Žmonės iš tiesų daro įtaką valdžiai ir valdžios elitui

Klausimas: Klausimas būtų apie valdžios elitą, kuris valdo mūsų vyriausybę. Jie nori, kad patikėtume, jog žmonės neturi visiškai jokios įtakos vyriausybei, bet Motina Marija sakė neleisti valdžios elitui vadovauti mūsų vyriausybei – kodėl pakylėtieji mokytojai mano, kad žmonės turi bent kažkokią galią, ypač kas liečia valdžios elitą?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Albuguerqe (JAV).

Jeigu žmonės neturėtų jokios galios veikti valdžios, elito jūs vis dar tebegyventumėte tokios visuomenėse, kokias matėte feodalinėje viduramžių Europoje. Neturėtumėte demokratijos (nors tai ir nėra pilnai funkcionuojanti demokratija), ir tiesiog neturėtumėte tokios šalies, kokią turite.

Kodėl/kaip žmonės veikia vyriausybę? Jūs ją veikiate keldami kolektyvinę sąmonę. Toks tiesiog yra natūralus dėsnis, ar bent jau tai, ką galėtume vadinti dvasiniu karminiu dėsniu, kad kai žmonių sąmonė yra pakeliama virš tam tikro lygmens, valdžios elitas, kuris juos valdė žemesnėje sąmonės būsenoje, nebegali likti, kažkas privalo pasikeisti.

Labai gerai žinome, kad kai vis daugiau ir daugiau žmonių pakels savo individualią sąmonę, kai bus pakeltas bendras suvokimas, ką žmonės žino ir supranta, pasieksime tašką, kuriame dabartinis valdžios elitas nebegalės išsaugoti valdžios savo rankose.

Na ir dabar, kartais valdžios elitas sugeba transformuotis ir, kaip sakė Motina Marija, „kai buvo sukurtos Jungtinės Valstijos, nereikėjo ilgai laukti, kol įsikūnijime esančios puolusios būtybės ir neįsikūnijime esančios puolusios būtybės pradėjo įgyti įtaką Amerikos valdžiai.“ Ir vis dėlto – Amerikos valdžia yra žingsnis aukščiau virš feodalinių Europos visuomenių. Šiandieninė Amerikos šalis yra žingsnis aukščiau, ir yra akivaizdžiai geriau gyventi Jungtinėse Valstijose nei Sovietų Sąjungoje, Kinijoje ar kokioje kitoje diktatoriškoje valstybėje. Akivaizdu, kad progresas buvo padarytas, jeigu pažvelgsite į praėjusius du tūkstančius metų, progresas buvo padarytas – negalite to neigti. Kaip tai buvo pasiekta? Na, didele dalimi tai buvo pasiekta žmonėms pakėlus kolektyvinę sąmonę. Ir tuomet, kiekvieną kartą kai tai įvyksta, valdžios elitas turi užleisti savo pozicijas.

Na ir dabar, žinoma, egzistuoja potencialas, kad žmonės gali įsisąmoninti šį procesą, jie gali pradėti suvokti valdžios elito egzistavimą. Ir todėl, užuot nesąmoningai kėlę savo sąmonę (galėtume sakyti, kad jie kelia savo sąmonę sąmoningai nesuvokdami, ką daro), jie gali įsisąmoninti šį procesą ir gali sąmoningai konfrontuoti valdžios elitą ir pareikalauti valdžios, kuri nebūtų valdoma valdžios elito. Kai tai įvyks, galėsite pamatyti daug greitesnį, daug dramatiškesnį pokytį, vietoj to labai laipsniško pokyčio, kurį matote vykstant, kai žmonės nesuvokia šio proceso. Tai, žinoma, yra mano vizija, kas potencialiai gali įvykti Amerikoje, ir būtent dėl to tai pakomentavau ir, žinoma, noriu, kad jūs išsakytumėte su tuo susijusius prašymus.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels