Kaip pakylėtųjų mokytojų mokiniai gali pagerinti savo materialinį ir finansinį gerbūvį?

Klausimas: Kodėl pakylėtųjų mokytojų mokiniams yra taip sunku pagerinti savo materialinį ir finansinį gerbūvį?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Ukrainoje.

Na, vėlgi, turiu pasakyti, kad kiekvieno asmens atveju tai yra individualu. Tačiau egzistuoja bendros tendencijos. Viena iš jų yra, kad daug, daug dvasingų žmonių turi negatyvų požiūrį į fizinę oktavą, į savo fizinius kūnus. Ir jie taip pat dažnai turi negatyvų požiūrį į pinigus, kuomet jūs ištisus gyvenimus kūrėtės šią idėją, kad tai nėra dvasinga, kad kūnas yra jūsų dvasinio augimo priešas ir kad pinigai labai lengvai gali atitraukti jus nuo dvasinio kelio. Ir, žinoma, kai kurie iš jūsų praeituose gyvenimuose patyrėte, kad pinigai iš tiesų nukreipė jūsų dėmesį ne ta linkme, priversdami atsidurti aklavietėje, kurioje siekėte gauti vis daugiau pinigų, užuot siekę dvasiškai augti. Tad tai yra viena priežastis. Ir jeigu norite virš to pakilti, jums reikia pažvelgti į psichologiją. Vėlgi, ištirkite, kokias turite atskirąsias savastis, susijusias su jūsų materialiomis aplinkybėmis ir pinigais. Ir tuomet išriškite šias savastis, kad galėtumėte išvystyti kitokį požiūrį.

Taip pat egzistuoja bendra tendencija, kad daugelis dvasingų žmonių tiesiog nėra taip stipriai susikoncentravę į fizinę oktavą. Jūsų dėmesys yra nukreiptas į vidų, į dvasinę karaliją, ir daugelis žmonių, vėlgi, kartu su šiuo galvojimu, kad materialus pasaulis yra jūsų dvasinio augimo priešas, tiesiog atitraukė savo dėmesį iš fizinio pasaulio. Esate labiau susikoncentravę į dvasinį augimą ar dvasinių patirčių patyrimą. Tad tiesiog jūsų sąmonė, jūsų dėmesys yra nukreipti kitur.

Kitas aspektas čia yra tai, kad kai kurie žmonės tiesiog nenori užsiimti praktiniais dalykais. Ko reikia, norint materializuoti tam tikras fizines sąlygas? Ar norite turėti tam tikrą standartą atitinkantį namą? Ar norite turėti tam tikrą pinigų kiekį? Kokie tuomet yra praktiniai būdai, kuriais tai galėtų įvykti, atsižvelgiant į visuomenę, kurioje gyvenate? Kaip kiti žmonės materializavo šias sąlygas? Ir tuomet jums reikia įsivertinti, ar esate pasiryžę tai daryti, ar esate pasiryžę daryti viską, ko reikės, kad uždirbtumėte tą pinigų kiekį, kuris yra reikalingas tam tikroms materialioms sąlygoms materializuoti.

Nes kaip ir visi kiti dalykai fizinėje oktavoje, tai turi savo kainą. Turite tam paskirti tam tikrą kiekį savo laiko, tam tikrą kiekį savo dėmesio. Taip pat turite būti praktiški. Jums gali prireikti išmokti tam tikrus dalykus apie tai, kaip galėtumėte uždirbti pinigus arba kaip galėtumėte gauti tam tikrą darbą. Ir tai iš jūsų pareikalaus tam tikro laiko ir dėmesio kiekio. Tad ar esate pasiryžę juos duoti? Kai kurie dvasingi žmonės nenori to daryti. Tačiau tuomet turėtumėte susitaikyti su tuo, kad turėsite tik tam tikrą pragyvenimo lygį.

Žinome, kad yra daug, daug dvasingų žmonių, kurie turi labai nerealistišką lūkestį, kad jeigu jie darys savo dvasinį darbą arba sieks dvasinio augimo, Dievas kažkokiu būdu turės pasirūpinti pinigais. Yra daug, daug žmonių, kurie, pavyzdžiui, pradėjo naudotis lobių žemėlapiais ar afirmacijomis, manydami, kad tai materializuos pinigus. Tačiau iš tiesų Alfa aspektas, norint materializuoti geresnes sąlygas, yra įveikti savastis, kurios neleidžia jums imtis praktinių žingsnių. O Omega aspektas yra imtis šių praktinių žingsnių.

Tačiau taip pat yra svarbu nuspręsti, ko jūs norite, kokio gyvenimo norite. Ir tuomet pažvelgiate į fizinę oktavą ir galite nuspręsti, kad, taip, matau, jog kiti žmonės turi tam tikrą materialaus pragyvenimo lygį. Taip pat matau, kiek kainuoja tai pasiekti, kiek laiko ir dėmesio jie turi tam skirti, ir aš nenoriu to daryti. Tad galite susitaikyti su tuo, kad turėsite žemesnį pragyvenimo lygį, kuris gali būti pasiektas neskiriant tam tiek daug laiko ir dėmesio. Tačiau tai yra individualus sprendimas, kurį jums reikia priimti.

Ir dalykas, kurio turėtumėte pasistengti išvengti, yra tai, ką matome daugelyje dvasingų žmonių, kurie yra tarsi atsidūrę tarp dviejų būsenų, kuomet iš tiesų nesate priėmę sprendimo. Ar darysite tai, ko reikia, kad galėtumėte pasiekti tą materialaus pragyvenimo lygį, ar ne? O jeigu to nedarysite, tuomet susitaikote su tuo. Tačiau yra daug žmonių, kurie nenori daryti praktinių dalykų, tačiau jie vis tiek iššvaisto daug laiko ir pastangų, mėgindami, taip sakant, priversti Dievą duoti jiems pinigų, naudodamiesi lobių žemėlapiais ar invokacijomis, meditacijomis, afirmacijomis ar kad ir kas tai būtų. Tačiau jie nėra aiškiai savyje apsisprendę, ko gi jie iš tiesų nori.

Tad yra svarbu dirbti dėl šio aiškumo savyje pasiekimo, kuomet įveiktumėte šias savastis, kurios blokuoja arba nudažo jūsų požiūrį į materialų pasaulį, idant nelaikytumėte to savo dvasinio augimo priešu, bet iš tiesų suvoktumėte, kad yra įmanoma būti fiziniame įsikūnijime ir daugelį fizinių veiklų laikyti savo dvasinio augimo dalimi. Tad užuot buvus šioje niekieno žemėje, kurioje nesate priėmę aiškaus sprendimo, stenkitės pasiekti tašką, kuriame galėtumėte priimti aiškų sprendimą, ką esate pasiryžę daryti, kokį pragyvenimo lygį norite turėti ir ką esate pasiruošę daryti, kad jį pasiektumėte. Arba galėtume tai pasakyti kitu būdu, kiek laiko ir dėmesio esate pasiruošę skirti savo materialioms aplinkybėms. Ir tuomet susitaikote su tuo pragyvenimo lygiu, kurį galite turėti, kai paskiriate tą laiko ir dėmesio kiekį.

Iš tiesų yra labai svarbu, būnant dvasingu žmogumi, pasiekti tašką, kuriame pradėtumėte įveikti šį jausmą, kad materialus pasaulis, Motinos Karalija, yra jūsų dvasinio augimo priešas. Žinome, jog tai yra subtili problema, nes kai esate reliatyviai neseniai atradę dvasinį kelią, dauguma jūsų susiduriate su užduotimi pakilti virš masinės sąmonės. Turite save patraukti aukščiau už asmenis savo šeimoje ir už daugumą žmonių savo visuomenėje. Tad tai reiškia, kad jums gali būti būtina daugiau dėmesio skirti savo dvasiniam augimui nei savo materialioms aplinkybėms.

Tačiau tai tėra tik tam tikra fazė, ir ateina momentas, kai iškeliate save virš energijų, ir dabar įgyjate didesnę laisvę koncentruotis į savo psichologijos išsprendimą. Ir kai išsprendžiate savo psichologiją, pasiekiate fazę, kurioje nustojate materialų pasaulį laikyti savo priešu. Ir suvokiate, kad yra įmanoma naudotis bet kokia materialia veikla savo asmeniniam augimui. Turėti darbą, turėti karjerą, vis geriau ir geriau išmokti atlikti tam tikrą užduotį, gali net labai būti jūsų dvasinio augimo dalis. Ir kai paskirsite dalį dėmesio tobulesniam tam tikros užduoties atlikimui, taip pat turite priimti, kad jums, žinoma, priklauso tam tikras piniginis atlygis už šį darbą.

Šis pasiuntinys perėjo fazę, kuomet suvokė, kad atlieka vertingą darbą būdamas pasiuntiniu ir leisdamas knygas ir svetaines. Bet jis dar nebuvo iš tiesų pripažinęs, kad yra teisinga ir sąžininga gauti už tai piniginę kompensaciją, kuri leistų jam toliau atlikti šį darbą. Ir todėl jis turėjo tapti atviras iš tiesų tai priimti. Tai nereiškia, kad jis turi aukštą pragyvenimo lygį, lyginant su dauguma žmonių, tačiau to užtenka jo poreikiams.

Tad būtent šito turėtumėte siekti, mėginti atrasti tą individualią pusiausvyrą, kurioje iš tiesų galėtumėte pamatyti, kad tai, kaip jūs uždirbate pinigus, yra jūsų dvasinio augimo dalis, net ir jūsų dvasinio tarnavimo dalis. Turite įveikti šį jausmą, kad jūsų dvasinės veiklos yra čia, o pinigų uždirbimas yra tiesiog kažkas, ką turite daryti tenai, ir norite tam skirti kuo mažiau laiko ir dėmesio.

Kai pradėsite išspręsti savo psichologiją, galėsite šiuos du dalykus apjungti. Ir galėsite suvokti, kad galite turėti padorų pragyvenimą tokiu būdu, kuris ne tik jums patiems padeda dvasiškai augti, bet taip pat padeda ir kitiems žmonėms, tiems žmonėms, su kuriais dirbate, kadangi duodate jiems kažką, kas gali jiems padėti augti. Tad tai jums tampa aukštyn kylančia spirale, kuomet nebelieka prieštaravimo tarp to, ką turite daryti gyvendami materialiame pasaulyje, ir siekio dvasiškai augti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels