Iranas, kitos islamo šalys Vidurio Rytuose ir Aukso Amžius

Klausimas: Norėčiau sužinoti mokytojų nuomonę apie Iraną ir dvasinį judėjimą jame. Taip pat norėčiau sužinoti mokytojų požiūrį į islamo revoliuciją Irane, kuri įvyko prieš 40 metų, ir apie jos lyderį Ayatollah Khomeini. Norėčiau išgirsti kokią nors žinią iš Mokytojo Zaratustros, senovės Irano pranašo, jeigu tai būtų įmanoma. Dėkoju.

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Kazachstane 2018 metais.

Islamo revoliucija Irane ir kitose šalyse buvo akivaizdus žingsnis atgal, ta prasme, kad tai nebuvo aukščiausias nė vienos iš šių šalių potencialas. Šariato Įstatymas yra mėginimas eiti atgal, užuot ėjus į priekį, tad daugelio šių revoliucijų arabų šalyse lyderiai buvo puolusios būtybės ir Khomeini yra tik vienas iš jų. Žvelgiant iš mūsų aukštesnės perspektyvos, mes nebūtinai tai laikome katastrofa, ta prasme, kad visada sakėme, jog jeigu žmonės nori mokytis per skaudžių smūgių mokyklą, jie privalo nueiti su viskuo į kraštutinumus, o kai smūgiai pasidarys pakankamai skaudūs, kad pažadintų juos realybei, jog jiems reikia keistis, tai gali tapti žingsneliu aukštyn tame procese.

Žinoma, Vidurio Rytų šalys nepadarys reikšmingo šuolio pirmyn, kol iš esmės neįves tokios valstybės valdymo formos, kurią matote daugelyje kitų pasaulio šalių, kuriose egzistuoja sekuliarių ir religinių veiklų atskyrimas. Galima pasakyti daug daugiau apie šią koncepciją, kodėl buvo būtina atskirti valdžią nuo religinės valdžios. Dabar tiesiog pasakysiu, kad tai tiesiog buvo įrodyta per patirtį, jog vienintelis būdas turėti atviresnę ir demokratiškesnę valstybės valdymo formą yra atskirti šiuos du dalykus.

Religinė valdžia šiuo metu yra pernelyg linkusi į piktnaudžiavimą savo valdžia. Pernelyg dažnai taip yra dėl to, kad puolusios būtybės užima šių religinių autoritetų vietą, kuomet gali pristatyti save kaip turinčias Dievo autoritetą ir todėl nekvestionuojamas. Iš esmės negalėsite pereiti į Aukso Amžiaus mentalitetą ir negalėsite turėti Aukso Amžiaus valdžios, jeigu žmonės nedalyvaus valstybės valdyme, o jie negali to daryti, jeigu negali kvestionuoti savo valdžios. Jeigu valdžia prisiima kažkokį nekvestionuojamą autoritetą, negalite pereiti prie Aukso Amžiaus valstybės valdymo formos.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels