Motina Teresė – ar ji tapo pakylėtąja būtybe?

TEMOS: Išorinės ir vidinės karmos reikalavimai – karma su kitais ir karma su savimi – išspręskite savo santykius su Dievu – kiekvienas žmogus turi unikalią misiją gyvenime – klausykite savo vidinio balso

Klausimas: Mokytojau Jėzau, prašau, ar galėtum pakalbėti apie Motiną Teresę? Ar ji tapo pakylėtąja būtybe, tai yra, ar jos gyvybės srautas užbaigė savo gyvenimų kelionę?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Yra daug reikalavimų, kurie privalo būti įvykdyti, kad gyvybės srautas galėtų praeiti pakylėjimo ritualą. Kai kurie iš šių reikalavimų privalo būti įvykdyti, kol gyvybės srautas dar tebėra fiziniame įsikūnijime, ir Motina Teresė iš tiesų įvykdė šiuos reikalavimus. Todėl Motinos Teresės gyvybės srautui nebereikės daugiau įsikūnyti.

Yra ir tokių reikalavimų, kuriuos galima įvykdyti iš dvasinės karalijos, ir Motinos Teresės gyvybės srautas šiuo metu dirba prie šių reikalavimų. Kai šie reikalavimai bus įvykdyti, jos gyvybės srautas praeis dvasinį pakylėjimo ritualą. Manau tai įvyks per ateinantį dešimtmetį arba dar anksčiau.

Vienas dalykas, kurio Motina Teresė neįvykdė, yra reikalavimas išspręsti bet kokias žaizdas ir ribojančius įsitikinimus savo psichikoje. Kitaip tariant, yra karma, kurią turite su kitais žmonėmis ir kuri buvo sukurta jūsų veiksmais šiame ir praeituose gyvenimuose. Motina Teresė su kaupu įvykdė šiuos reikalavimus visą savo gyvenimą tarnaudama kitiems. O tuomet dar yra karma su savimi, kuri yra jūsų sąmonės būsena. Dalis jos gali būti išspręsta nebūnant fiziniame įsikūnijime, ir Motina Teresė šio reikalavimo dar neįvykdė, nes ji neišsprendė savo santykių su Dievu. Iš dalies taip yra dėl to, kad ji labai ištikimai laikėsi katalikiškos doktrinos, kuri labai apsunkina žmonėms savo santykių su Dievu išsprendimą.

Motina Teresė iš tikrųjų parodė nuostabų pavyzdį žmogaus, įkūnijusio mokymą mylėti savo artimą kaip save patį. Motina Teresė iš tiesų įvykdė savo asmeninę misiją ir pašaukimą ir darė tiksliai tai, ką jai buvo skirta daryti gyvenime. Tai darydama ji įvykdė išorinius reikalavimus savo pakylėjimui ir jai nebereikės grįžti į Žemę.

Tačiau žmonėms yra labai svarbu suvokti, kad ne visi turi tokią pačią misiją, arba tokio paties pobūdžio misiją kaip Motina Teresė. Kitaip tariant, kai kuriems žmonėms bus teisinga emuliuoti Motinos Teresės gyvenimą, tačiau kitiems tai būtų neteisinga. Kiti žmonės turi kitokias misijas ir jiems reikia eiti kitokiu keliu.

Kaip pavyzdį norėčiau pasakyti, kad, jeigu visi laikytųsi tokio paties požiūrio į išorinę bažnyčią kokio laikėsi Motina Teresė, būtų labai mažai vilties, kad katalikų bažnyčia galėtų būti atnaujinta. Ir, kaip paaiškinama šioje svetainėje, o ypač Motinos Marijos diktavime, katalikų bažnyčiai yra būtinos labai skubios reformos.

Motina Teresė neužsiėmė jokiais mėginimais reformuoti bažnyčią, ir jeigu ji tai būtų dariusi, būtų pakenkusi savo asmeninei misijai. Tačiau svarbu, kad kiti žmonės negalvotų, jog jie turėtų priimti bažnyčią su tokiu pačiu nuolankumu kaip tai darė Motina Teresė.

Jeigu iš tiesų išanalizuotumėte Motinos Teresės gyvenimą, pamatytumėte, jog ji buvo pasirengusi sekti Dievo balsu, kalbėjusiu jai jos širdyje. Jeigu ji nebūtų klausiusi šio vidinio balso, būtų tapusi dar viena niekuo neišsiskiriančia katalikų vienuole ir niekada nebūtų pradėjusi savo misijos Kalkutoje. Būtent pakeliui į Himalajus ji išgirdo Dievo balsą, sakantį jai važiuoti į Kalkutą ir tarnauti patiems vargingiausiems. Daugelis tradicinių krikščionių būtų arba ignoravę šį balsą, arba reagavę į jį su baime, manydami, kad tai yra velnio balsas. Tačiau Motina Teresė turėjo drąsos sekti šiuo balsu, ir būtent taip ji įvykdė savo asmeninę misiją.

Dievo balsas, kurį išgirdo Motina Teresė, iš tiesų buvo pakylėtosios būtybės balsas, pakylėtojo mokytojo, kuris yra jos asmeninis mokytojas, balsas. Šis mokytojas įvairiose dvasinėse organizacijose yra žinomas El Morijos arba Mokytojo MOR vardu.

Norėčiau, kad, mąstydami apie Motinos Teresės gyvenimą, žmonės pasimokytų, kaip reikia sekti savo pačių vidiniu balsu. Užuot galvoję, kad jie turėtų gyventi savo išorinį gyvenimą kaip Motina Teresė gyveno savąjį, jie turėtų pasimokyti iš jos pavyzdžio ir klausytis savo vidinio balso. Jeigu jūsų vidinis balsas jums sako važiuoti į Kalkutą ir tarnauti vargšams, tuomet būtinai taip ir darykite. Tačiau, jeigu jūsų vidinis balsas jums sako kažką kitą, tuomet darykite taip, kaip jis sako.

O jeigu jūsų vidinis balsas sako atvirai pasisakyti prieš status quo katalikų bažnyčioje ir transformuoti šią bažnyčią į gyvąją bažnyčią, tuomet būtinai taip ir darykite. Jeigu niekas nemes iššūkio katalikų bažnyčios viduje vykstantiems piktnaudžiavimams valdžia, tuomet bus labai mažai vilčių transformuoti bažnyčią. Ir, kaip paaiškino Motina Marija, Dievo teismas iš tiesų gali būti greitas.

PASTABA: Jėzus vėliau davė seriją mokymų apie Motinos Teresės vidinę tamsą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels