Dvasinė pagalba demensija arba alzhaimeriu sergantiems žmonėms

Klausimas: Dirbu ligoninėje ir kartais man yra labai sunku, kai turiu rūpintis žmonėmis, kurie serga senatvine demensija arba alzhaimeriu. Šie žmonės man atrodo praradę savo sąmonę, tad ar galėtumėte ką nors patarti, ką turėčiau daryti, rūpindamasi jais kaip dvasinėmis būtybėmis.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Seule, Korėjoje 2016 metais:

Egzistuoja skirtingi scenarijai, kaip ši liga gali reikštis. Yra žmonių, kuriems ši liga išsivysto dėl to, kad jie dėl įvairių priežasčių nori pasitraukti iš savo išorinio gyvenimo, tačiau vis dar turi norą dirbti su savimi ir su savo psichika. Todėl jie gali patirti tam tikrą augimą, nors ir neturėdami jokio išorinio sąmoningumo. Tokių žmonių yra ganėtinai nedaug. Dauguma žmonių, kuriems išsivysto ši liga, ji išsivysto dėl to, kad šie žmonės priklauso kategorijai, apie kurią kalbėjome, tai yra, jie ankstesniuose gyvenimuose patyrė tokias žiaurias ir destruktyvias pasekmes, kad bijo priiminėti sprendimus. Jie pasiekia tašką savo gyvenime, kuomet nebenori sąmoningai galynėtis su gyvenimu ir jo metamais iššūkiais. Jie tiesiog nesąmoningai pasitraukia iš sąmoningo būdravimo būsenos, tačiau jų natūralus laikas palikti įsikūnijimą dar neatėjo, ir todėl jie įstringa toje niekieno žemėje.

Deja, su šiai kategorijai priklausančiais žmonėmis dažnai nutinka taip, kad jie palieka savo kūno šventyklos, savo keturių žemesniųjų kūnų, savo čakrų duris atviras ir nepasaugotas nuo bet kokios įtakos. Tai reiškia, kad, daugeliu atvejų, išsikūnijusios sielos, padarai ir demonai iš astralinės plotmės gali įeiti ir pradėti šių žmonių proto, kūno ir čakrų užvaldymą, pradėdami naudotis šiais žmonėmis. Štai kodėl, jeigu artimai dirbate su tokiais žmonėmis, dažnai galite jausti juos supančią labai žemą energiją.

Geriausia, ką galite padaryti, yra pirmiausia kviesti apsaugą sau ir prašyti užsklendimo nuo bet kokios įtakos. Galite išsakyti apsaugos prašymus Arkangelui Mykolui, galite išsakyti prašymus Astrėjai, kad jus išlaisvintų, ir galite išsakyti prašymus Sen Žermenui, kad transformuotų energiją violetine liepsna. Taip pat turite nuspręsti nieko iš šių žmonių nepriimti. Turite nuspręsti, jog kad ir ką jie bedarytų ar besakytų, nepriimsite to asmeniškai, nereaguosite į juos, nes žinote, kad jie nėra pilnai sąmoningi. Kokia būtų prasmė reaguoti į tai, ką jie daro ar sako, tarsi jie būtų sąmoningos, specialiai tai darančios būtybės.

Ir čia, žinoma, dažnai egzistuoja tyčinė intencija, tačiau ji ateina iš demonų arba padarų, o jie nėra sąmoningi ta prasme, kad jie neturi savimonės. Jie tiesiog robotiškai kartoja savo šablonus. Vėlgi, nėra jokios prasmės priimti to asmeniškai. Jeigu nepriimsite to asmeniškai, galėsite išvengti reakcijos į tai ir todėl nepriimsite tos energijos. Jūs visiškai nepadėtumėte šiems žmonėms, priimdami energiją; ji tik apsunkintų jus pačius.

Galite dėl šių žmonių padaryti vieną dalyką: išsakyti prašymus, kad jie būtų išlaisvinti iš tendencijų, kurios juos laiko pririštus prie šio sprendimo, kuriame jie nenori nei gyventi, nei būti sąmoningi. Galite išsakyti prašymus dėl jų psichologijos išgydymo. Jeigu kažką žinote apie jų gyvenimo istoriją, galite sugebėti pamatyti tendencijas, privertusias šį žmogų pasitraukti į save, ir galite išsakyti su tuo susijusius prašymus.

Taip pat galite, kai kuriais atvejais, pasiekti tam tikrų rezultatų, kalbėdami su šiais žmonėmis ir pasakydami jiems, ką matote jų psichologijoje ir jų elgesio šablonuose. Tačiau nerekomenduoju to daryti jeigu dirbate profesinėse pareigose, kadangi taip gerai nepažįstate šių žmonių, ir yra daug žmonių, kuriais turite rūpintis, ir todėl negalite skirti šiems žmonėms daug individualaus laiko. Todėl rekomenduoju turėti labiau atsietą požiūrį, kuomet nebendrautumėte su šiais žmonėmis, bet tiesiog išsakytumėte prašymus ir tuomet paliktumėte laisvai valiai apspręsti jų reakciją. Daugeliu atvejų nesulauksite jokios reakcijos, ir todėl būtų išmintinga jos nesitikėti.

Jeigu esate šeimos nariai ir žinote šio žmogaus istoriją, ir išmanote psichologiją bei pakylėtųjų mokytojų mokymus, tuomet kai kuriais atvejais galite pasiekti rezultatų, kalbėdamiesi su žmogumi, jam esant būdravimo arba miego būsenoje. Galite tiesiog išsakyti teiginius apie tendencijas, kurias matote jų psichologijoje, kodėl jiems nėra būtina šitaip reaguoti, kodėl jiems nėra būtina tikėti tuo, kuo jie tiki, kodėl jiems nėra būtina žiūrėti į gyvenimą taip, kaip jie į jį žiūrėjo, kai dar tebebuvo sąmoningi. Yra įmanoma šiuo būdu pasiekti rezultatų, kartu su išsakomais prašymais. Tačiau, žinoma, čia negali būti jokių garantijų, nes jie pasitraukė savo laisva valia, ir tik patys savo laisva valia gali nuspręsti pasikeisti ir judėti toliau.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2016 Kim Michaels