Dangus

Fizinė Žemės ateitis, išteklių pabaiga, kitų planetų kolonizavimas ir Aukso Amžius

Klausimas: Man smalsu dėl fizinės Žemės ateities. Pavyzdžiui, ar mums baigsis nafta? O kaip dėl alternatyvios energijos? Žmonės per ateinančius 50 metų planuoja vykti į Marsą. Kaip šie dalykai siejasi su Aukso Amžiaus atėjimu? Turiu omenyje – ar čia yra koks nors ryšys?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Olandijoje 2017 metais.

Mano mylimieji, tie, kurie išvyks į Marsą, praleis mano Aukso Amžių. Bet jeigu kalbėtume rimtai, kai kurie žmonės, susidūrę su problema, yra linkę nuo jos bėgti. Psichologai jau daugelį metų kalba apie „kovok arba bėk“ reakciją; tad kiekvieną kartą atsiradus naujai problemai, kuri iškyla visuomenės sąmonėje, kai kurie žmonės nori nuo jos bėgti, kai kurie nori su ja kovoti, o dar kiti nori pastatyti sieną. Tad matote, sąmonei kylant aukštyn, kai kurie žmonės tiesiog nebegali ignoruoti problemų, ir tai siejasi su atsakymu į ankstesnį klausimą apie konspiracijų teorijas. Yra daug žmonių planetoje, kurie miega, dvasiškai, mentališkai, emociškai. Jie susikūrė sau mažą patogų gyvenimėlį, kuriame niekas jų netrikdo. Mes jums netgi perdavėme mokymą, kad būtent dėl to Žemei iškilo grėsmė būti sunaikintai – kad žmonės sukūrė visuomenę, kuri buvo tokia vienoda, jog joje nebuvo jokių skirtingų nuomonių, ir nors jie manė pasiekę didelį saugumą ir harmoniją, nebuvo jokio augimo. Ir būtent dėl to mes nusprendėme čionai leisti įsikūnyti puolusioms būtybėms, kad jos apverstų obuolių vežimą ir išpurtytų žmones iš tos būsenos, kurioje jie buvo, dvasiškai kalbant, giliai įmigę.

Tad vis dar tebėra daug žmonių, kurie yra toje būsenoje, ir galime sakyti, kad konspiracijos teorijos ir melagienos padarė naudingą poveikį tuo, kad kartais tai yra vienintelis būdas, kuriuo šiuos žmones yra įmanoma pažadinti iš jų komos, ir staiga jie susiduria su kažkuo, kas yra taip siaubinga, kad tai iššaukia jų reakciją. Ir atsiranda galimybė, kad jiems taip stipriai į tai sureagavus, jie galės palaipsniui būti pažadinti. Tai pat egzistuoja galimybė, kad jiems, kaip kalbėjo Motina Marija, išsivystys priklausomybė šiai reakcijai, ir todėl jie atsidurs aklavietėje, tačiau taip yra visada, kai vyksta augimas į naują lygmenį.

Tad dabar yra taip – ir aš jau anksčiau apie tai kalbėjau, pavyzdžiui, savo knygoje apie skurdą ( Padėkite Sen Žermenui sustabdyti skurdą) – kad puolusios būtybės visada mėgina manipuliuoti situacija, ir jos tai daro jau tūkstančius metų per savo sukurtą stygiaus filosofiją. Ir taip yra dėl to, kad atėjo toks momentas, kai jos padėjo pažeminti kolektyvinę sąmonę, sutankindamos materiją tiek, kad atsirado stygius fiziniame lygmenyje. Ištekliai pasidarė riboti ir todėl puolusioms būtybėms buvo visai lengva paskleisti šią stygiaus filosofiją. Ir galite tai matyti iki pat šiuolaikinio amžiaus, kuomet matote šią filosofiją, kuri, pavyzdžiui, buvo pristatoma kaip augimo limito koncepcija, skleista ankstesniais dešimtmečiais.

Tad turite visą šią filosofiją, kad viskas yra ribota ir ateis toks momentas, kai mums baigsis ištekliai, ar tai būtų nafta ar dar kažkas, tačiau aš jau anksčiau apie tai kalbėjau, kad, nors jums gali baigtis vienas konkretus išteklius, bendrai ištekliai jums nesibaigs. Energija jums nesibaigs, tad tai tėra dirbtinis konstruktas. Ir tai, tam tikru atžvilgiu, yra paskutiniai desperatiški puolusių būtybių mėginimai išsaugoti stygiaus sąmonę. Ir dabar jos naudojasi aplinkosaugos tema, ar tai būtų globalinis atšilimas, ar tai būtų išteklių pabaiga, ar tai būtų populiacijos perviršis ir visi tie dalykai, ir jos tuomet sako, jog tai rodo, kad Žemė iš esmės yra ribota ir todėl egzistuoja absoliutus limitas, kurio negalima peržengti. Tačiau, kaip sakau savo knygoje apie skurdą, tai yra absoliutus išsigalvojimas, nes nors nafta šiuo metu yra svarbus resursas, aš turiu kitas energijos formas, kurias esu pasiruošęs perduoti, kai sąmonė bus pakelta į pakankamą lygmenį, kurios pavers naftą visiškai atgyvenusiu dalyku.

Ir ateis laikas, kai žmonės žvelgs į dabartinius laikus ir į visą tą nafta paremtą technologiją ir laikys ją tokiu pat primityviu dalyku, kaip jūs dabar primityviu dalyku laikote jaučio traukiamą vežimą. Ir žmonėms toje ateityje bus akivaizdu (ir ši ateitis nebūtinai yra jau taip toli), kad tai buvo labai, labai ribota technologija, ir jie stebėsis, kaip žmonės galėjo būti taip stipriai prisirišę prie nafta grįstos technologijos, galvodami, kad tai yra vienintelė energijos forma ar vienintelis būdas priversti mechanizmus veikti. Jie bus pritrenkti, kad ši sąmonė galėjo taip ilgai laikyti žmones savo gniaužtuose, nepaistant viso kito technologinio progreso, kurį matėte vykstant per pastaruosius šimtą metų.

Tad yra absoliučiai nereikalinga iš viso netgi spekuliuoti apie vykimą į kitas planetas fiziškai, apie kitų planetų kolonizavimą. Absoliučiai nereikalinga! Ši planeta yra sukurta išmaitinti 10 milijardų gyvybės srautų, kurie visi gali augti link Kristiškumo ir turėti pakankamai fizinių resursų, kai pakilsime į aukštesnį kolektyvinės sąmonės lygmenį. Tad fizinė Žemės ateitis yra tokia, kad ateis toks momentas po kelių dešimtmečių, reikia tikėtis, vos už kelių dešimtmečių, kuomet perduosime technologiją, kuri bus, kaip aš ją pavadinau, ne jėga grįsta technologija. Ir kai kolektyvinėje sąmonėje pradės vykti poslinkis į šios rūšies technologijos priėmimą, stygiaus sąmonė tiesiog nunyks, nes žmonės pradės priimti galimybę, kad egzistuoja neriboti energijos ištekliai ir todėl iš tiesų nėra jokių limitų augimui.

Ir šiuo metu – pagrindinė kliūtis, kaip jau anksčiau sakiau – pagrindinė kliūtis Aukso Amžiui arba Aukso Amžiaus įkūnijimui yra ta, kad žmonės nesugeba to priimti. Jie negali priimti šios galimybės, tačiau realybė yra tokia, kad jūs jau matote technologiją, kuri nėra paremta jėga. Didelis dėmesys yra skiriamas žaliajai technologijai, ar tai būtų saulės panelės ar vėjo galia, tačiau, žinoma, egzistuoja daug pažangesnė technologija. Tačiau tai, kas iki šiol buvo perduota, yra technologija, kurią žmonės sugebėjo priimti, jie galėjo priimti, kad tai gali veikti. Matote, kad puolusios būtybės skiria labai daug jėgų propagandai skleisti, kuri trukdo žmonėms priimti laisvos energijos koncepciją. Tai yra ne jėga grįstos technologijos esmė.

Jėga grįsta technologija sako, kad turite technologinį įrenginį ir turite kažką į jį įdėti, kad kažką iš jo gautumėte. Tai yra jėga grįsta technologija, tai yra jėga grįstos technologijos esmė, tačiau ką įdedate į saulės panelę? Na, saulės šviesą, taip, bet ar jūs ją gaminate čia Žemėje? Ne. Ką jūs įdedate į vėjo jėgainę? Ar jūs sukuriate vėją? Ne! Tad matote, jau egzistuoja technologija, kuri jums duoda energiją, ir jums, žmonėms, nieko į ją nereikia įdėti. Tai kodėl yra taip sunku atlikti šį pokytį ir suvokti, kad egzistuoja ir kitos tokios technologijos? Ir kai sąmonė bus pakankamai pakelta, šios technologijos bus perduotos, ir ateis toks momentas, kai žinosite, jog energijos galite turėti tiek, kiek tik jums reikės.

Kodėl puolusieji kuria šią stygiaus sąmonę? Na, iš dalies dėl to, kad gali jus per ją kontroliuoti, bet taip pat ir dėl to, kad gali iš jos pelnytis. Koks, mano mylimieji, visada yra skelbiamas vienas sakinys apie kapitalizmą? Pasiūla ir paklausa. Na, vienintelis būdas, kuriuo kapitalistas gali įsivaizduoti labai didelių pinigų sugeneravimą, yra įgyti monopolį tam tikrų prekių pasiūlai, kad jis galėtų už jas prašyti praktiškai bet kokios kainos. Kitas būdas, kuriuo jie įsivaizduoja, kaip galėtų uždirbti didelius pinigus, yra apriboti pasiūlą, kad egzistuotų tam tikrų resursų stygius ir todėl žmonės patys būtų pasirengę daugiau už tai mokėti ar netgi apskritai už tai mokėti.

Ir situacija, kurią jūs šiandien turite, kuomet žmonės yra užprogramuoti galvoti, jog turite mokėti už energiją, yra absoliučiai dirbtina situacija, sukurta puolusių būtybių. Ateis ateitis – ne tokia tolima ateitis – Aukso Amžiuje, kuomet žmonėms net į galvą nešaus mokėti už energiją pinigus, nes atsiras suvokimas, kad energija turėtų būti nemokama, kad žmonės būtų laisvi daryti su ja, ką tiktai nori. Ateis toks momentas Aukso Amžiuje, mano mylimieji, kai galėsite gyventi Žemėje neprivalėdami mokėti didelėms korporacijoms ar valstybei pinigus vien už tai, kad egzistuojate.

Kaip dirbtina yra tai, jog tam, kad tiesiog galėtumėte egzistuoti, turite mokėti pinigus valstybei, šioms įvairioms didelėms energetinėms korporacijoms ir kitoms kompanijoms? Ateis toks momentas, kai jūsų bazinis fizinis išgyvenimas bus jums suteikiamas nemokamai, ir tai reikš, kad žmonės negalės jūsų išnaudoti, versdami jus mokėti už išgyvenimui reikalingus dalykus. Ir aš čia šiek tiek pats sau užbėgau už akių, nes viena iš temų, apie kurią norėčiau pakalbėti šioje konferencijoje, yra išnaudojimas. Tad leidau jums akies krašteliu pažvelgti į fizinę Žemės ateitį. Ir, vėlgi, jums reikia nuspręsti, kur koncentruosite savo dėmesį; ir jeigu esate pakylėtųjų mokytojų mokinys, koncentruokite jį į Aukso Amžiaus įkūnijimą. Nesikoncentruokite į problemas.

Žinote seną posakį: „Būkite sprendimo, o ne problemos dalimi.“ Na, tam tikru laipsniu, buvimas sprendimo dalimi reiškia, kad nekoncentruojate savo dėmesio į problemas tiek, kad duodate joms energiją, tuo būdų didindami problemą. Jūs susitelkiate į sprendimą. Susitelkiate į sąmonės kėlimą, tiek savo pačių, tiek kolektyvinės sąmonės kėlimą. Štai kaip reikia žiūrėti į ateitį. Ir galiu jus užtikrinti, kad šios planetos ateitis yra daug šviesesnė nei dauguma žmonių gali priimti, tačiau norėčiau, kad jūs, kurie esate tiesioginiai mano mokiniai, priimtumėte ją ir pereitumėte į pozityvų ateities lūkestį. Ir iš tiesų, gali dar būti tam tikrų įvykių, kurie bus trikdantys, nes, kaip sakėme, negalite nustelbti didžiosios daugumos žmonių laisvos valios, ir jiems gali prireikti patirti tam tikras drastiškas sąlygas, kad pabustų. Tačiau jūs galite pasirinkti neleisti, kad tai jus išvestų iš kelio, iš susitelkimo į pozityvius dalykus ir Aukso Amžiaus materializavimo.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels