Dangus

Kaip padėti psichinių problemų turintiems vaikams

Klausimas: Ką galėtume padaryti dėl vaikų, kurie serga depresija ir yra linkę į savižudybę, o taip pat ką galėtume padaryti dėl Amerikoje vykstančių šaudymų mokyklose?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Albuquerqe (JAV) 2018 metais.

Na, žinoma, mano prieš tai duotas atsakymas apie apie būtinybę keisti švietimą, kad vaikai būtų mokomi, kaip elgtis su savo psichika, yra dalis atsakymo į tai. Tačiau, ką jūs šiuo metu galite padaryti labiau asmeniniame lygmenyje būtų, žinoma, išsakyti prašymus dėl šių vaikų. Psichinės ligos yra labai tampriai susijusios su demonų apsėdimu ir tamsos jėgų įtaka žmonių psichikai. Tad galite išsakyti prašymus dėl jų apsaugos, dėl jų išlaisvinimo. Jeigu tai nėra jūsų pažįstami žmonės, galite išsakyti prašymus, kad visi vaikai būtų apsaugoti.

Žinoma, tamsos jėgų įtakai pažeidžiamus juos padaro tai, kad jie turi kažkokią neišspręstą psichologiją, kažkokią traumą, kažkokius įsitikinimus, jie turi atskirąsias savastis. Tad, kol jie to neišspręs, negalės iki galo nuo to išsilaisvinti, bet jūs vis tiek galite jiems padėti išsakydami prašymus. Jeigu tai, pavyzdžiui, yra jūsų pačių vaikai, galite išsakyti dėl jų prašymus per jų vaikystės laikotarpį, kol jie pakankamai subręs, kad galės patys pradėti dirbti su savo psichologija. Jūs, žinoma, galite jiems padėti apie tai kalbėdami, dalindamiesi su jais, kaip jūs patys dirbate su savo psichologija, idant jie tai matytų.

Galite demonstruoti jiems kelią, tačiau platesniame lygmenyje, galite išsakyti prašymus. Netgi galite išsakyti prašymus dėl demonų ir padarų, kurie slepiasi už visų šitų mokyklose vykstančių šaudymų, surakinimo. Tai, žinoma, nėra kažkas, kas įvyksta individualaus žmogaus prote; šį fenomeną specialiai kuria tamsos jėgos. Mokyklose vykstančių šaudymų tema yra šiek tiek sudėtingesnė, nes ji yra susijusi su visais šiais debatais apie ginklus Amerikoje ir požiūriu, kurį amerikiečiai turi į ginklus, bet šiuo metu nenoriu į tai leistis, nes mes galbūt vėliau daugiau apie tai pakalbėsime.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels