Dangus

Švietimo sistema turi būti pastoviai koreguojama ir adaptuojama kylant sąmonei

Klausimas: Motina Marija, ar šiuo metu švietime yra įsikūnijusių pakylėtųjų mokytojų pasiuntinių kaip ja buvo Marija Montesori? Kuriose šalyse galime pamatyti naujo švietimo pavyzdžių?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Estijoje.

Na tai, vėlgi, priklauso nuo to, kaip apibrėžiate pasiuntinius. Jeigu apibrėžiate juos griežtąja prasme, kaip diktavimus priimančius žmones, tuomet tai yra labai siauras pasiuntinių apibrėžimas. Platesnis apibrėžimas būtų, kad kiekvienas, kuris sugeba susiderinti su pakylėtaisiais mokytojais ir gauti idėją, tam tikra prasme yra pasiuntinys. Jeigu naudositės šiuo apibrėžimu, tuomet pasiuntinių iš tiesų yra švietimo srityje, kaip pasiuntinių yra kiekvienoje srityje.

Juos galite rasti įvairiausiose šalyse; Jungtinės Valstijos iš tiesų yra viena iš tų šalių, kuriose kai kurie žmonės atnešė naujas idėjas, Kanada taip pat, tačiau, žinoma, yra ir kitų šalių, kuriose yra atnešami švietimo metodai, specifiškai tinkantys tam tikrai kultūrai ar šaliai.

Turite čia, vėlgi, suprasti, kad mes nesiekiame atnešti vienos absoliučios švietimo sistemos, kurią visos šalys Žemėje turėtų vienodai taikyti. Mes suprantame, kad egzistuoja skirtingos žmonių grupės, jie turi skirtingą kultūrą, ir todėl jiems reikalingos skirtingos švietimo sistemos. Tad mes turime pasiuntinius skirtingoms kultūroms ir šalims. Todėl esmė čia nėra sakyti, kad šis konkretus švietimo metodas yra pats aukščiausias ir visi turėtų jį taikyti. Esmė čia yra susiderinti su tuo, ką jaučiate tinkant jūsų šaliai, jūsų kultūrai, jūsų žmonių grupei, ko jiems reikia ir ką jie galėtų pritaikyti, kas tuomet padėtų jiems žengti kitą žingsnį.

Daugeliui švietimo metodų nėra skirta būti kažkokiu galutiniu absoliučiu metodu, kuris nepakeistas bus taikomas tūkstantį metų. Daugelis metodų, kurie yra perduodami, ir tai galioja tiek švietimui, tiek bet kuriai kitai sričiai, yra tarpinės pakopos, kurių paskirtis yra paimti žmoniją iš vieno lygmens, kuriame ji dabar yra, ir pakelti ją į aukštesnį lygmenį. Ir tuomet žmonės taps pasiruošę aukštesniam metodui, ir taip toliau. Net ne į Aukso Amžių, bet per visą Aukso Amžių. Kaip sakė Sen Žermenas, Aukso Amžius nėra kažkas tokio, kas įvyks akimirksniu ir tai nereiškia, kad atėjus Aukso Amžiui progresas sustos. Šis procesas tęsis per visus ateinančius 2000 metų, tad švietimas, kaip ir visos kitos sritys, toliau evoliucionuos ir turės būti atnešami nauji metodai, o senieji metodai turės būti pastoviai koreguojami ir adaptuojami, kylant sąmonei.

Suprantate, kad tikrasis tikslas yra pakelti kolektyvinę sąmonę, o kai sąmonė yra pakeliama į tam tikrą lygmenį, turi būti pradedami taikyti nauji metodai arba senieji metodai turi būti pakoreguojami pagal šį aukštesnį sąmonės lygį.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels