Kaip žmonės naudojasi evoliucija ir genais kaip pretekstu nesikeisti

TEMOS: Dievas nekuria genų programavimo – genus veikia mūsų individuali ir kolektyvinė sąmonė – su genetika susijusios ligos nebuvo sukurtos Dievo – jei manote, kad nesate atsakingi už savo situaciją, esate netikrame kelyje – pretekstų ieškojimas, kad galėtumėte išvengti asmeninės atsakomybės – daugelis žmonių pasinaudojo evoliucija kaip pretekstu savo nenorui keistis – pranašystė apie naują evoliucijos supratimą – homoseksualūs tėvai

Klausimas: Apie homoseksualumą… argi neegzistuoja homoseksualumo genas (na gerai, taip pat egzistuoja ir genas, skatinantis žudikišką asmenybę). Kaip tuomet Dievas gali tikėtis, kad žmonės pakeis savo įgimtus polinkius? Palaikau homoseksualus, nes jie niekam nedaro nieko blogo. Tiesą sakant, yra labai daug didelę meilę turinčių homoseksualų, ir aš jau verčiau norėčiau, kad jie augintų vaikus, vietoj kai kurių nesveiko proto heteroseksualių tėvų. Juk Dievas sukūrė šį geną?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Laukiau, kad kas nors užduotų šį klausimą, nuo pat to laiko, kai perdaviau savo mokymą apie homoseksualumo priežastis. Jau daviau šiek tiek mokymų apie tikrąją genų prigimtį kitame atsakyme, ir norėčiau šiuos mokymus įterpti čia:

Šiuolaikinis mokslas taip pat padarė teisingą atradimą, kad žmonių elgesį gali įtakoti paveldimumo faktoriai. Kai kurie atviresnio proto mokslininkai pradėjo suprasti, kad žmonių genai tėra paprasčiausios informacijos saugyklos. Šie mokslininkai taip pat ėmė suprasti, kad informacija visada gimsta kokiame nors sąmoningame prote.

Šis interneto puslapis yra saugomas kompiuteryje beprasme vienetų ir nulių seka, iš kurių yra sudaryti duomenys. Pats kompiuteris tiesiog saugo ir atvaizduoja duomenis ekrane, nepriskirdamas jiems jokios prasmės. Kitaip tariant, kompiuteris saugo ir ekrane rodo duomenis, o ne informaciją. Tačiau, kai šie duomenys yra rodomi ekrane, žmogus gali atkoduoti duomenis ir tai, kas buvo beprasmiškų duomenų kratinys, dabar tampa informacija. Ši informacija egzistuoja tiktai žmonių prote. Šiuo pavyzdžiu tiesiog noriu parodyti, kad informacija negali egzistuoti nepriklausomai nuo sąmoningo proto.

Iš šio fakto seka, kad žmogaus sąmonės būsena yra veikiama genų, tačiau kartu ji ir veikia genus. Kitaip tariant, dabartinė mokslo doktrina, kuri teigia, kad žmonės yra genetinio kodo vergai, nėra visiškai teisinga. Tačiau, jeigu šeima iš kartos į kartą gyveno baime paremtoje kultūroje, genai toje šeimoje bus paveikti baimės ir neapykantos. Todėl į tą šeimą gimę vaikai genetiškai bus linkę į gyvenimą reaguoti baime ir neapykanta. Kitaip tariant, tendencija reaguoti baime bus įaugusi į genetinę vaiko smegenų ir ląstelių medžiagą.

Neigiama viso to pusė yra ta, kad šiems žmonėms iš tiesų yra sunku išsilaisvinti nuo savo genetinės įtakos. Teigiama pusė yra ta, kad genetinis programavimas buvo sukurtas žmogaus proto. Ką žmogaus protas sukūrė, tą jis gali ir panaikinti. Tad net ir tuo atveju, kai žmogus buvo auginamas nekęsti, tas žmogus iš tiesų turi galimybę įveikti šį genetinį programavimą. Tam reikės labai ryžtingų pastangų. Tačiau žinojimas, kad šios pastangos reikalingos perprogramuoti genus, gali būti jau pusė pergalės, nes žmogus supranta būtinybę imtis didelio darbo. [citatos pabaiga]

Esminė įžvalga čia yra ta, kad visa visata yra sukurta iš informacijos. Rasite įdomių mokymų apie tai atsakyme į kitą klausimą. Visata buvo sukurta todėl, kad sąmoningas protas įspaudė įvaizdį arba matricą ant bazinės Dievo šviesos substancijos. Tai privertė Dievo šviesą prisiimti tam tikrą formą, o šios formos charakteristikas nulėmė matricoje egzistavusi informacija.

Sakai, kad Dievas sukūrė genus ir, tam tikra prasme, esi teisus. Dievas, o tiksliau septynios dvasinės būtybės, vadinamos Elohimais, sukūrė materialią Žemę, ir taip pat sukūrė genus. Tačiau genai yra sukurti kaip informacijos pernešėjai arba informacijos talpyklos. Ir nors Elohimai iš tiesų užkodavo bazinę informaciją į žmonių genus, žmonės savo sąmonėje turi galią pakeisti savo genų informaciją.

Ir iš tiesų, nuo pat žmogaus Nuopolio, žmonės sukūrė daug pakeitimų genuose, ir būtent dėl to matote tiek daug genetiškai nulemtų ligų. Elohimai nesukūrė šių ligų. Jų niekada nebuvo pirminėje žmonių kūnų ir proto matricoje. Tai yra netobulumai, kurie buvo įspausti į žmonių genus per dualistinę sąmonės būseną, į kurią nusileido žmonės.

Kaip paaiškinau aukščiau, yra visiškai įmanoma žmonėms į savo genus užprogramuoti neapykantą. Taip pat įmanoma užprogramuoti polinkį žudyti arba polinkį į homoseksualumą.

Kitame mokyme kalbu apie būtinybę dvasios ieškotojams palikti išorinį kelią ir tvirtai įstoti į vidinį kelią pas Dievą. Kai žmonės įstringa dualistinio kelio reliatyvume, jie taip pat įstringa išoriniame kelyje. Tai yra kelias, kuris žmogui atrodo teisingas, tačiau baigiasi jis mirtimi. Kai einate šiuo išoriniu keliu, manote, jog nesate atsakingi už savo pačių situaciją ir savo pačių progresą. Manote, kad kažkokiu tai būdu esate jums nepavaldžių jėgų auka. Tūkstančius metu religija buvo naudojama tam, kad sutvirtintų šį aukos jausmą, skelbiant idėją, kad žmonės yra absoliutūs Dievo valios vergai.

Kaip paaiškinu šioje svetainėje, Dievas žmonėms davė laisvą valią, ir todėl jie kuriasi savo pačių realybę. Kadangi žmonės dažnai neturi noro prisiimti atsakomybę už savo pačių situaciją, jiems labai knieti patikėti tokiomis fatalistinėmis arba deterministinėmis filosofijomis. Štai kodėl taip išpopuliarėjo materialistinis mokslas ir štai kodėl fatalistinės religijos turėjo tokį pasisekimą tūkstančius metų. Kai žmonės yra įstrigę šioje sąmonės būsenoje, jie visada ieško kokios nors jiems nepavaldžios sąlygos, kuri jiems suteiktų pretekstą ir toliau daryti tai, ką daryti jiems iki šiol buvo patogu. Jie nuolatos ieško dingsties neprisiimti atsakomybės už savo gyvenimą ir nedėti pastangų keisti savo situaciją – tiek vidinę, tiek ir išorinę situaciją.

Dabartinė evoliucijos teorija būtent ir yra tapusi tokiu pretekstu. Daugelis žmonių, ne tik homoseksualų, pasinaudojo dabartiniu supratimu apie žmogaus genus kaip pretekstu nekeisti savęs. Tai niekada negalės atvesti prie tikro dvasinio progreso, ir kaip sakiau savo mokyme apie homoseksualumą, pačiam gyvybės srautui iš tiesų būtų naudingiausia išsigydyti disbalansus, kurie ir yra tikroji homoseksualumo priežastis. Pasakymas, kad homoseksualumas yra nulemtas genų ir tikėjimas, kad genai yra jums nepavaldūs, tiesiog neleis gyvybės srautui dvasiškai progresuoti. Tai tik sukliudys ar netgi iš viso nutrauks bet kokį progresą. Pasakymas, kad Dievas sukūrė genus ir todėl Dievas sukūrė homoseksualus, atves prie tokio paties rezultato.

Būdamas dvasiniu mokytoju savo tikslu visą laiką laikau greičiausią įmanomą kiekvieno gyvybės srauto šioje planetoje progresą. Todėl visada prieštarausiu bet kokioms žmonių sukurtoms idėjoms, kurios trukdo šiam progresui.

Pranašauju, kad labiausiai pažengę mokslininkai biologijos ir fizikos srityse, per ateinantį dešimtmetį, atneš teorijas, kurios galiausiai, kai jas priims plačioji visuomenė, visiškai pakeis egzistuojančią evoliucijos teoriją ir dabartines teorijas apie žmonių genus. Bus suprasta, kad žmonių genai tėra paprasčiausi informacijos pernešėjai, ir kad žmonės iš tiesų gali paveikti genus per savo sąmonės būseną. [PASTABA: Šios pranašystės įrodymus atrasite knygose Spontaniška evoliucija ir Jūsų genų džinas.]

Tai atskleis gilesnį evoliucijos proceso supratimą, kuomet bus suprasta, kad evoliucijos procesas nėra atsitiktinis procesas. Šiam procesui vadovauja sąmoningos būtybės, kurios įspaudžia informaciją į energiją, iš kurios yra sudaryta materiali visata. Todėl patys žmonės labai stipriai veikia evoliucinį procesą, tiek per savo genus, tiek ir kitais būdais. Jau yra mokslininkų, kurie suprato tai, apie ką čia kalbu, kaip yra ir pažangių gydūnų, išvysčiusių technikas, kurios padeda žmonėms perprogramuoti savo genus. Šie metodai toliau bus vystomi ir sulauks platesnio pripažinimo ateinančiais dešimtmečiais.

Esi visiškai teisus, kad daugelis heteroseksualių porų yra visiškai netinkamos būti tėvais. Neturiu visiškai jokios antipatijos homoseksualams kaip žmonėms, ir neteisiu jų kaip atskiros grupės. Daugelis homoseksualų turi nuostabių gebėjimų, dėl kurių jie galėtų užauginti vaiką daug didesnėje harmonijoje nei daugelis heteroseksualų. Tačiau idealiu atveju, vaikui reikia, kad jį suptų tiek vyriškos, tiek ir moteriškos Dievo savybės, idant jis galėtų turėti harmoningą vaikystę. Ir natūraliausias būdas tai suteikti yra per tėvą ir motiną, kurie gyvena heteroseksualiuose santykiuose.

Neneigiu dabartinės socialinės realybės – daugybės nedarnių namų, kurie nesugeba suteikti tokio auklėjimo. Neneigiu, kad kai kurie vaikai patyrė tokią didelę prievartą iš savo heteroseksualių tėvų, kad jiems būtų buvę geriau augti su homoseksualiais tėvais, turinčiais didesnę harmoniją. Tačiau dabartinės socialinės sąlygos yra sukeltos didžiulės disharmonijos ir disbalanso, kurie egzistuoja visuomenėje. Kaip sakiau prieš tai, homoseksualumas yra viena iš disbalanso rūšių gyvybės sraute, tačiau tai tikrai nėra vienintelė disbalanso rūšis. Šių disbalansų legalizavimas ir oficialus įtvirtinimas nesumažins bendros disbalansų sumos, ir todėl tai tiesiog nėra efektyvus būdas mažinti socialines problemas.

Iš tiesų realybė yra tokia, kad dabartinės socialinės problemos yra tiesioginė Kristaus sąmonės ir Kristaus įžvalgumo trūkumo pasekmė, kuomet žmonės pamažu pradeda priimti sąlygas, kurios nėra harmonijoje su pamatiniais principais, kuriais Dievas naudojosi kurdamas visatą. Tai paskatina visuomenę slysti žemyn, kas atveda prie dar daugiau disbalansų. Tokiose aplinkybės žmonėms labai norisi pradėti galvoti, kad šios disbalanse esančios sąlygos yra normalus dalykas, ir kad jas reikėtų toleruoti ar netgi legalizuoti.

Tai yra labai subtili mąstymo klaida, kuri tiesiog nesustabdys slydimo žemyn. Slydimą žemyn galima sustabdyti, tiktai sugrįžtant prie Kristaus standarto, kuris sugrąžintų visuomenę atgal į harmoniją su gamtos įstatymais. Norint tą padaryti, žmonėms reikia siekti Kristaus sąmonės, kuri juos išmokytų atskirti, kas yra harmonijoje su tikraisiais principais. Čia nepadės tikėjimas filosofija, kad „viskas leidžiama,“ nes būtent ši filosofija ir pradėjo slydimą žemyn.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels