Sen Žermeno komentarai apie dabartinę globalią finansinę ir ekonominę situaciją

Klausimas: Šis klausimas būtų apie dabartinę globalią ekonominę situaciją. Sen Žermenas jau keletą kartų komentavo apie ekonomiką ir finansus. Kai žvelgiu į įvairius dabartinės globalios ekonomikos indikatorius, matau, kad dabartinė situacija darosi vis sunkesnė. Ištikus finansų krizei 2008 metais, finansų elitai išsprendė šią krizę pritaikydami laikinas priemones, tokias kaip super žemos palūkanų normos ir smarkiai didinamos likvidžios lėšos, užuot siekę išspręsti pamatinę problemą. To pasekoje, nekilnojamojo turto ir vertybinių popierių kaina išaugo, ir taip pat labai išaugo namų ūkių ir įmonių skolos. Be to, ekonominio disbalanso praraja vis labiau auga ir 1% turtingiausių žmonių priklauso pusė pasaulio turto. Man rodos, kad tikrą demokratizaciją turi lydėti ekonominė demokratizacija, pagrindinį dėmesį skiriant pajamų perskirstymui. Kaip Sen Žermenas jau anksčiau sakė, yra labai svarbu, kad daugiau žmonių suvoktų finansinio elito realybę, idant būtų galima sukurti pinigų sistemą, kuri būtų grįsta tikra ekonomika, ir tokią sistemą, kuri išspręstų nelygybės problemas. Ar galėtumėte pakomentuoti, ką turėtume daryti apie dabartinę globalią finansinę ir ekonominę situaciją?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Korėjoje.

Na, ką mes turėtume daryti, priklauso nuo to, kas esame tie mes, nes jeigu klausiate, ką turėtų daryti pakylėtųjų mokytojų mokiniai, tai jie turėtų naudotis invokacijomis, kurias mes jums perdavėme ekonomikos tema. O taip pat, žinoma, turėtumėte patys taikyti atitinkamas priemones, kad apsaugotumėte save ir neinvestuotumėte savo pinigų į šias įvairias korporacijas ir finansų institucijas, kurios lengvai gali patirti krachą.

Aš jau anksčiau sakiau, kaip teisingai pastebėjai, jog po 2008 metų nebuvo padaryta jokių fundamentalių pokyčių. Tad jeigu neatsiras ryžto sukurti sisteminius pokyčius, tebus laiko klausimas, kada įvyks sekanti krizė. Na ir dabar, buvo įgyvendintos tam tikros priemonės, kurios apsunkins naujos krizės atėjimą. Ir visgi egzistuoja potencialas įvykti naujai krizei. Taip pat gali įvykti švelnesnės krizės versijos. Kas liečia ekonomikos demokratizaciją, aš jau pakomentavau, kas turi įvykti su korporacijomis.

Bet dabar taip pat pakalbėkime apie skolas. Akivaizdu, kad dabartinis modelis, kai turite skolomis grįstą ekonomiką, nėra tvarus, ir jis tikrai neišliks Aukso Amžiuje. Tad kadangi tiek šalių, tiek individų, tiek korporacijų skolos auga, ateis toks momentas, kai visiems taps akivaizdu, kad vienintelis būdas išeiti iš skolos yra tiesiog panaikinti skolą, tiesiog atsukti laikrodį į nulinę padalą ir tarti: „Mes panaikiname visas skolas“. Netgi galite matyti Biblijoje, kaip tai vyko senoviniais laikais, kuomet ekonomika buvo daug mažesnė. Ir paprasčiausiai taip yra dėl to, kad kai leidžiate pinigams būti kuriamiems skolos pavidalu, skolos palūkanų mokėjimas sukurs įvairias problemas, tame tarpe ir infliacinę įtampą. Ir ateis toks momentas, kai tai tiesiog nebebus tvaru.

Kas liečia turto perskirstymą, taip, tai iš dalies gali įvykti, kaip paaiškinau apie korporacijas, kuomet sąmoningesni vartotojai nustos savo pinigais remti šias korporacijas, kurios priklauso elito grietinėlei ir visus pinigus suberia į šio elito kišenes. Gali egzistuoti, kaip jūs jau tai matote, įvairūs ekonomikos lygmenys. Šiuo metu, pavyzdžiui, turite taip vadinamą pogrindinę ekonomiką, kurios varomoji jėga yra už narkotikus ir už kitas nusikaltimo formas gaunami pinigai. Aš, žinoma, to nepalaikau, tiesiog išsakau faktą, kad šiuo metu turite vieną ekonomikos lygmenį, o tuomet taip pat turite oficialesnį, legalų ekonomikos lygmenį.

Tačiau jau pradeda atsirasti naujas ekonomikos lygmuo, kuriame žmonės yra sąmoningesni, ir jie neleidžia savo pinigų šioms didelėms korporacijoms. Na ir dabar, žinoma, iš tiesų yra įmanoma pasiekti tokį tašką, kuomet visuomenės suvoktų, kad problema yra ne tik skolos, nes jos sukuria barjerus, problemas, įskaitant ir nelygybę, bet taip pat didelė problema yra ir turto sukoncentravimas į kelių žmonių rankas.

Tad šitai būtų galima įvairiais būdais spręsti. Tai spręsti, žinoma, būtų galima tuo būdu, kaip matote tai darant kai kurias šalis, pavyzdžiui, Europoje, kuriose papildomais mokesčiais yra apdedami tie, kurie labai daug uždirba arba gauna didelį pelną. Tačiau tai taip pat galėtų įvykti už įstatymo ribų paskelbiant tam tikras spekuliavimo formas, kurias, jeigu norite neutralaus žodžio, galėtume pavadinti finansiniais instrumentais, bet iš tiesų tai tėra gryniausias spekuliavimas. Taip pat ateis toks momentas, kai šalys suvoks, jog toliau palaikyti dabartinę ekonomiką, kuri iš tiesų yra ne kas kita kaip mano taip pavadinta suvokimu grįsta lošimų ekonomika, nėra tvaru. O tai reiškia, kad šie finansiniai instrumentai, kuriais elitui yra taip lengva manipuliuoti, taip pat bus paskelbti nelegaliais. O kai šitai padarysite, tuomet turtingiesiems taps žymiai sunkiau naudotis savo pinigais dar didesniam pinigų kiekiui sugeneruoti.

Taip pat, žinoma, kaip jau kalbėjau apie tai anksčiau, ateis toks momentas, kai visuomenės suvoks, kad uždirbinėti pinigus iš pinigų paprasčiausiai negali būti leidžiama demokratiškoje – iš tiesų demokratiškoje šalyje, nes tai suteikia nesąžiningą pranašumą tiems, kurie jau yra sukaupę pinigų, šiuos pinigus dažnai būdami susigrobę prievartos arba apgavystės keliu. Ir todėl negalite turėti iš tiesų laisvos demokratiškos visuomenės, kol žmonėms yra leidžiama manipuliuoti rinka, siekiant padidinti savo pelną. Jūs, dvasingi žmonės, galite išsakyti su tuo susijusius prašymus. Mes jau jums perdavėme šiam tikslui skirtas invokacijas. Dar daugiau jų bus perduota ateityje. Tačiau net ir šios konferencijos pagrindu sukurtos invokacijos bus naudingos šiam tikslui.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels