Amerikos Akivaizdus Likimas ir Sen Žermeno vizija Amerikai

Klausimas: Ar savo trijuose aukštesniuose kūnuose kritinė masė amerikiečių paleido tikėjimą Akivaizdžiu Likimu, o ypač tikėjimą, kad visi nekrikščioniai yra ne žmonės, iš esmės menkesni ir neturintys jokių teisių?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Albuquerqe (JAV) 2018 metais.

Žinau, kad visi norėtumėte, jog pasakyčiau taip, tačiau, mano mylimieji, negaliu to padaryti. Ir įrodymus tam matote jėgose, atvedusiose į Baltuosius Rūmus ten dabar sėdintį žmogų. Jis iš esmės pristatė žmonėms šiuolaikinę šios idėjos versiją, kad Amerika turi teisę būti didingiausia šalimi ir turi teisę primesti savo pasaulio viziją pasauliui ir šiai šaliai. Yra daug, daug amerikiečių, kurie vis dar tebėra įstrigę tikėjime, jog Amerika yra didingiausia šalis Žemėje, tačiau, kaip vakar mėginau paaiškinti, tai nėra grįsta realybės patikra, ir tai sukelia daugybę dalykų Amerikos psichikoje, ir ypač akivaizdžiai tai galite matyti Amerikos užsienio politikoje. Galite matyti kaip Džordžas Bušas ir už jo stovėję žmonės pasinaudojo būtent šiuo tikėjimu, kad pateisintų savo invaziją į Iraką. Nes tai, tariamai, yra Akivaizdus Amerikos Likimas skleisti laisvę ir demokratiją visam pasauliui.

Realybė čia yra tokia, kad didelė amerikiečių dalis virš to pakilo, tačiau kritinė masė kol kas dar nebuvo pasiekta. Tai iš tiesų yra dalykas, dėl kurio galite išsakyti prašymus, tie iš jūsų, kurie suvokiate šią problemą, nes yra labai svarbu pasiekti šią kritinę masę. Tai, žinoma, taip pat yra dalykas, kuris vyksta, kai kalbame apie kolektyvinės sąmonės kėlimą ir didesnio socialinio sąmoningumo ir didesnio vienovės jausmo įkūnijimą, nes, žinoma, pati ši Akivaizdaus Likimo idėja nėra grįsta vienove tarp jūsų ir kitų žmonių.

Ji yra grįsta labai aiškiu padalijimu, kuomet, kadangi tie žmonės nėra krikščioniai, nėra musulmonai, jie nėra tie, jie nėra anie, turite teisę juos nužudyti, kad galėtumėte paskleisti kažkokią savo prisiimtą idėją. Tačiau ši Akivaizdaus Likimo idėja labai stipriai yra susijusi su tikėjimu lemtimi. Yra daug, daug žmonių, ne tik tarp krikščionių, bet iš tiesų ir tarp daugelio krikščionių, kurie turi tam tikrą tikėjimą, kad egzistuoja kažkoks iš anksto nulemtas likimas, ir kad Dievas turi tam tikrą viziją Žemei, tam tikrą tikslą, kas Žemėje turėtų būti įkūnyta.

Galite labai akivaizdžiai tai matyti kai kurių žmonių asmeniniame gyvenime, kuomet jie galvoja, kad viskas yra iš anksto nulemta, ir kad ir kas jiems benutiktų, tai yra Dievo valia, nes kitaip tai nebūtų nutikę. Taip pat matote ir istorijoje, kaip žmonės naudojosi tuo pateisinti visokiausią agresyvų elgesį, sakydami arba tikėdami, kad Dievas turi tikslą, kas turėtų nutikti Žemėje, tik, deja, nors Dievas tariamai yra visagalis, Jis negali to pasiekti Žemėje be mūsų pagalbos, mums padedant Jam nužudyti kitus žmones.

Tai, žinoma, yra Sen Žermeno vizijos iškraipymas, ir tai iš tiesų neleidžia žmonėms būti dermėje su Sen Žermeno protu. Tad išsakykite su tuo susijusius prašymus, bet taip pat pažvelkite ir į save, pažvelkite, kaip augdami Amerikoje buvote programuojami šiuo tikėjimu, ir beveik neįmanoma užaugti Amerikoje nesugeriant į save bent dalį šio tikėjimo, ir jeigu sąžiningai pažvelgtumėte į ankstesnes dispensacijas, pamatytumėte, kad jos buvo sukurtos Amerikoje, jų būstinė buvo Amerikoje, ir jos turėjo net labai amerikietišką požiūrį, amerikietišką pasaulėžiūrą, ir, atvirai tariant, netgi galite padaryti prielaidą, skaitydami mokymus iš tų dispensacijų, kad Pakylėtieji Mokytojai turi tokią pačią pasaulėžiūrą kaip Amerikos šalis, ir daugelis Pakylėtųjų Mokytojų mokinių iš tiesų taip ir manė, nesivargindami labiau į tai įsigilinti.

Tačiau tikiuosi, jog suvokiate, kad mums yra pavesta kelti aukštyn visus žmones šioje planetoje, ir mes nemanome, kad vienintelis būdas tai pasiekti yra Amerikai jėga užkariauti visą pasaulį. Tad štai ką tiesiog noriu pasakyti: pasistenkite pažvelgti į save ir pažiūrėti, ar ir jūs nebuvote indoktrinuoti šiuo tikėjimu. Jeigu kažkaip perėmėte šį tikėjimą iš savo tėvų, žiniasklaidos ar valdžios, tuomet pažvelkite į jį ir pripažinkite, kad Pakylėtieji Mokytojai nori kelti aukštyn visus žmones Žemėje.

Mums nėra didelio skirtumo tarp amerikiečių ir neamerikiečių, mums nėra didelio skirtumo tarp tų, kuriems norime padėti ir kuriems nenorime padėti. Štai kodėl šių mokymų nepristatome kaip išskirtinės tiesos ar vienintelės tiesos, ar absoliučios tiesos, nes realybė yra tokia, kad planetą siekiame pakelti ne tik per šiuos mokymus ir šį pasiuntinį; dirbame su daug, daug žmonių daugelyje skirtingų sąmonės lygmenų, daugelyje sričių, iš esmės dirbame su kiekvienu, kuris yra atviras tobulinti savo asmeninį gyvenimą ar visos planetos gyvenimą. Mes siekiame su jais dirbti pagal jų gebėjimą susiderinti, ir, žinoma, tai taip pat galioja ir kiekvienam iš jūsų.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels