Dangus

Dirbantys vargšai ir valdžios elitas

Klausimas: Ar galėtų mokytojai pakomentuoti apie augančią ekonomiškai vargingai gyvenančios darbo jėgos klasę? Tai yra žmonės, kurie neturi įprastinio darbo ir dirba nuo kontrakto iki kontrakto be jokių socialinių garantijų, taip vadinamoje „trumpų projektų“ ekonomikoje. Kokį poveikį tai daro Sen Žermeno Aukso Amžiui?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Albuguerqe (JAV).

Na, mano mylimieji, realybė yra tokia, kad tai yra valdžios elito manipuliacijų ekonomika išraiška, šių manipuliacijų demonstracija. Neįmanoma to pasakyti diplomatiškai. Ko nori valdžios elitas? Jis nori sukurti šiuolaikinę feodalinės sistemos versiją, kurioje su dirbančiais fizinius darbus galėtų būti elgiamasi kaip su nuosavybe. Jie neturėtų jokių teisių; žemės savininkams, feodaliniams lordams, nereikėtų kaip nors prie jų taikytis; jie tiesiog galėtų su jais elgtis kaip su gyvuliais, kuriuos nuvarius nuo kojų būtų galima nušauti. Būtent toks yra puolusių būtybių požiūris į Žemės žmones. Jos nori su žmonėmis elgtis kaip su nuosavybe; toks yra jų pamatinis požiūris į žmones.

Tai privalo būti apnuoginta, kad civilizacija galėtų judėti į priekį. Iš esmės tai yra išraiška fakto, kad nors buvo periodas, kai darbininkai buvo labiau organizuoti ir egzistavo darbuotojų sąjungos, šios sąjungos daugelyje šalių pradėjo prarasti dalį savo įtakos. Amerikoje matote, kad darbuotojų sąjungos niekada nevaidino svarbaus vaidmens, jos tikrai nebuvo tokios įtakingos kaip daugelyje Europos šalių. Daugelis Europos šalių iš tiesų pasiekė tašką, kuriame darbuotojų sąjungos nebėra reikalingos, nes nebėra tokio priešiško santykio tarp darbuotojų ir darbdavių, tačiau Amerikoje jūs dar nepasiekėte šio taško.

Kitose Europos šalyse, ypač Jungtinėje Karalystėje, turite situaciją, kurioje daugelis žmonių dirba neturėdami saugaus įdarbinimo, neturėdami jokių socialinių garantijų. Jie yra vadinami dirbančiaisiais vargšais, kadangi neuždirba pakankamai pinigų, kad iš tiesų galėtų pragyventi, ypač jeigu gyvena miestuose, kuriuose nekilnojamojo turto kainos buvo dirbtinai išpūstos. Tad kai kurie žmonės, kurie netgi turi darbą, negali sau leisti nusipirkti namo mieste. Tą patį jūs, žinoma, turite ir Amerikoje, ir amerikietiška svajonė darosi nepasiekiama vis didesniam žmonių skaičiui.

Akivaizdu, kad šiai situacijai tikrai nebus vietos Aukso Amžiuje. Tai yra vienas iš tų dalykų, kai kartais su situacija turi būti nueita į visišką kraštutinumą, kad žmonės pradėtų busti. Mes dabar jau ištisus dešimtmečius turėjome situaciją, kurioje vidurinės klasės materialus pragyvenimo lygis patyrė nuolatinę eroziją, ką daugelis amerikiečių manė niekad neįvyksiant. Amerikos ekonomika auga; šiandien joje yra daugiau turto nei buvo prieš trisdešimt metų. Tai kodėl tuomet vidurinė klasė nėra turtingesnė ir kodėl vidurinė klasė nėra didesnė, kodėl vargingai gyvenančių žmonių nemažėja? Na, vienintelis paaiškinimas, žinoma, yra toks, kad egzistuoja nedidelis elitas, kuris susigviešė didžiąją šio turto dalį. Kas sukuria turtą? Darbininkai sukuria turtą, tačiau elitas skina žmonių darbo vaisius, ir ši situacija, žinoma, yra absoliučiai priešiška Aukso Amžiui.

Ir ši situacija įvyko dėl to, kad žmonės nesišvietė apie šio elito egzistavimą. Jie buvo užliūliuoti iliuzijos, kad gyvena laisvoje šalyje ir todėl jie tam neprieštaravo. Tad tai turi pasiekti vis didesnius kraštutinumus, kad žmonės galėtų tai pamatyti ir galiausiai imtų sakyti, kad jiems jau gana. Kada tai įvyks? Na, jūsų spėjimas yra toks pat geras kaip ir mano. Esu nusiteikęs optimistiškai, kad artimiausioje ateityje žmonės nubus ir pripažins, jog problema čia iš tiesų yra elitas ir privalome sudoroti šią problemą, ir tiktai tuomet Amerika galės pakilti į aukštesnį lygmenį.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels