Dangus

Energetinė medicina ir biorezonansas

Klausimas: Šalia įprastinės medicinos regis atsiranda nauja energetinės medicinos kryptis. Ir specifinis klausimas būtų, kadangi rinkoje jau egzistuoja tam tikri įrenginiai, pavyzdžiui, biorezonanso įrenginiai, kurie atlieka tam tikrus kūno matavimus ir aptinka tam tikras neharmoningas vibracijas, ir tuomet grąžina jas kūnui, padarydamos jį harmoningesnį; tad norėčiau paklausti, ar tai yra teisinga kryptis, ir kiek brandūs ar nebrandūs yra šie metodai jų dabartinėje būsenoje.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Olandijoje 2017 metais.

Kaip sakiau savo atsakyme apie maistą, mes iš esmės esame tokioje situacijoje Žemėje, kuomet idealas būtų tai, kad žmonės sugebėtų išgydyti visas ligas vien sąmone. Tad aukščiausias energetinės medicinos potencialas būtų tai, kad atsirastų tam tikrų žmonių, pasiekusių dvasinę brandą, apsišvietusių ir išlavinusių save, kurie turėtų gebėjimą nukreipti energiją iš savo AŠ ESU Esaties ir pakylėtųjų mokytojų į tam tikrą žmogų ir išgydyti šį žmogų vien proto galiomis. Tam, žinoma, būtų reikalinga, kad šie žmonėms turėtų tam tikrą už ligos slypinčios sąmonės supratimą, kad jie galėtų padėti žmogui pakeisti savo sąmonę ir įveikti tą sąmonę. Tai yra aukščiausia gydymo forma.

Tačiau, kaip sakiau, kalbėdama apie genetiką, kadangi pripažįstame, jog kolektyvinė sąmonė dar nėra pasiekusi to lygmens, mes perduodame tam tikras technologijas ir tam tikras žinias, kurios jums leidžia sukurti technologinius įrenginius, kurie gali padaryti kai kuriuos iš tų dalykų, kuriuos įmanoma padaryti protu. Tad energetinė medicina turi pagrįstumą. Iš tiesų yra vertinga eksperimentuoti su procesu kuriant technologiją, kuri, pavyzdžiui, galėtų aptikti energijas. Mes perdavėme skaitmeninio vaizdo perdavimo technologiją, kurią įmanoma išvystyti, kad ji aptiktų ligos užuomazgas emociniame, mentaliniame ir identiteto kūnuose, kad žmogus galėtų pradėti kažką daryti, kol liga dar nepasireiškė fiziškai. Ši technologija jau beveik pilnai yra perduota, tačiau ji dar nebuvo išvystyta ir suprasta, kadangi nėra supratimo apie tris aukštesnius kūnus.

Taip pat egzistuoja ir kitokie technologiniai įrenginiai, tačiau nenoriu kalbėti apie specifinius įrenginius, nes jų yra daug. Tačiau jums, jeigu esate sveikatos priežiūros specialistas, o taip pat jeigu esate gydymo ieškantis žmogus, reikia naudotis Kristaus įžvalgumu. Turite susiderinti su savo širdimi ir pajausti, ar konkreti technologija yra tikra ar ne. Ir vienas būdas tai padaryti yra pažvelgti į šią technologiją išvysčiusių ir ją reklamuojančių žmonių sąmonės lygį ir jų intencijas. Egzistuoja senas posakis, kad jeigu kažkas skamba pernelyg gerai, kad būtų tiesa, paprastai tai ir nėra tiesa. Ir yra žmonių, sukūrusių technologinį įrenginį ir teigiančių, kad jis gali išgydyti visas ligas ir išspręsti visas problemas, ir daugeliu atvejų tai reiškia, kad jie iš tiesų neturi supratimo, kas yra liga, tai yra, kad liga yra sąmonėje glūdinčių sąlygų pasekmė. Tad yra daug žmonių, kurie ieško burtų lazdelės, kuria pamojus, įjungus tam tikrą įrenginį, apšvitinus žmones tam tikra spinduliuote, liga būtų išgydyta. Tačiau, jeigu ši liga yra pasekmė to, ką šis žmogus kūrėsi savo trijuose aukštesniuosiuose kūnuose daugelį gyvenimų, kaip galite tikėtis, kad jums tiesiog pasiuntus energijos spindulį į fizinį kūną, liga bus išgydyta per penkias minutes? Tai nėra realistiška, mano mylimieji.

Tai nereiškia, kad žmonėms reikia turėti aukščiausią supratimą, kad galėtų sukonstruoti technologinį įrenginį, tačiau tai reiškia, kad turite pažvelgti į žmogaus brandą, į jo turimą supratimą, ir suvokti, kad kuo žmogus yra brandesnis, kuo gilesnį jis turi supratimą, tuo labiau yra tikėtina, kad sugebėjo susiderinti su pakylėtųjų mokytojų lygmeniu ir gauti veikiančią technologiją, o ne tiesiog kažkokią imitaciją. Atsiradus naujai technologijai žmonės visada šaukia ir sako: „O, tai netikra“, arba „Jie yra šarlatanai“ ir taip toliau. Ir turite suprasti, kad kiekvieną kartą atsiradus naujai sričiai, puolusios būtybės visada pasiunčia tenai savo mokinius, kad šie įsigautų į šią sritį ir pamėgintų sukurti kažką, kas gali atrodyti kaip daug vilčių teikiantis dalykas, nors iš tiesų tėra apgaulė. Ir būtent dėl to jums yra reikalingas tas įžvalgumas, ir vėlgi, mes jums perdavėme įrankius įžvalgumui. Sakėme jums įsiklausyti į savo širdį. Ar jaučiate joje kylantį jausmą ar žemyn traukiantį jausmą, ir tai yra vienas įvertinimas, kurį galite padaryti. Tačiau kas liečia sveikatos priežiūros specialistus, turite turėti didesnes žinias, didesnę patirtį, ir naudotis tuo kartu su savo Kristaus įžvalgumu, kad sugebėtumėte įžvelgti, ar technologija iš tiesų yra vertinga, o gal tai tėra kažkokia substancijos neturinti sensacinga reklama.

Ir tai, vėlgi, nėra šio pasiuntinio vaidmuo šiame gyvenime būti gydūnu, tad aš ieškau kitų žmonių, kurie turėtų šią patirtį gydymo srityje, kad jie pažvelgtų į šią technologiją, priimtų ją ir galėtų užmegzti tarpusavyje ryšius, suformuodami tokią kaip ir sveikatos priežiūros specialistų grupę, kurie visi būtų susipažinę su pakylėtųjų mokytojų mokymais ir siektų padėti vieni kitiems įvertinti šios rūšies technologiją. Tad eikite į šią sritį. Ieškokite, kuo galėtumėte prisidėti. Jeigu galite, pasiūlykite idėją, kuri galėtų tai pagerinti ir tuomet žiūrėkite, kas iš viso to gausis. Mes, žinoma, net labai norime dirbti su tais iš jūsų, kurie turite patirties gydymo srityje. Ir mes jums visko neperduosime per vieną pasiuntinį, nes daugelis jūsų turite gebėjimą gauti šias naujas idėjas tiesiogiai iš mūsų savo viduje.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels