Dangus

Dvasinė perspektyva į apvaisinimą mėgintuvėlyje

Klausimas: Mielas Jėzau, norėčiau tavęs paklausti apie apvaisinimą mėgintuvėlyje (IVF – angl. in vitro fertilisation) – prašau pasakyti, kas vyksta šios procedūros metu, žvelgiant iš dvasinės perspektyvos taško? Su šiuo metodu yra dirbtinai sukuriami keletas embrionų, o tuomet nereikalingieji yra nužudomi. Kas nutinka tiems nužudytiems embrionams? Kas dar ateina į įsikūnijimą per šią procedūrą? Ar jie turi trilypę liepsną? Ar ši procedūra yra priimtina vyrams ir moterims, kurie yra čelos kelyje?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Estijoje 2017 metais.

Mano mylimieji, egzistuoja klaidingas supratimas šiame klausime apie IVF ar netgi apie nėštumą apskritai. Nėra taip, mano mylimieji, kad kiekvienam moters kūne sukuriamam kiaušinėliui egzistuoja tam kiaušinėliui priskirta siela. Tiktai po to, kai įvyksta sėkmingas apvaisinimas, yra priskiriama siela. Kartais tai netgi gali įvykti ne iš karto po kiaušinėlio apvaisinimo, tai gali įvykti vėliau, ir gali būti įvairių priežasčių, kodėl siela gali laukti prieš priimdama sprendimą ateiti į įsikūnijimą tame konkrečiame nėštume. Tad tai neturi reikšmės, kad yra sukuriami keletas embrionų ir kai kurie iš jų yra nužudomi, nes iki to laiko nė vienas iš jų neturi jiems priskirtos sielos, tad sielai tai nepalieka jokio rando ar naštos. Na ir dabar, siela, kuri į įsikūnijimą ateina per IVF, niekuo nesiskiria nuo sielos, kuri į įsikūnijimą atėjo natūralaus apvaisinimo būdu – tai tiesiog nėra reikšminga, kadangi, kaip sakiau, siela yra priskiriama vėliau, kai paaiškėja, kad nėštumas bus sėkmingas.

Tad IVF tiesiog yra technologija, kuri buvo perduota tam, kad padėtų daugeliui moterų, kurios dėl fizinių priežasčių negali pastoti. Tad tai yra technologija, kuri tiesiog yra Sen Žermeno Aukso Amžiui perduodamų technologijų dalis. Turite suprasti, kad puolusios būtybės, bent jau kai kurios iš jų, nusprendė apriboti žmonių populiaciją. Ir jos ėmėsi įvairių žingsnių, mėgindamos sumažinti vaisingumą, sumažinti moterų vaisingumą, ir tuo būdu sumažinti populiaciją, neleisti vaikams gimti. Tad yra moterų, kurios dėl fizinių priežasčių – ar tai būtų maistas, kurį jos valgė, tai taip pat gali būti ir kiti dalykai – negali pastoti natūraliu būdu, ir tai tiesiog yra vienas iš būdų to išvengti ir leisti vaikams gimti. Tačiau tai negalioja embrionams, kurie yra auginami mėgintuvėlyje, kadangi mėgintuvėlyje yra sukuriama visiškai dirbtinė aplinka, be jokio žmogaus dalyvavimo. Tad nesakysiu, kad absoliučiai niekada negalėtų atsirasti situacija, kurioje vaikai gimtų absoliučiai dirbtinai sukurtoje aplinkoje, tačiau šiuo metu tai nėra mūsų remiamas dalykas, nes, dėl įvairių priežasčių, yra svarbu, kad ateinančio vaiko energetinis laukas sąveikautų su motinos energetiniu lauku. Tad tai nėra galutinis žodis apie taip vadinamus „kūdikius iš mėgintuvėlių“, tačiau kol kas mes norime nubrėžti aiškią skiriamąją ribą tarp IVF ir mėgintuvėlio.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels