Kaip yra perduodamos naujos idėjos apie ekonomiką

Klausimas: Ar galėtumėte išsamiau paaiškinti, kaip perduodate naujas idėjas apie ekonomiką ir kaip mes galėtume padėti šiam procesui?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels:

Kai išsakote prašymus, mes galime įtvirtinti šviesą ir idėjas, tačiau įsikūnijime privalo būti žmonių, kurie galėtų priimti šias idėjas ir įgyvendinti jas fizinėje plotmėje. Tam reikia, kad jie turėtų tam tikrą žinių bagažą ir supratimą apie ekonomikos veikimą. Nėra nė vieno žmogaus, kuris galėtų priimti visas idėjas, kurias mes norime perduoti.

Skirtingi žmonės atneš skirtingas dėlionės detales. O klausimas yra toks: Kada jie parodys norą ir bus pasirengę tai atnešti ir publikuoti? O dar didesnis klausimas yra šis: Ar atsiras pakankamai žmonių, pasirengusių įsiklausyti į šias idėjas, paimti jas ir sulipdyti iš jų koherentišką visumą, kuri tuomet galėtų būti pritaikyta šalies ekonomikai?

Jau yra tai darančių žmonių, žmonių, su kuriais dirbu vidiniuose lygmenyse, nors jie sąmoningai ir nesuvokia mano egzistavimo. Tai bus akceleruota su žmonių išsakomais prašymais, tačiau nenoriu jums duoti per daug konkrečios informacijos. Nenoriu jums duoti specifinių prognozių apie datas, kadangi tai yra subtilus procesas. Jis turi persifiltruoti per tris aukštesniuosius lygmenis, ir tik tuomet galės būti nuleistas į fizinę plotmę.

Ir štai čia jūs, dvasingi žmonės, galite padaryti savo darbo dalį. Galite kalbėti invokacijas ir šaukinius – jeigu jus domina ekonomika, – kad šios idėjos persifiltruotų, kad žmonės būtų apsaugoti ir išlaisvinti, ir jų protai galėtų šias idėjas priimti. Jūs taip pat, žinoma, galite kviesti teismą ir surakinimą tamsos jėgoms, kurios priešinasi šioms idėjoms, ir kurios, šiuo metu, labai aktyviai ieško kaip neutralizuoti šias idėjas, skleisdamos melagingas idėjas, kurios regimai neutralizuoja žmones, ar bent jau juos suskaldo ir atitraukia jų dėmesį.

Tai yra subtilus procesas. Jis neįvyks per vieną dieną, kadangi ekonomika yra labai sudėtingas šiuolaikinio pasaulio darinys. Sudėtinga ji yra ne be priežasties, iš dalies dėl to, kad puolusios būtybės ją labai sukomplikavo, siekdamos nuslėpti savo kontrolę, tačiau taip pat ir dėl to, kad jėga, kuri griauna šias fiksuotas struktūras, privertė ekonomiką diversifikuotis, pavertė ją sudėtingesne, ir net ir puolusioms būtybėms tapo nebeįmanoma pilnai ją sukontroliuoti.

Jos nesugeba suvokti savo protuose, kaip iš tiesų veikia ekonomika. Tiesą sakant, šiuo metu įsikūnijime nėra nė vieno žmogaus, kuris savo išoriniame prote sugebėtų suvokti, kaip veikia ekonomika, ir tai yra viena iš problemų, su kuria mes dabar susiduriame. Ir neutralizuosime tai perduodami šias energijas ir matricas per įvairius žmones, kurie sugebės suvokti bent kažkurią šios visumos dalį.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2015 Kim Michaels