Dangus

Kaip išgydyti chronišką ligą?

Klausimas: Tai yra dviejų dalių klausimas, tačiau jaučiu, kad abiejose dalyse yra klausiama to paties, tad pamėginsiu sujungti jas į vieną. Šis žmogus klausia, kokia yra gilesnė prasmė už chroniškos ligos, o taip pat kitų paslaptingų ligų, pavyzdžiui, autoimuninių ligų. Jis nepaliauja dirbti su savo psichologija ir gydyti fizinį kūną, tačiau problema pastoviai atsinaujina. Jis niekada nežino, kada ši liga smogs iš naujo, ir šiuolaikinis mokslas menkai tepadėjo. Mokslas tesugebėjo užslopinti ligos požymius, susijusius su autoimunine problema, ir yra labai mažai informacijos, kaip šis žmogus galėtų sau padėti. Jis norėtų žinoti, ar yra kažkas daugiau, į ką čia galėtų pažvelgti, kad tai padėtų jam šitai įveikti?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Estijoje.

Egzistuoja du dalykai šių chroniškų ligų atveju. Vienas iš jų yra, kad kai kuriems žmonėms tai iš tiesų yra jų dangiškojo plano dalis gyventi su šia liga ir pademonstruoti, kad galite gyventi konstruktyvų gyvenimą net ir sirgdami šia liga, kadangi tai gali padėti kitiems žmonėms suvokti, kad net jeigu jie negali ištrūkti iš tam tikros būsenos, vis tiek gali gyventi bent kažkiek konstruktyvų, laimingą ir bent kažkiek džiaugsmo teikiantį gyvenimą.

Tačiau kitiems žmonėms yra skirta pademonstruoti, kad galite įveikti ligą, o tai padarysite, žinoma, leisdamiesi vis giliau į savo psichologiją. Vis giliau ir giliau, paleisdami vis daugiau šių savasčių, pasiekdami pačią pirmykštę savastį ir ją paleisdami.

Na ir dabar, akivaizdu, kad bet kurios ligos atveju visada yra daugiau žinių, kurios gali būti atskleistos. Šiuolaikinis mokslas pasiekė tam tikrą kai kurių ligų supratimą ir atrodo nesugebantis šio supratimo peržengti. O priežastis, dėl kurios jis nesugeba to peržengti, yra, kad mokslas yra įstrigęs materialistinėje paradigmoje, kurioje viskas, kas turi fizines pasekmes, turi turėti fizinį paaiškinimą, fizinę priežastį, ir kai mokslas arba mokslininkai nuspręs paleisti šią paradigmą, jie atras gilesnes priežastis, gilesnius paaiškinimus, gilesnes žinias.

Ir tai leis jiems, kai kuriais atvejais, padėti šiomis ligomis sergantiems žmonėms. Bet turite suprasti, kad yra ligų, kurioms mokslas niekada neras fizinio gydymo. Tačiau mokslas, kai transcenduos materialistinę paradigmą, atras būdą padėti žmonėms fiziniame, emociniame, mentaliniame ir identiteto lygmenyse. Ir galėtume sakyti, kad tai nebebus mokslas, kaip jūs šiandien suprantate mokslą. Tai yra riba, už kurios mokslas pradeda susilieti su misticizmu arba dvasingumu, ir suvokiate, kad viskas iš tiesų yra psicho-dvasinės problemos ir todėl sprendimai šioms problemoms taip pat yra psicho-dvasiniai.

Asmeniniame lygmenyje galite naudotis mokymais, kuriuose mokome, kaip elgtis su atskirosiomis savastimis ir pirmykšte savastimi. Pažvelkite į savastis, kurias susikūrėte tvarkytis su šia liga. Pažvelkite už jų. Pažvelkite į tai, kaip žiūrite į gyvenimą Žemėje. Pažvelkite, koks yra jūsų požiūris į fizinį kūną ir suvokite, kad turite atskirąsias savastis, kurios reaguoja į fizinį kūną, reaguoja į gyvenimą Žemėje, ir tuomet naudokitės mūsų mokymais šioms atskirosioms savastims atsikratyti. Ir palaipsniui išvystysite stipresnę intuiciją, kuri leis jums žinoti: „Ar turėčiau toliau gyventi su šia liga, o gal turėčiau toliau ieškoti būdų, ieškoti vis gilesnio psicho-dvasinio gydymo, kol įveiksiu šią ligą?“

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels