Dangus

Kas gali nutikti, jeigu pirminiai Žemės gyventojai bus palikti vieni planetoje?

Klausimas: Norėčiau paklausti apie pirminius Žemės gyventojus ir sąlygas, kurias jie turėjo prieš nupuldami į dualizmą. Jeigu ateis aukso amžius ir neliks puolusių būtybių, ir taip pat neliks avatarų, kas tuomet nutiks? Ar gali Žemė ir pirminiai gyventojai vėl nugrimzti į žemyn traukiantį sūkurį?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Estijoje 2017 metais.

Įsivaizduokime situaciją, kurioje puolusios būtybės yra pašalinamos iš Žemės, kas tuomet nutiks? Na, tai nebūtinai reiškia, kad jeigu puolusios būtybės bus pašalintos, visiems avatarams taip pat reikės išvykti. Kai jau esate atėję į įsikūnijimą tokioje planetoje kaip Žemė, turite teisę čia likti, jeigu pasirenkate tai daryti. Tad galite turėti scenarijų, kuomet tam tikras skaičius avatarų pasirinktų likti įsikūnijime tam, kad padėtų pirminiams gyventojams. Tačiau taip pat turite suprasti, jog tam, kad puolusios būtybės galėtų būti pašalintos iš Žemės, pirminiai gyventojai turi transcenduoti tą sąmonės būseną, kurią turėjo, kai puolusioms būtybėms buvo leista čia ateiti. Tad tai reiškia, kad kai puolusios būtybės bus pašalintos, pirminiai gyventojai bus aukštesnėje būsenoje ir todėl egzistuos mažesnė tikimybė jiems grįžti į žemyn traukiantį sūkurį. Tačiau, žinoma, vėlgi, laisva valia yra laisva valia ir jai turi būti leidžiama reikštis, tad iš tiesų galite turėti planetą, ir Žemė yra viena iš tokių planetų, kuomet gali ateiti tam tikras laikotarpis, kuomet jos gyventojai, ar vadintumėte juos pagrindine rase ar gyvybės srautų banga, pasieks tam tikrą lygmenį, kai tam tikras jų skaičius galės pakilti. Tačiau likusieji nebus pasiekę pakankamai aukšto sąmonės lygmens, kad sugebėtų išsaugoti aukštyn keliančią spiralę ir jie tuomet nugrims į žemyn traukiantį sūkurį.

Ir tuomet gali ateiti momentas, kai, dėl įvairių priežasčių, ar puolusios būtybės būtų čionai atėjusios ar ne, pirminiai gyventojai apgręš žemyn traukiantį sūkurį ir vėl pradės iš jo kilti, kuomet, vėlgi, kita banga galės pakilti, o tuomet likusieji gali vėl pradėti leistis žemyn. Tad daugelyje planetų, tarp jų ir Žemėje, gali vykti šie pakilimai ir nuosmukiai. Ir pakylėtieji mokytojai susiduria su tokia kaip ir dilema, kadangi yra daug pavyzdžių, kuomet egzistavo pozityvi spiralė ir aukšto lygio civilizacija planetoje, ir šios spiralės varomoji jėga buvo nedidelė grupelė žmonių, kurie dabar tapo pasirengę pakilti. Tačiau, kai jie visi pakyla, tie, kurie lieka, nesugeba išsaugoti aukštyn kylančios spiralės ir pradeda leistis žemyn. Tad kyla klausimas, ką mums su tuo daryti, ir egzistuoja įvairūs scenarijai, kartais čia ateina įsikūnyti avatarai, net jeigu nėra puolusių būtybių. Kitais kartais tiesiog leidžiame planetai kilti aukštyn ir leistis, nes kiekvieną kartą jai pakilus aukštyn, kai kurie gyvybės srautai užsitarnauja savo pakylėjimą ir tuomet jie gali dirbti su tais, kurie liko, iš pakylėtojo lygmens, siekdami neleisti susikurti žemyn traukiančiam sūkuriui. Tačiau net ir esant šiam bangavimui planeta gali tarnauti tikslui, dėl kurio buvo sukurta, – būti platforma gyvybės srautų pakylėjimui.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels