačiau tai vis tiek gali padaryti didelį poveikį šaliai.

Turėtumėte vengti pasiduoti šiai stabmeldystei išoriniu protu, kad šis asmuo buvo toks ypatingas, jog aš niekada negalėčiau padaryti nieko panašaus. Taip pat turėtumėte vengti pasiduoti pagundai išoriniame prote, kai trokštate padaryti tokį patį dramatišką poveikį pasauliui kaip tie žmonės, kuriuos jūs matėte. Vietoj to, turėtumėte siekti sekti mokymais, įveikti atskirąsias savastis, vis labiau ir labiau įsisąmoninti savo Dangiškąjį planą, kokį jūs galite įnešti indėlį, ir netgi nedaryti tokių vertinimų kaip: Ar tai yra svarbu ar ne taip svarbu? Ar tai yra dramatiška ar mažiau dramatiška? Jūs visi galite atnešti savo svarbų indėlį. Dauguma jūsų nebūsite pripažinti istorijoje, tačiau tai nereiškia, kad jūsų indėlis bus nors kiek mažiau svarbus, kadangi visų indėliai yra svarbūs, vedant pasaulį ir specifines šalis į priekį. Ir nors gali būti gerai turėti pavyzdžius, turite suvokti, kad jūs esate tuo, kas esate, ir jūs turite savo unikalų indėlį, kurį galite atnešti, ir iš tiesų nėra svarbu, ar tai bus pripažinta istorijoje ar ne.

Mes, žinoma, suvokiame, kad pakylėtųjų mokytojų mokiniai visada turėjo šį troškimą, ir tai yra natūralu. Tai yra suprantama, kad turite troškimą įnešti svarbų indėlį į Sen Žermeno Aukso Amžių ir pasaulio keitimą link natūralios planetos. Tai yra visiškai suprantama, tačiau, kaip sakiau, jūs neturėsite šių dramatiškų aplinkybių ir ne visus jus istorija prisimins.

Galiu jums pasakyti, jog nebuvo jokių garantijų, kad istorija prisimins mane. Mano misija lengvai galėjo išblėsti ir būti palaipsniui pamiršta. Tiesą sakant, tai yra viena iš istorijos ironijų, kad pagrindinė priežastis, kodėl mano misija neišblėso ir nebuvo pamiršta istorijos, buvo tai, kad puolusios būtybės nusprendė ją paversti valstybine Romos imperijos religija. Jos, žinoma, manė, kad šitaip galės sunaikinti mano misiją ir neleisti žmonėms imti iš manęs pavyzdžio. Tačiau jeigu jos nebūtų to padariusios, labai gali būti, kad krikščionių judėjimas palaipsniui būtų išnykęs arba jis būtų laikomas tik dar vienu iš daugybės tais laikais egzistavusių gnostinių judėjimų. Tuo nenoriu pasakyti, kad aš pritariu tam, ką jos padarė su katalikų bažnyčia, tiesiog parodau jums, kad yra įmanoma būti įsikūnijime, išpildyti savo misiją, tačiau būti užmirštiems istorijos.

Ir jums, kurie esate pakylėtųjų mokytojų mokiniai, geriau būtų turėti tą požiūrį, kad pagrindinis jūsų vaidmuo šioje planetoje iš tiesų nėra atnešti kažkokius specifinius išorinius pokyčius ar palikti žymę istorijoje. Pagrindinis jūsų vaidmuo yra transcenduoti savo sąmonę, kad galėtumėte pakilti, bet tuomet taip pat kartu pakelti aukštyn kolektyvinę sąmonę. Net ir šis pasiuntinys iš pradžių turėjo viltį, kad knygos ir svetainės pasieks daugiau žmonių ir todėl padarys didesnį poveikį. Tačiau jis taip pat turėjo pažvelgti į šias savastis, įveikti jas, ir dabar jis gali sakyti: „Tebūnie kas bus. Darbas buvo padarytas, tai atsirado fizinėje oktavoje, kur žmonės gali tai atrasti, ir kad ir kas benutiktų, tegul tai nutinka.“ Ir jūs galite būti ramybėje su tuo. Galite būti ramybėje suvokę, kad išpildėte savo Dangiškąjį planą, padarėte geriausia, ką galėjote. Reakcija iš visuomenės arba žmonių priklauso nuo jų laisvos valios, ir tai nėra kažkas, dėl ko jums reikėtų jaudintis. Kai žinote padarę tai, ką buvote apsibrėžę savo Dangiškajame plane, galite jausti pilnatvę tai padarę, kad ir koks būtų išorinis rezultatas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2023 Kim Michaels