Fizinis kūnas ir atskirosios savasties mirtis

Klausimas: Kas įvyksta fiziniame kūne, kai leidžiame atskirajai savasčiai mirti?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Vašingtone, JAV.

Tai priklauso nuo tos atskirosios savasties pobūdžio. Yra tokių atskirųjų savasčių, kurios gali būti susijusios su fizine liga. Jeigu leisite tai savasčiai mirti, tai gali palengvinti ligą, tai netgi gali visiškai išgydyti ligą. Žinote, kad yra ekstremalių pavyzdžių, kai žmonės turi specifinės ligos simptomus, bet tuomet jie persijungia į kitą asmenybę, ir simptomai dingsta. Tai yra vadinama suskilusios asmenybės sindromu, tačiau iš tiesų čia įvyksta perėjimas iš vienos savasties į kitą, ir jūs esate visiškai susitapatinę su tam tikra savastimi.

Kai kuriais atvejais, liga gali būti išvalyta, kai leidžiate savasčiai mirti. Tačiau šios savasties mirtis taip pat suteiks fiziniam kūnui daugiau energijos. Ir daugeliu atvejų tai gali labiau atpalaiduoti kūną. Pavyzdžiui, jūs galite pradėti geriau išsimiegoti, kai įveikiate tam tikrą savastį, kuri kūną pastoviai stumia į būdravimo būseną, kadangi baiminasi kažkokios bet kurią akimirką galinčios iškilti grėsmės. Tai yra nemigos problemų ir daugelio kitų su miegu susijusių problemų priežastis. Tai gali turėti daug padarinių. Tačiau taip pat yra savasčių, kurios yra labiau susijusios su emociniu, mentaliniu arba identiteto kūnais, ir todėl jos nedaro tiesioginio poveikio fiziniam kūnui.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels