Verslo modeliai aukso amžiuje

Klausimas: Kokie verslo modeliai būtų tinkami Aukso Amžiui? Girdėjau, kad kooperatyvai yra pripažįstami sėkmingais verslo modeliais Europoje. Ar galėtų šis kooperatyvų modelis būti alternatyva ligšioliniams verslo modeliams?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Korėjoje.

Na, aukso amžiuje atsiras daug įvairių verslo modelių ir kai kurie iš jų jau egzistuoja. Yra žmonių, kurie susiderino su mano sąmone ir mano idėjomis ir sugebėjo juos sukurti. Kooperatyvai iš tiesų yra viena iš galimų jų rūšių. Tačiau tai nėra vienintelė rūšis. Turi atsirasti daug įvairių formų, priklausomai nuo verslo dydžio, verslo pobūdžio. Akivaizdu, kad aukso amžiuje turės įvykti tam tikra verslo demokratizacija. Kaip kalbėjome šios konferencijos diktavimuose, šiandien didelės pasaulio korporacijos panėšėja į diktatūras, nes jų valdymas yra labai centralizuotas. Ir, žinoma, visas pelnas yra nukreipiamas į labai nedidelės žmonių grupelės kišenes, kurie skina daugybės korporacijoje dirbančių žmonių darbo vaisius.

Tad svarbiausia aukso amžiuje bus padėti žmonėms pajausti, kad jie yra verslo dalis, kad jie už jį neša tam tikrą asmeninę atsakomybę. Tai yra esminė demokratijos idėja. Diktatūroje matote, kad žmonės nesijaučia labai atsakingi už tai, ką daro jų valdžia, nes jie menkai tegali ją veikti. Tad yra akivaizdu, jog egzistuoja ryšys tarp įtakos, kurią žmonės jaučia galintys kažkam daryti, ir atsakomybės kiekio, kurią jie už tai jaučia. Būtent dėl to demokratija yra sąmoningesnė, pažangesnė valstybės valdymo forma, kadangi žmonės yra labiau įsitraukę ir jaučia didesnę atsakomybę. Žinoma, daugelyje senesnių demokratijų matote, kad žmonės yra kažkiek praradę tą įsitraukimo jausmą, tačiau jie vis dar tebeturi potencialą į tai įsitraukti, jeigu to norėtų.

Tad aukso amžiuje bus svarbu, kad žmonės jaustųsi verslo dalimi. O tai reiškia keletą dalykų. Visų pirma tai reiškia, kad verslo sukuriama nauda turėtų būti padalinama, tam tikru laipsniu, visiems versle dirbantiems žmonėms. Tai pradės vykti ne tik savanoriškai, galiausiai kai kuriose šalyse tai bus reglamentuota įstatymais ir verslams nebebus leidžiama funkcionuoti, nesidalinant pelno su visais savo darbuotojais. Taip pat turi atsirasti daug didesnis atvirumas vadovybės struktūroje, kuomet nebeturėtumėte tokio iš viršaus žemyn nuleidžiamo valdymo, kurį šiandien matote tokioje daugybėje verslų. Vietoj to, žmonių, kurie dirba versle, bus išklausoma, jie galės daryti poveikį ne tik savo darbinei situacijai, bet ir visiems su verslu susijusiems aspektams.

Šiandien daugelyje šių didelių korporacijų galite matyti, kad jos turi direktorių valdybą, tai yra žmonės, kurie atėjo iš už to verslo ribų ir jie priiminėja visus svarbius verslo sprendimus. Tačiau šie valdybos nariai turi labai menką supratimą, kaip iš tiesų funkcionuoja verslas. Ir jie neturi visiškai jokios patirties, ką iš tiesų reiškia dirbti šiame versle, ką reiškia gaminti produktus ir susidurti su visomis tomis gamybinėmis problemomis, su kuriomis susiduria darbuotojai.

Tad akivaizdu, jog atsiras modelis, kuris ims kvestionuoti, kam jums direktorių valdyboje reikalingi išoriniai žmonės, nieko nenutuokiantys apie verslą? Kodėl gi šių žmonių nepasamdžius iš pačios įmonės vidaus, ir kodėl gi žmonės, pradedant nuo paties žemiausio darbuotojų lygmens ir baigiant pačiu aukščiausiu vadovų lygmeniu, negalėtų priklausyti valdybai?

Tai pradės vykti natūraliai, nes mums pereinant į Aukso Amžių, pradės vykti šis laipsniškas pokytis, kuomet jūs pradėsite palikti tai, apie ką mes čia kalbėjome, paliksite tą tikėjimą, kad tiktai keletas žmonių turi gebėjimą priiminėti sprendimus ir jie žino geriausiai. Atsiras suvokimas, kad konkurencingiausi verslai yra tie, kurie remiasi savo darbuotojų ekspertize ir patirtimi, iš visų verslo lygmenų.

Šiandien, pavyzdžiui, matote daug verslų, kurie, kai susiduria su tam tikra problema kažkuriame verslo lygmenyje, išleidžia daug pinigų samdydami išorinį konsultantą, tačiau dažnai nesivargina apklausti savo darbuotojų, iš kurių galėtų gauti patarimus nemokamai, nes darbuotojai ne tik kad žino apie problemas, bet taip pat yra suinteresuoti jas išspręsti, jei ne dėl kažkokios kitos priežasties, tai bent jau dėl to, kad pagerintų savo pačių darbo sąlygas. Taip pat matysite, kad versle įvyks pokytis ta prasme, kad daugumos sėkmingų verslų tikslas nebebus uždirbti kuo didesnį pelną. Pelnas pasidarys nebe toks svarbus verslo pasaulyje. Svarbiausia daugeliui verslų ar bent jau sėkmingesniems verslams bus tai, kad jie iš tiesų gali kažkuo pasitarnauti visuomenei. Žinoma, verslas turi apsimokėti ekonomiškai. Tad jie turi gauti pinigus už savo produktus ir paslaugas. Tačiau jie tai labiau darys iš perspektyvos, kad: kuo mes galime prisidėti prie visumos? Kokį indėlį galime įnešti į žmoniją?

Jūs jau matote kai kuriuos verslus, kurie priėmė šią filosofiją. Jie nebūtinai visada tai darė labai subalansuotu būdu. Tačiau matote verslus, kurie priėmė strategiją, jog nori, kad jų veikla būtų draugiška aplinkai, jie nori, kad jų gaminami produktai būtų gaminami geroje aplinkoje, jie nori sukurti tvarų verslo modelį, naudodami atsinaujinančias medžiagas, ir matote daug kitų tokių iniciatyvų. Ir šie dalykai aukso amžiuje darysis vis svarbesni. Ir iš dalies tai taip pat paskatins augantis vartotojų sąmoningumas. Ir esmė čia nebebus vien tai, kiek kainuoja pats produktas. Taip pat bus atsižvelgiama ir į daugelį kitų dalykų.

Vartotojai vis dažniau ims uždavinėti klausimus, kurie nebus susiję su jų produkto vartojimu ir nauda, kurią jie gauna iš produkto, ar su produkto kaina. Jiems taip pat rūpės: kaip šis produktas buvo pagamintas? Kur jis buvo pagamintas? Ar darbuotojai turėjo geras sąlygas? Ar jiems buvo tinkamai mokama? Ar verslas dalinasi pelnu? O gal visas pelnas yra atiduodamas nedidelio elito praturtinimui?

Visi šie dalykai taps daug svarbesni ir aukso amžiuje palaipsniui įvyks savanoriškas pokytis daugelyje verslų, nes atsiras suvokimas, kad tai, kas šiandien yra tik nedidelė sąmoningesnių vartotojų niša, vis labiau plėsis ir užims vis didesnę rinkos dalį. Galite matyti, kaip, pavyzdžiui, kai kuriose šalyse ekologiškai gaminamas maistas palieka nišinio verslo sritį ir pradeda darytis labai dideliu verslu kai kuriose šalyse, ir žmonės yra pasirengę mokėti daugiau už produktus, kurie buvo gaminami atsakingu būdu. Ir tai augs eksponentiškai Aukso Amžiuje, ir žmonės vis labiau tai įsisąmonins.

Ir jūs taip pat, pavyzdžiui, matysite, kad verslams pradėjus dalintis pelnu su savo darbuotojais, žmonės iš tiesų pradės turėti daugiau pinigų. Ir jie neims tiesiog taškytis šiais pinigais, pirkdami viską, ko nori, jie įgis galimybę pirkti kokybę, jie galės pirkti tokius produktus, kurie buvo pagaminti sąmoningesniu būdu, kaip, pavyzdžiui, ekologiškas maistas. Ir tai dramatiškai pakeis verslo klimatą, ir galiausiai bus pasiektas toks taškas, kai verslai, kurių pagrindinis rūpestis yra pelnas, sudarys tik nedidelę verslų dalį. Ir galiausiai ateis toks metas, kai šie verslai bus pradėti laikyti visiškai atgyvenusiais, pasenusiais verslo modeliais, kurių dauguma žmonių net nebenorės remti.

Tad įvyks daug pokyčių dėl šios kylančios sąmonės. Ir, žinoma, bus atnešta daug naujų verslo idėjų. Vienas svarbus aspektas bus tai, kad vartotojams keliant savo sąmoningumą, jie pradės labiau įsisąmoninti šių didžiųjų korporacijų prigimtį, ir vis mažiau norės pirkti produktus iš šių korporacijų. Ir todėl pradės atsirasti daug mažesnių verslų. Visų pirma dėl to, kad šiems mažesniems verslams yra lengviau įdiegti humaniškesnę kultūrą, kurioje yra įsiklausoma į darbuotojus ir yra dalinamasi pelnu. Tačiau kai turite milžinišką korporaciją, turinčią šimtus tūkstančių darbuotojų, yra labai sunku išsaugoti tą žmogiškumo skalę, kurioje būtų kreipiamas kažkoks dėmesys į žmonių rūpesčius ir kurioje individualus darbuotojas būtų svarbus.

Tad žmonės vis labiau savo verslus perkels į šiuos mažesnius, atsakingesnius verslus, ir todėl šie verslai klestės. Kai tuo tarpu didžiosios korporacijos pamažu išmirs. Ir galiausiai jos tiesiog bankrutuos ir bus padalintos į mažesnius verslus.

19-ojo amžiaus pabaigoje Jungtinėse Valstijose matėte atsirandant šiuos kapitalistus, tokius kaip Rokfeleris ir kiti, kurie mėgino sukurti monopolius. Ir tai paruošė dirvą šių didelių korporacijų atsiradimui, kuomet verslai mėgino darytis vis didesni ir didesni, prarydami konkurentus arba sunaikindami konkurentus. Tačiau ši tendencija tam tikru laipsniu jau buvo apgręžta į kitą pusę, nors vis dar matote kai kurias korporacijas augant. Tačiau matote naujos tendencijos pradžią. Ir tai atves iki taško, kuriame šie didesni verslai pradės skilinėti ir atsiras daug didesnė įvairovė verslo srityje. Mes jau esame kalbėję, kad antrasis termodinamikos dėsnis aiškiai teigia, jog įvairovė yra išgyvenimo raktas. Tačiau tai taip pat yra klestėjimo raktas ir talentų padauginimo raktas. Tad didesnę įvairovę turinti ekonomika, turinti daug mažesnių verslų, pasieks daug didesnį klestėjimą, ji bus daug gyvybingesnė, daug kūrybiškesnė nei tai, ką matote šiandien.

Korporacijose matote aiškią tendenciją mėginti įtvirtinti savo dominavimą rinkoje. Ir kai jau pajaučia įgijusios šį dominavimą, jos nustoja ieškoti naujų sprendimų. Ir dabar jos, jeigu prieš tai buvo kūrybiškos, nustoja būti kūrybiškos ir tenori užgniaužti kūrybiškumą, neleisdamos kitiems verslams sugalvoti naujų idėjų, kurios galėtų kelti grėsmę jų dominavimui rinkoje.

Ir tai paprasčiausiai nebus tvaru aukso amžiuje, nes atsiras didesnis kūrybiškumas, ir todėl verslai, kurie mėgins varžyti kūrybiškumą, paprasčiausiai negalės išgyventi. Didele dalimi tai nutiks dėl augančio sąmoningumo vartotojų tarpe, kurių pagrindinis rūpestis nebebus įsigyti pigiausią produktą; jų rūpestis bus įsigyti tokius produktus, kurie patenkintų jų poreikius, bet taip pat būtų pagaminti atsakingu būdu. Ir todėl tokie produktai nelabai tinka būti gaminami šiose masinės gamybos ir surinkimo linijose, kurios šiandien buvo sukurtos, siekiant pagaminti vis pigesnius produktus. Bus žymiai svarbiau turėti nedidelio masto gamybą, kuri galėtų gaminti tam tikras individualias charakteristikas turinčius produktus, kurių žmonės norėtų ir būtų pasiruošę už juos mokėti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels