Nauja pinigų sistema ir skola grįstų pinigų pabaiga

Klausimas: Ar mes artėjame prie rinkos žlugimo ir kažko naujo sukūrimo, o gal pokyčiai vyks palaipsniui link naujos ekonomikos sukūrimo? Ar galėtumėte šiek tiek daugiau apie tai papasakoti?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels:

Na, iš tiesų vyksta abu šie dalykai. Mes dirbame dėl laipsniško perėjimo prie naujos ekonomikos, ir egzistuoja laipsniškas judėjimas aukštyn. Kaip ir visada, ir kaip Motina Marija kalbėjo apie pirmyn ir atgal siūbuojančią švytuoklę, žmonėms vis tiek bus būtina pamatyti kraštutinumus, ir tik tuomet jie galės išsilaisvinti iš senosios sąmonės. Tad rinkoje iš tiesų bus pakilimų ir nuosmukių.

Dėl to nėra jokių abejonių. Ar įvyks tokia didelė griūtis kaip 2008 ar 1929 metais? Vėlgi, yra labai sunku prognozuoti, nes tai priklauso nuo žmonių reakcijos. Aš jau anksčiau sakiau, kad visa jūsų šiandien turima ekonomika yra paremta suvokimu. Kai žmonės ima panikuoti ir galvoti, kad rinkoje įvyks griūtis, ir stengiasi kuo greičiau ištraukti savo pinigus, priimdami visus nuostolius, kuriuos turi priimti, kad tik jiems kažkas liktų, tai tokiu atveju griūtis gali įvykti per 24 valandas.

Pasakysiu, kaip jau anksčiau sakėme, kad egzistavo trečiojo pasaulinio karo potencialas, ir su kiekviena praėjusia diena, šiam karui nepasireiškiant fizinėje plotmėje, mažėjo jo įvykimo tikimybė. Tas pats šiuo metu vyksta ir su ekonomika. Nes su kiekviena praeinančia diena rizika mažėja. Pasakysiu, kad rugsėjo ir spalio mėnesiais, ypač pirmoje spalio pusėje [2015 metais], ypač šiais metais, iš tiesų yra tam tikra rizika įvykti labai dideliems svyravimams pasaulinėse rinkose, ypač Jungtinėse Valstijose ir Europoje. Taip pat, žinoma, tai bus didelis iššūkis Europai ir eurui, ne tik dėl Graikijos įsiskolinimo krizės bet ir dėl visos planetos įsiskolinimo krizės.

Kas liečia naują pinigų sistemą, taip, iš tiesų palaipsniui bus atnešta nauja pinigų sistema. Tačiau pirmiausia įvyks tai, kad iškils didelė grėsmė skolomis grįstai pinigų sistemai. Ši grėsmė iškils tiesiog dėl to, kad ne tik Graikija, bet ir daugelis kitų šalių yra pasiekusios tokį nacionalinės skolos lygmenį, kurioje palūkanų mokėjimai yra pasidarę pernelyg dideli išlaikyti ekonomiką ir šalies pragyvenimo lygį. Tam egzistuoja du sprendimai. Pirmasis yra sukurti visiškai naują pinigų sistemą, kuri nebūtų grįsta skola. Kadangi nėra tikėtina, jog tie, kurie kontroliuoja ekonomiką, priims šį potencialą, labiau tikėtinas scenarijus bus toks, kad turės būti atrastas būdas tiesiog neutralizuoti ir anuliuoti šią skolą.

Bus būtina pasakyti, kad tam tikros šalys įbrido į tokią gilią nacionalinę skolą, kad dabartinės pinigų sistemos išsaugojimui yra būtina tiesiog panaikinti skolą, lyg ji niekada nebūtų egzistavusi. Gali būti įvairios pereinamosios fazės, kurias jie sugalvos, sakydami, kad šalys nebeturi skolos, tačiau vis tiek turėtų mokėti palūkanas, arba kad skola yra panaikinta, tačiau šalys vis dar tebėra skolingos palūkanas, ir dabar jos turi pradėti mokėti palūkanas nuo palūkanų.

Jie sugalvos įvairiausias schemas, kad tik išsaugotų pinigų srautą ir palūkanas, kurias jie gauna nuo šių pinigų, kuriuos sukūrė iš nieko ir todėl nėra nusipelnę gauti už juos palūkanų. Jie nepadarė nieko vertingo, kad nusipelnytų grąžos, ir būtent taip puolusios būtybės vagia žmonių darbą. Nes, žinoma, būtent žmonių darbas ir išradingumas prideda vertę į ekonomiką ir kuria ekonomikos augimą. Palūkanų mokėjimas už skolą, kuri buvo sukurta iš nieko, tiesiog siurbia gyvybinį kraują iš šios aukštyn spirale besistengiančios kilti ekonomikos.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2015 Kim Michaels