Fizinės sveikatos svarba dvasios ieškotojams

Klausimas: Ar gali pakylėtieji mokytojai pakomentuoti ilgaamžiškumo svarbą? Ar žmonės turės skirti daugiau dėmesio ilgaamžiškumui (fizinio kūno ilgaamžiškumui) aukso amžiuje?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Olandijoje 2017 metais:

Eidami dvasiniu keliu ir siekdami kelti savo sąmonę, darote svarbiausią dalyką, kokį tik galite daryti dėl savo fizinio kūno ilgaamžiškumo. Tai, žinoma, nereiškia, kad sakome jums ignoruoti bet kokius patarimus sveikatos atžvilgiu, ar kad neturėtumėte kreipti dėmesio į savo kūną. Mes kalbame ne apie tai, tačiau iš tiesų sakome, kad svarbu susidėlioti tam tikrus prioritetus einant keliu. Jūs, žinoma, galite taikyti įvairias priemones, kurios jums intuityviai atrodo patrauklios.

Mano mylimieji, mes nedavėme daug patarimų apie sveikatą, ir priežastis yra labai paprasta. Kiekvienas žmogus yra individas ir turi individualų žmogišką kūną. Ir netgi daugiau negu tai: jūsų fizinis kūnas yra jūsų trijų aukštesnių kūnų išraiška, ir jūs visi esate individai savo trijuose aukštesniuose kūnuose.

Fizinis kūnas nėra mechaniškas įrenginys, kad ir ką besakytų materialistai. Tiesiog negalite sakyti, kad dabar jau atradome, jog šis fizinis vaistas išgydo ligą daugelyje žmonių, ir todėl jis turėtų būti veiksmingas visiems. Ir taip pat negalite sakyti, kad šio konkretaus maisto valgymas ar ano maisto nevalgymas turi štai tokį poveikį daugeliui žmonių, ir todėl jis turėtų visus veikti vienodai.

Tai iš tiesų yra jūsų pačių atsakomybė naudotis savo intuicija ir susiderinti su tuo, kas jums yra svarbu. Kiek dėmesio turėtumėte skirti savo kūnui individualiai? Kai kuriems iš jūsų reikės skirti daugiau dėmesio savo kūnui ir jums yra teisinga skirti daugiau dėmesio, kai tuo tarpu kiti neturėtų tiek daug dėmesio skirti kūnui; jie daugiau dėmesio turėtų skirti psichologijai ir dvasiniam augimui.

Tai yra labai individualus dalykas, tačiau, jeigu einate dvasiniu keliu ir iš tiesų stengiatės, darote svarbiausią dalyką, kokį tik galite daryti dėl savo kūno ilgaamžiškumo. O toliau, žinoma, turite suvokti, kad, jūsų intuicijai tobulėjant, gausite intuityvius impulsus, kokius specifinius dalykus turėtumėte daryti. Taip pat turite suvokti, kad fizinio kūno ilgaamžiškumas iš tiesų nėra pats sau tikslas. Jūsų kūnas čia yra tam, kad padėtų palaikyti jūsų dvasinį augimą. Koncentruotis į mėginimus dirbtinai palaikyti kūno gyvastį iš tiesų nėra aukščiausias kelias. Ir kai kurie labai dvasingi žmonės tapo labai susikoncentravę į nemirtingumo koncepciją, į mėginimą gyventi amžinai savo dabartiniame fiziniame kūne. Tai taip pat nėra tai, ko mes mokome, nes net ir tuomet, kai pasieksite pilną Kristiškumą, tai nereikš, kad galėsite amžinai išsaugoti kūną. Yra jogų, kurie sugebėjo išsaugoti savo kūną ilgą laiką. Jie tai darė dėl specifinio tikslo, tačiau tai nereiškia, kad visi žmonės turėtų to siekti, ar kad visos Kristaus būtybės turėtų tai daryti.

Vėlgi, ateina metas, kai ateina jūsų natūralus laikas palikti fizinį kūną. Kai pasiekiate aukštesnį Kristiškumo laipsnį, iš tiesų galite su tuo susiderinti ir žinoti, kada atėjo jūsų laikas. Taip pat pasakysiu, jog tikiuosi, suprantate, kad visada mėginame padėti jums pasiekti pusiausvyrą. Ir nors nesakau neprižiūrėti savo kūno, noriu, kad žinotumėte, jog daugelis žmonių (tarp jų ir daug, daug dvasios ieškotojų) yra išsiugdę nesubalansuotą koncentravimąsi į kūną.

Jie, tiesą sakant, įžengė į mąstymą, kuriame galvoja, kad yra būtina turėti sveiką kūną, idant galėtų dvasiškai augti. Tačiau tai tikrai nėra tiesa. Žinoma, nėra taip, kad sveikas kūnas trukdo jūsų dvasiniam augimui, tačiau, jeigu pernelyg didelį dėmesį skirsite kūnui, mano mylimieji, nebūsite pusiausvyroje. Ir viena pasekmė čia gali būti tokia, kad žmonės tiek daug dėmesio skiria kūnui, jog netiria savo psichologijos. O savo psichologijos tyrimas yra tikrasis raktas į dvasinį augimą. Kita pasekmė yra tokia, kad žmonės gali įžengti į mąstymą, kuriame jų koncentravimasis į kūną yra grįstas nesąmoningu įsitikinimu, kad kūnas gali trukdyti jų dvasiniam progresui arba jam padėti, ir kad jų dvasinis progresas yra priklausomas nuo kūno būklės.

Na ir dabar, egzistuoja žemesni kelio lygmenys, kuomet, jeigu jūsų kūnas yra tam tikroje būklėje, pavyzdžiui, jeigu jis serga tam tikra liga, tuomet jums, žinoma, reikia skirti dėmesį kūnui. Bet tuomet ateina aukštesnis kelio lygmuo, kuomet suvokiate, kad iš tiesų galite įžengti į būseną, kurią galėtume pavadinti geranoriška kūno nepriežiūra, kuomet suvokiate, kad kūnas turi tam tikrą savarankišką protą. Jeigu skirsite kūnui dėmesį, jis gali būti kaip mažas vaikas: norės dar daugiau dėmesio. Ir iš tiesų egzistuoja tam tikras jūsų proto aspektas, kuris gali pradėti kurti daugiau kūniškų problemų, nes žino, kad šitaip gaus jūsų dėmesį. Taip pat, žinoma, egzistuoja įvairūs demonai ir padarai, kurie siekia projektuoti fizines problemas į jūsų keturis žemesniuosius kūnus jūsų energijai išsiurbti. Ateina toks momentas kelyje, kuomet jums reikia nuspręsti, kad ne jūsų kūnas vadovauja jūsų gyvenimui. Jūsų kūnas nėra jūsų dvasinio kelio šeimininkas – šeimininkas esate jūs.

Todėl įžengiate į mąstymą, kuriame nebepriimate, kad kūnas, kad ir kokios sveikatos būklės jis būtų, galėtų trukdyti jūsų dvasiniam progresui. Kai atliksite šį pokytį prote, fizinis kūnas pamažu pradės paklusti. Tai gali užtrukti šiek tiek laiko. Tam gali būti reikalingos tam tikros pastangos, įvairios gydymo pastangos, tačiau šis pokytis prote gali jums padėti pasiekti tašką, kuriame jūsų kūniškos problemos nebekliudys jūsų dvasiniam augimui ar jūsų gerovei, tiesiog dėl to, kad nuspręsite pastatyti kūną į jam priklausančią vietą – į tarno, o ne šeimininko, vietą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels