Ar pakylėtieji mokytojai rėmė Jungtines Tautas?

Klausimas: Ar pakylėtieji mokytojai rėmė Jungtinių Tautų organizaciją? Jei taip, ar jie vis dar ją teberemia?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Albuguerqe (JAV).

Na, viskas priklauso nuo to, ką turite omenyje su žodžiu „remti“. Mes daug nekalbėjome apie rėmimo klausimą, kadangi yra sunku išmatuoti, ką reiškia remti. Taip pat buvo pasakyta, kad aš remiu Ameriką, tačiau taip pat buvo pasakyta, kad tai nėra dovanų čekis.

Mes iš tiesų iš pradžių rėmėme Jungtinių Tautų sukūrimą, kadangi tai, šiaip ar taip, yra organizacija, suteikianti įvairioms pasaulio šalims forumą, kuriame jos gali kalbėtis apie įvairias problemas. Tai turi potencialą sukurti dialogą, sukurti supratimą. Tai turi potencialą padėti žmonėms atrasti mūsų taip vadinamą pamatinį žmogiškumą arba esminį žmogiškumą, tačiau tai nereiškia, kad suteikėme dovanų čekį Jungtinėms Tautoms.

Tai nereiškia, kad pritariame ar patvirtiname viską, ką darė ar daro Jungtinės Tautos. Mūsų požiūris į tai yra toks, kad laisvai valiai visada turi būti leidžiama reikštis, tad kai kažką sukuriame – arba padedame kažką sukurti, duodame idėją – nėra taip, kad būtume numatę kažkokį konkretų rezultatą. Mes į tai žiūrime, kaip sakėme apie Ameriką, kaip į procesą, kaip į eksperimentą, kaip į galimybę pamatyti, kaip žmonės į tai sureaguos ir ką jie su tuo darys.

Akivaizdu, kad Jungtinės Tautos nebuvo labai efektyvi organizacija. Ji iš esmės tapo senų diedų diskusijų klubu [auditorija juokiasi] ir daugeliu atžvilgiu nepadarė poveikio, kurį turėjo potencialą padaryti. Taip pat yra akivaizdu, kad puolusios būtybės mėgina pasinaudoti viskuo, kuo gali, manipuliuodamos ir panaudodamos tai savo tikslams, ir tai, tam tikru laipsniu, nutiko ir su Jungtinėmis Tautomis.

Tad mes šios organizacijos neberemiame tiek, kiek tai darėme iš pradžių, tačiau vis dar tikimės, kad ji galės nuveikti kažką gero. Žinoma, tie iš jūsų, kurie labiau tyrinėjote Jungtines Tautas, žinote, jog ji turi milžinišką biurokratiją, tačiau kai kurie iš jūsų taip pat galite žinoti – kaip kalbėjau apie Vašingtoną ir Volstritą, – kad egzistuoja viešai pristatomas fasadas, o už viso to egzistuoja vidinė aplinka, kuri labai, labai stipriai skiriasi nuo viešai pristatomo fasado.

Jeigu jaučiate tokį norą, iš tiesų galite išsakyti prašymus dėl Jungtinių Tautų, taip pat prašydami atnešti teismą tiems, kurie vykdo manipuliacijas užkulisiuose ir naudojasi šia organizacija tikslams, kurie nepadeda nešti Aukso Amžiaus, tačiau, atsižvelgiant į tą poveikį, kurį Jungtinės Tautos daro pasauliui, tai iš tiesų nėra didelis prioritetas. Aš labiau norėčiau, kad išsakytumėte prašymus dėl Amerikos, jeigu jaučiate ryšį su Amerika arba jeigu esate amerikietis.

Esmė su Jungtinėmis Tautomis yra tokia, kad tai yra viena iš tų organizacijų, kuri buvo statoma ant tam tikro pažado, tam tikros svajonės suvienyti žmones. Yra daug dvasingų žmonių, tarp jų ir daug avatarų, kurie, žinoma, apie tai svajoja. Būdami avatarais, dauguma jūsų nusprendėte ateiti į Žemę, nes svajojote pagerinti čia situaciją, suburti žmones, išvengti konfliktų. Deja, Jungtinės Tautos ir kitos panašios organizacijos dažnai dalina pažadus, kurių nesugeba išpildyti, ir tai žmones nuvilia. Ir tuomet jie praranda viltį ir jaučia, kad nieko čia neįmanoma padaryti.

Mes, žinoma, tikimės, kad tokie žmonės atras pakylėtųjų mokytojų mokymus ir suvoks, kad iš tiesų yra įmanoma kai ką padaryti, tačiau tai padaryti yra įmanoma ne per šias išorines organizacijas. Tik darydami dvasinį darbą dedate pamatus fiziniams pokyčiams.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels