Dangus

Kodėl kai kurie dvasingi žmonės pasirinko įsikūnyti Amerikoje?

Klausimas: Motina Marija paaiškino, kodėl kai kurie iš mūsų įsikūnijo Amerikoje. Ar galėtumėte dar kartą apie tai išsamiau pakalbėti, pateikdami šiek tiek daugiau detalių apie mūsų intencijas? Ar galime pasirinkti gimti kitoje planetoje pagal savo sąmonės lygį, o gal neturime jokio pasirinkimo, kol nesame išrišę visos karmos, kurią turime Žemėje?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Albuquerqe (JAV) 2018 metais.

Ne taip seniai įsikūnijime buvo žymiai mažiau žmonių nei šiandien. Kur buvo visos šios sielos, kai joms nebuvo pakankamai kūnų inkarnuotis Žemėje? Na, žinoma, kažkurioje vienoje iš trijų aukštesnių karalijų. Tačiau kai kurios taip pat buvo įsikūnijusios kitose planetose. Tad jums yra įmanoma pasirinkti būti kitoje planetoje, tačiau, daugeliu atvejų, žinoma, jūsų sąmonė turi būti pakelta aukščiau, kad atitiktų tos planetos sąmonės lygį. Jeigu pereisite į kitą planetą, kurioje egzistuoja toks pat sąmonės lygmuo kaip Žemėje, ką tuo pasieksite? Kodėl tuomet tiesiog nepasilikus Žemėje?

Tad taip, jūs iš tiesų turite, priklausomai nuo savo sąmonės lygmens, tam tikrą pasirinkimo laisvę, kur norėtumėte įsikūnyti. Yra žmonių, kurie pakilo virš tam tikro lygmens čia Žemėje ir jie dar nebuvo pasiruošę pakylėjimui, tad pasirinko pereiti į kitą planetą. Yra žmonių, kurie pakilo virš Žemėje dominuojančio dualizmo ir pasirinko inkarnuotis natūralioje planetoje.

Kas liečia klausimą, kodėl pasirinkote įsikūnyti Amerikoje, tai iš tiesų yra labai individualus dalykas. Dauguma jūsų, dvasingų žmonių, kurie įsikūnijo Amerikoje, praeituose gyvenimuose suderinote savo protą su Sen Žermenu. Matėte, kad Sen Žermenas turi viziją sukurti Ameriką ir norėjote prisidėti prieš šios vizijos pavertimo realybe. Daugelis jūsų Amerikoje buvote įsikūniję ne vieną gyvenimą ir atėjote į įsikūnijimą Amerikoje šiame gyvenime, nes suvokėte, kad tai yra pereinamasis laikotarpis. Egzistuoja potencialas išvesti Ameriką į Aukso Amžių, ir taip pat egzistuoja tam tikra rizika, kad Aukso Amžius Ameriką aplenks ir bus įkūnytas kitose šalyse, ir šitaip Amerika iš esmės atsiliks. Tad norėjote čia būti ir padėti šiame reikale.

Ir kaip tą galite padaryti? Na, vėlgi, pirmiausia turite kelti savo sąmonę. Dirbkite su savimi individualiai. Suderinkite savo protą su Sen Žermeno protu, idant žinotumėte ir iš vidaus patirtumėte, ką galite išoriškai padaryti, kad padėtumėte Sen Žermenui. Galbūt kai kurie iš jūsų turite žinių tam tikroje srityje, ir kai susiderinsite su Sen Žermeno protu, galėsite gauti idėjas, kaip galėtumėte pastūmėti tą sritį į priekį. Galbūt galite pereiti į naują sritį ir pradėti nešti idėjas toje srityje. Dauguma jūsų, kurie esate amerikiečiai ir užaugote šioje šalyje, iš tiesų turėjote labai specifinį tikslą, norėdami padėti Amerikai pereiti į Aukso Amžiaus fazę. Galime sakyti, kad Amerika jau kai kuriais atžvilgiais pradėjo šį perėjimą, tačiau jis tikrai dar nėra užbaigtas ir yra dar daug daugiau, ką galima padaryti. Tiesą sakant, sakyčiau, kad Amerika dar neperžengė „negrįžtamo taško“ ir todėl Aukso Amžius dar nėra šimtu procentu garantuotas. Tiesą sakant, gali būti, kad Sen Žermenui teks pasinaudoti kitomis šalimis Aukso Amžiaus idėjoms materializuoti, nes jos yra atviresnės šioms idėjoms.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels