Geranoriškos ir nelabai geranoriškos NVO

Klausimas: Dirbu tarptautinėje NVO (Nevyriausybinėje Organizacijoje). Ir pastaruoju metu jaučiu nusivylimą, nes girdėjau daug pasakojimų apie tai, kaip NVO iš tiesų priklauso karus ir katastrofas kuriančių žmonių grupėms. Taip pat skaičiau ir girdėjau apie galimus NVO dalyvavimus pinigų plovimo schemose. Norėčiau sužinoti, ką pakylėtieji mokytojai mano apie pagalbą, kurią NVO organizacijos teikia žmonėms, kuriems reikalinga ši pagalba.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų Rusijai skirtame vebinare „Įveikite pranašumo sąmonę ir jausmą, kad esate nevientisi, sutraumuoti ir susikoncentravę į išorę“.

Akivaizdu, kad dualistinė sąmonė gali iškreipti bet kokią žmogišką veiklą. Turite seną dėsnį, vadinamą Merfio dėsniu: „Jei gali atsitikti kas nors negero, būtinai atsitiks.“ Galėtume tai perfrazuoti ir sakyti, kad jeigu žmonės gali kažkuo piktnaudžiauti, tai tuo ir bus piktnaudžiaujama.

Tad, žinoma, pažvelgus į NVO fenomeną, yra tikra tiesa, kad jose egzistuoja tam tikras piktnaudžiavimas, tam tikros organizacijos yra sukurtos manipuliuoti žmonėmis. Jos gali turėti regimai geranorišką tikslą, tačiau po paviršinėmis regimybėmis iš tiesų dirba dėl ne tokių geranoriškų tikslų. Tai gali būti tarptautinės korporacijos, tai gali būti vyriausybės, tai gali būti tas, tai gali būti anas. Taip pat yra NVO organizacijų, kurios yra naudojamos pinigams plauti; tai yra tiesa.

Tačiau jeigu paimtume bendrai, NVO daro pozityvų poveikį planetai. Kitaip tariant, yra daugiau NVO, kurios yra geradariškos organizacijos, funkcionuojančios dėl teigiamo tikslo, nei NVO, kurios nėra geradariškos. Jūs turite, viena vertus, būti išmintingi kaip žalčiai ir suvokti, kad žmonės gali piktnaudžiauti viskuo, tačiau taip pat turite būti taikūs kaip balandžiai, kad nepasiduotumėte cinizmui ar depresijai, sakydami, jog tai, kad NVO galima piktnaudžiauti, rodo, kad jos yra niekam tikusios ar kad aš neturėsiu su jomis jokių reikalų.

Jūs, žinoma, turėtumėte naudotis savo intuicija, savo Kristaus įžvalgumu, kad galėtumėte pajausti, kaip yra su ta konkrečia NVO, kurioje jūs asmeniškai dalyvaujate, ar kurią remiate finansiškai, galite su tuo susiderinti. Turėtumėte išstudijuoti tą organizaciją, ištirti, kaip ji veikia, surinkti kaip įmanoma daugiau informacijos, tačiau taip pat turėtumėte naudotis savo intuicija ir susiderinti bei pajausti, ar jums yra teisinga remti šią organizaciją ar joje dalyvauti.

Pasakysiu, kad yra daug, daug žmonių pasaulyje, kurie yra konstruktyvūs, kūrybiški žmonės, nenorintys dirbti korporacijai, kurios vienintelis tikslas yra daryti pelną, ir todėl jie pasirinko dirbti NVO arba remti NVO, nes jaučia, kad tokiu būdu gali įnešti pozityvų indėlį į visuomenę ir žmoniją.

Jokiu būdu nenoriu nuvilti šių žmonių. Tačiau, žinoma, yra neišvengiama, kad kai kurie iš jų bus įtraukti palaikyti negeranoriškus tikslus. Ir tai, vėlgi, galima išspręsti tiktai per intuiciją, tiktai naudojantis savo Kristaus įžvalgumu, užduodant kritinius klausimus ir neturint šio idealistinio mąstymo, kad su šia organizacija niekas negali būti blogai, nes ji teigia dirbanti dėl tokio gero tikslo.

Tad turite būti sąmoningi, tačiau turėtumėte vengti būti ciniški ar negatyvūs. Ir turite suvokti, kad negalite kai kurių žmonių vykdomiems piktnaudžiavimams sukliudyti jums mėginti daryti kažką gero. Nes tuomet pasaulis niekada nepakils virš to žemo lygmens, į kurį jį įstūmė puolusios būtybės. Būtent tokia buvo Jėzaus žinios atsukti kitą skruostą esmė. Jeigu žmonės nebūtų ryžęsi sukti kito skruosto tam, ką darė puolusios būtybės, puolusios būtybės jau seniai būtų sunaikinusios šią planetą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels